Рубрика «3-сынып ҚМЖ ҰМЖ КТЖ ОМЖ»

КТЖ Қазақ тілі 3 сынып Күнтізбелік тақырыптық жоспар

Түсіндірме жазба. «Қазақ тілі» пәні бастауыш мектепте гуманитарлық білім берудің бастапқы өзегі болып табылады. Бастауыш мектепте «Қазақ тілі» пәнін оқытудың мақсаты – сөйлеу әрекетінің түрлерін: тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылымды дамыту арқылы тіл туралы бастапқы білімді меңгерту және оны тілдік нормаларды сақтай отырып, оқу әрекеті мен күнделікті өмірде қолдану. Пәнді оқытудың басты ерекшелігінің бірі білім алушылардың …

КТЖ ҰМЖ Дене шынықтыру 3 сынып Күнтізбелік тақырыптық жоспары

Күнтізбелік-тақырыптық жоспар 3 сынып Аптасына 3 сағ., жылына 102 сағ. Ұзақ мерзімді жоспардың бөлімдері Тақырып/ Ұзақ мерзімді жоспардың мазмұны Оқу мақсаттары Сағат саны 1-тоқсан (24 сағат) 1-бөлім – Жеңіл атлетикадағы қозғалыс белсенділігі (13сағат) Қауіпсіздік ережесі Денсаулық туралы негізгі түсініктер. 3.1.6.1 — оқытудың әр түрлі кезеңдерінде қауіпсіздік ережесінің дағдылары мен қабілеттерін тану. 2 3.3.1.1 — салауатты …

English Smiles 3 Grade ДСП Английский язык 3 класс ҰМЖ Ағылшын тілі 3 сынып Долгосрочный план Ұзақ мерзімді жоспар

Grade 3: Long term Cross curricular units Topics Learning objectives Term 1 Animals Animal types 3.1.5.1- distinguish between phonemically distinct words; 3.2.1.1- make basic statements which provide personal information on a limited range of general topics; 3.5.5.1- use interrogative pronouns including: which, what, where, whose, how many, what kind of … on a limited range …

English Smiles 3 Grade КТП Английский язык 3 класс КТЖ Ағылшын тілі 3 сынып Календарный план Күнтізбелік тақырыптық жоспар

3 сыныптарға арналған күнтізбелік-тақырыптық жоспар Календарно-тематический план для 3 класса Calendar Thematic Plan for the 3rd grade 2018-2019 оқу жылы/учебный год/academic year № Мерзімі/ Дата/ Date Тақырып/Тема/Theme Сағат саны/ Кол-во часов/ Hours Оқу мақсаты/Цели обучения/Learning objectives Unit 1. Animals 1 Animal types 1 3.2.1.1 make basic statements which provide personal information on a limited range …