КТЖ Сауат ашу 1 сынып Күнтізбелік тақырыптық жоспар

Сауат ашу

(Барлығы — 198 сағат,аптасына 6 сағат)

Сабақ саны Тақырыптар Сағат саны Мерзімі Дағдылар Оқу

Мақсаттары

Ескерту
Әліппеге дейінгі кезең.

І тоқсан (48 сағат)

1-бөлім Өзім туралы
1 1-сабақ Сәлем саған,мектебім! Сөйлеу 1 02.09 Тыңдалым және айтылым:

1.1 Тыңдалған материалдың мазмұнын түсіну

1.8Берілген тақырыпқа әңгіме құрап айту

Оқылым:

2.1 Оқу түрлерін қолдану

Жазылым:

3.8Каллиграфиялық, графикалық нормаларды сақтау

1.1.1.1 Тыңдау барысында тілдік бірліктерді /сөйлеу,сөз.сөйлем,мәтін/ажырату,тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну.

1.1.8.1 Берілген сюжетті сурет бойынша шағын әңгіме құрап айту.

1.2.1.1 Сөз /сөйлем сызбасын оқу.

1.3.8.1 Жазу жолын,жоларалақ кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап,әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жазу.

2 2-сабақ Оқушымын мен енді.Сөйлеу 1 05.09 Тыңдалым және айтылым:

1.1 Тыңдалған материалдың мазмұнын түсіну

1.5 Түрлі жағдаяттарда тілдік нормаларды дұрыс қолдану

Оқылым:

2.1 Оқу түрлерін қолдану

1.1.1.1 Тыңдау барысында тілдік бірліктерді /сөйлеу,сөз.сөйлем,мәтін/ажырату,тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну.

1.1.5.1 Түрлі жағдаяттарда этикет сөздерін қолдана білу.

1.2.1.1 Сөз /сөйлем сызбасын оқу.

3 3-сабақ Кел,танысайық!

Осы менің туған өлкем! Сөйлем

1 06.09 Тыңдалым және айтылым:

1.4 Оқиғаны болжау

1.3 Тыңдалған материалды мазмұндау Жазылым:

3.8 Каллиграфиялық, графикалық нормаларды сақтау

1.1.4.1 Мәтін иллюстарциясы бойынша болжау.

1.1.3.1Мұғалімнің көмегімен оқиғаның ретін сақтай отырып баяндау.

1.3.8.1 Жазу жолын,жоларалақ кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап,әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жазу.

4 4-сабақ Сыныптағы танысу.Сөйлем 1 06.09 Тыңдалым және айтылым:

1.8Берілген тақырыпқа әңгіме құрап айту

1.3 Тыңдалған материалды мазмұндау1.4 Оқиғаны болжау

Жазылым:

3.8 Каллиграфиялық, графикалық нормаларды сақтау

1.1.8.1 Берілген сюжетті сурет бойынша шағын әңгіме құрап айту.

1.1.3.1 Мұғалімнің көмегімен оқиғаның ретін сақтай отырып баяндау.

1.1.4.1 Мәтін иллюстарциясы бойынша болжау.

1.3.8.1 Жазу жолын,жоларалақ кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап,әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жазу.

5 5-сабақ Сыныптағы танысу.Сөйлем 1 07.09 Тыңдалым және айтылым:

  1. Тыңдалған материалдың мазмұнын түсіну

1.4 Оқиғаны болжау

Жазылым:

3.8 Каллиграфиялық, графикалық нормаларды сақтау

1.1.1.1 Тыңдау барысында тілдік бірліктерді /сөйлеу,сөз.сөйлем,мәтін/ажырату,тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну.

1.1.4.1 Мәтін иллюстарциясы бойынша болжау.

1.3.8.1 Жазу жолын,жоларалақ кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап,әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жазу.

6 6-сабақ Оқу құралдарымен таныс болайық. Сөз 1 08.09 Тыңдалым және айтылым:

1.1Тыңдалған материалдың мазмұнын түсіну

1.4 Оқиғаны болжау

1.3 Тыңдалған материалды мазмұндау

1.1.1.1 Тыңдау барысында тілдік бірліктерді /сөйлеу,сөз.сөйлем,мәтін/ажырату,тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну.

1.1.4.1 Мәтін иллюстарциясы бойынша болжау.

1.1.3.1 Мұғалімнің көмегімен оқиғаның ретін сақтай отырып баяндау.

7 7-сабақ Әдептілікке үйренейік.Сөз 1 09.09 Тыңдалым және айтылым:

  1. Тыңдалған материалдың мазмұнын түсіну

1.5 Түрлі жағдаяттарда тілдік нормаларды дұрыс қолдану

Жазылым:

3.8 Каллиграфиялық, графикалық нормаларды сақтау

1.1.1.1 Тыңдау барысында тілдік бірліктерді /сөйлеу,сөз.сөйлем,мәтін/ажырату,тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну.

1.1.5.1 Түрлі жағдаяттарда этикет сөздерін қолдана білу. 1.3.8.1 Жазу жолын,жоларалақ кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап,әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жазу.

8 8-сабақ Маған ұнайтын өлеңдер.Сөз 1 13.09 Тыңдалым және айтылым:

  1. Мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойын анықтау

1.4 Оқиғаны болжау

Жазылым:

3.8 Каллиграфиялық, графикалық нормаларды сақтау

1.1.2.1Мұғалімнің көмегімен мәтінде кім/не/ туралы айтылғанын анықтау.

1.1.4.1 Мәтін иллюстарциясы бойынша болжау.

1.3.8.1 Жазу жолын,жоларалақ кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап,әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жазу.

9 9-сабақ Маған ұнайтын өлеңдер.Сөз 1 13.09 Тыңдалым және айтылым:

1.7Тыңдалған материал бойынша өз пікірін айту

Оқылым:

2.5 Мәтін бойынша сұрақ қоя білу және жауап бере білу Жазылым:

3.8 Каллиграфиялық, графикалық нормаларды сақтау

1.1.7.1 Тыңдалған мәтінге өз көзқарасын жай сөйлеммен білдіру /ұнайды,ұнамайды/.

1.2.5.1 Мәтін иллюстарциясы бойынша сұрақтар қоя білу және сұраққа жауап беру.

1.3.8.1 Жазу жолын,жоларалақ кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап,әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жазу.

10 10-сабақ Маған ұнайтын өлеңдер.Сөз 1 14.09 Тыңдалым және айтылым:

  1. Мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойын анықтау

1.4 Оқиғаны болжау

Жазылым:

3.8 Каллиграфиялық, графикалық нормаларды сақтау

1.1.2.1 1Мұғалімнің көмегімен мәтінде кім/не/ туралы айтылғанын анықтау.

1.1.4.1 Мәтін иллюстарциясы бойынша болжау.

1.3.8.1 Жазу жолын,жоларалақ кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап,әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жазу.

11 11-сабақ Маған не ұнайды? Буын 1 15.09 Тыңдалым және айтылым:

1.7 Тыңдалған материал бойынша өз пікірін айту

Оқылым:

2.5 Мәтін бойынша сұрақ қоя білу және жауап бере білу Жазылым:

3.8 Каллиграфиялық, графикалық нормаларды сақтау

1.1.7.1 Тыңдалған мәтінге өз көзқарасын жай сөйлеммен білдіру /ұнайды,ұнамайды/.

1.2.5.1 Мәтін иллюстарциясы бойынша сұрақтар қоя білу және сұраққа жауап беру.

1.3.8.1 Жазу жолын,жоларалақ кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап,әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жазу.

12 12-сабақ Маған не ұнайды? Буын 1 16.09 Тыңдалым және айтылым:

1.4 Оқиғаны болжау

1.3 Тыңдалған материалды мазмұндау

1.9 Сөздерді, дыбыстарды орфоэпиялық нормаларға сәйкес дұрыс айту

Жазылым:

3.8 Каллиграфиялық, графикалық нормаларды сақтау

1.1.4.1 Мәтін иллюстарциясы бойынша болжау.

1.1.3.1 Мұғалімнің көмегімен оқиғаның ретін сақтай отырып баяндау.

1.1.9.3 Сөздің буыннан тұратынын түсіну және сөздегі буын санын анықтау.

1.3.8.1 Жазу жолын,жоларалақ кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап,әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жазу.

13 13-сабақ Мен жақсы көретін жан-жануарлар. Буын 1 19.09 Тыңдалым және айтылым:

1.3 Тыңдалған материалды мазмұндау

1.9 Сөздерді, дыбыстарды орфоэпиялық нормаларға сәйкес дұрыс айту

Оқылым:

2.5 Мәтін бойынша сұрақ қоя білу және жауап бере білу

Жазылым:

3.8 Каллиграфиялық, графикалық нормаларды сақтау

1.1.3.1 Мұғалімнің көмегімен оқиғаның ретін сақтай отырып баяндау.

1.1.9.3 Сөздің буыннан тұратынын түсіну және сөздегі буын санын анықтау.

1.2.5.1 Мәтін иллюстарциясы бойынша сұрақтар қоя білу және сұраққа жауап беру.

1.3.8.1 Жазу жолын,жоларалақ кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап,әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жазу.

14 14-сабақ Мен жақсы көретін жан-жануарлар. Буын 1 20.09 Тыңдалым және айтылым:

1.9 Сөздерді, дыбыстарды орфоэпиялық нормаларға сәйкес дұрыс айту

Жазылым:

3.8 Каллиграфиялық, графикалық нормаларды сақтау

1.1.9.3 Сөздің буыннан тұратынын түсіну және сөздегі буын санын анықтау.

1.3.8.1 Жазу жолын,жоларалақ кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап,әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жазу.

15 15-сабақ Мен ұнататын жыл мезгілі.Дыбыс 1 20.09 Оқылым:

2.5 Мәтін бойынша сұрақ қоя білу және жауап бере білу

Жазылым:

3.3 Жоспар құру

3.8 Каллиграфиялық, графикалық нормаларды сақтау

1.2.5.1 Мәтін иллюстарциясы бойынша сұрақтар қоя білу және сұраққа жауап беру.

1.3.3.1 Мұғалімнің көмегімен суреттер,сызбалар арқылы жоспар құрып,оған ат қою.

1.3.8.1 Жазу жолын,жоларалақ кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап,әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жазу.

16 16-сабақ Мен ұнататын ертегілер.Дыбыс 1 21.09 Тыңдалым және айтылым:

1.7 Тыңдалған материал бойынша өз пікірін айту

1.4 Оқиғаны болжау

1.8Берілген тақырыпқа әңгіме құрап айту Жазылым:

3.8 Каллиграфиялық, графикалық нормаларды сақтау

1.1.7.1 Тыңдалған мәтінге өз көзқарасын жай сөйлеммен білдіру /ұнайды,ұнамайды/.

1.1.4.1 Мәтін иллюстарциясы бойынша болжау.

1.1.8.1 Берілген сюжетті сурет бойынша шағын әңгіме құрап айту.

1.3.8.1 Жазу жолын,жоларалақ кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап,әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жазу.

17 17-сабақ Дыбыстар әлемі несімен ұнайды. Дыбыс 1 22.09 Тыңдалым және айтылым:

1.3 Тыңдалған материалды мазмұндау

1.7 Тыңдалған материал бойынша өз пікірін айту

Жазылым:

3.8 Каллиграфиялық, графикалық нормаларды сақтау

1.1.3.1 Мұғалімнің көмегімен оқиғаның ретін сақтай отырып баяндау.

1.1.7.1 Тыңдалған мәтінге өз көзқарасын жай сөйлеммен білдіру /ұнайды,ұнамайды/.

1.3.3.1 Мұғалімнің көмегімен суреттер,сызбалар арқылы жоспар құрып,оған ат қою.

1.3.8.1 Жазу жолын,жоларалақ кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап,әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жазу.

18 18-сабақ Дыбыстар әлемі несімен ұнайды. Дыбыс 1 23.09 Тыңдалым және айтылым:

1.4 Оқиғаны болжау

Жазылым:

3.8 Каллиграфиялық, графикалық нормаларды сақтау

1.1.4.1 Мәтін иллюстарциясы бойынша болжау.

1.3.8.1 Жазу жолын,жоларалақ кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап,әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жазу.

19 19-сабақ Дыбыстар әлемі несімен ұнайды. Дыбыс 1 26.09 Тыңдалым және айтылым:

1.4 Оқиғаны болжау

Жазылым:

3.8 Каллиграфиялық, графикалық нормаларды сақтау

1.1.4.1 Мәтін иллюстарциясы бойынша болжау.

1.2.1.1 Сөз /сөйлем сызбасын оқу.

1.3.8.1 Жазу жолын,жоларалақ кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап,әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жазу.

20 20-

сабақ

Мен ақынмын.Дыбыс 1 27.09 Тыңдалым және айтылым:

1.1 Тыңдалған материалдың мазмұнын түсіну

1.4 Оқиғаны болжау

Жазылым:

3.8 Каллиграфиялық, графикалық нормаларды сақтау

1.1.1.1 Тыңдау барысында тілдік бірліктерді /сөйлеу,сөз.сөйлем,мәтін/ажырату,тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну.

1.1.4.1 Мәтін иллюстарциясы бойынша болжау.

1.3.8.1 Жазу жолын,жоларалақ кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап,әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жазу.

21 21-сабақ Мен ақынмын.Дыбыс 1 27.09 Оқылым:

2.1 Оқу түрлерін қолдану Тыңдалым және айтылым:

1.4 Оқиғаны болжау

Жазылым:

3.8 Каллиграфиялық, графикалық нормаларды сақтау

1.2.1.1 Сөз /сөйлем сызбасын оқу.

1.1.4.1 Мәтін иллюстарциясы бойынша болжау.

1.3.8.1 Жазу жолын,жоларалақ кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап,әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жазу.

22 22-сабақ Баспана түрлері.Дыбыс.

Сөйлеу

1 28.09 Тыңдалым және айтылым:

1.2 Мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойын анықтау

1.7 Тыңдалған материал бойынша өз пікірін айту

Жазылым:

3.3 Жоспар құру

3.8 Каллиграфиялық, графикалық нормаларды сақтау

1.1.2.1 Мұғалімнің көмегімен мәтінде кім/не/ туралы айтылғанын анықтау.

1.1.7.1 Тыңдалған мәтінге өз көзқарасын жай сөйлеммен білдіру /ұнайды,ұнамайды/.

1.3.3.1 Мұғалімнің көмегімен суреттер,сызбалар арқылы жоспар құрып,оған ат қою.

1.3.8.1 Жазу жолын,жоларалақ кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап,әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жазу.

23 23-сабақ Баспана түрлері.Дыбыс.

Сөйлеу

1 29.09 Тыңдалым және айтылым:

1.6 Тыңдаушының назарын аудару

1.4 Оқиғаны болжау

Жазылым:

3.8 Каллиграфиялық, графикалық нормаларды сақтау

1.1.6.1 Сөйлеу барысында сипаттау /салыстыру сөздерін,вербалды емес қарым-қатынас құралдарын/ым-ишара,қимыл,дауыс ырғағын,мәнерін,қарқынын,сөз арасындағы кідірісті/ қолдану.

1.1.4.1 Мәтін иллюстарциясы бойынша болжау.

1.3.8.1 Жазу жолын,жоларалақ кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап,әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жазу.

24 24-сабақ Өз үйімді сипаттаймын.

Дыбыс.Сөйлем.Сөйлеу

1 30.09 Тыңдалым және айтылым:

1.8 Берілген тақырыпқа әңгіме құрап айту

1.6 Тыңдаушының назарын аудару

1.4 Оқиғаны болжау

Жазылым:

3.8 Каллиграфиялық, графикалық нормаларды сақтау

1.1.8.1 Берілген сюжетті сурет бойынша шағын әңгіме құрап айту.

1.1.6.1 Сөйлеу барысында сипаттау /салыстыру сөздерін,вербалды емес қарым-қатынас құралдарын/ым-ишара,қимыл,дауыс ырғағын,мәнерін,қарқынын,сөз арасындағы кідірісті/ қолдану.

1.3.8.1 Жазу жолын,жоларалақ кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап,әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жазу.

25 25-сабақ Өз үйімді сипаттаймын.

Дыбыс.Сөйлем.Сөйлеу

1 03.10 Тыңдалым және айтылым:

1.2 Мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойын анықтау

1.4 Оқиғаны болжау

Жазылым:

3.8 Каллиграфиялық, графикалық нормаларды сақтау

1.1.2.11Мұғалімнің көмегімен мәтінде кім/не/ туралы айтылғанын анықтау.

1.1.4.1 Мәтін иллюстарциясы бойынша болжау.

1.3.8.1 Жазу жолын,жоларалақ кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап,әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жазу.

26 26-сабақ Өз үйімді сипаттаймын.

Дыбыс.Сөйлем.Сөйлеу

1 04.10 Тыңдалым және айтылым:

1.2 Мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойын анықтау

Жазылым:

3.8 Каллиграфиялық, графикалық нормаларды сақтау

1.2.1.1 Сөз /сөйлем сызбасын оқу.

1.3.11.1 Сөйлемді бас әріптен бастап жазып,сөйлем соңына тыныс белгілерін қою.

1.3.8.1 Жазу жолын,жоларалақ кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап,әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жазу.

27 27-сабақ Нәтиже сабақ.

Мен не үйрендім?

1 04.10 Тыңдалым және айтылым:

  1. Тыңдалған материалдың мазмұнын түсіну

Оқылым:

2.5 Мәтін бойынша сұрақ қоя білу және жауап бере білу

Жазылым:

3.8 Каллиграфиялық, графикалық нормаларды сақтау

1.1.1.1 Тыңдау барысында тілдік бірліктерді /сөйлеу,сөз.сөйлем,мәтін/ажырату,тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну.

1.2.5.1 Мәтін иллюстарциясы бойынша сұрақтар қоя білу және сұраққа жауап беру.

1.3.8.1 Жазу жолын,жоларалақ кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап,әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жазу.

28 28-сабақ Мен не үйрендім? Буын 1 05.10 Тыңдалым және айтылым:

1.1Тыңдалған материалдың мазмұнын түсіну

Оқылым:

2.1 Оқу түрлерін қолдану

Жазылым:

3.8 Каллиграфиялық, графикалық нормаларды сақтау

1.1.1.1 Тыңдау барысында тілдік бірліктерді /сөйлеу,сөз.сөйлем,мәтін/ажырату,тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну.

1.2.1.1 Сөз /сөйлем сызбасын оқу.

1.1.2.11Мұғалімнің көмегімен мәтінде кім/не/ туралы айтылғанын анықтау.

1.3.8.1 Жазу жолын,жоларалақ кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап,әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жазу.

29 29-сабақ Мен не үйрендім? Сызба 1 06.10 Тыңдалым және айтылым:

1.3 Тыңдалған материалды мазмұндау

1.4 Оқиғаны болжау

1.8Берілген тақырыпқа әңгіме құрап айту Жазылым:

3.8 Каллиграфиялық, графикалық нормаларды сақтау

1.1.3.1 Мұғалімнің көмегімен оқиғаның ретін сақтай отырып баяндау.

1.1.4.1 Мәтін иллюстарциясы бойынша болжау.

1.1.8.1 Берілген сюжетті сурет бойынша шағын әңгіме құрап айту.

1.3.8.1 Жазу жолын,жоларалақ кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап,әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жазу.

30 30-сабақ Мен не үйрендім? Сөйлем 1 07.10 Тыңдалым және айтылым:

1.1 Тыңдалған материалдың мазмұнын түсіну

1.4 Оқиғаны болжау

Оқылым:

2.9 Дыбыс пен әріпті тану және ажырату Жазылым:

3.8 Каллиграфиялық, графикалық нормаларды сақтау

1.1.1.1 Тыңдау барысында тілдік бірліктерді /сөйлеу,сөз.сөйлем,мәтін/ажырату,тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну.

1.1.4.1 Мәтін иллюстарциясы бойынша болжау.

1.2.9.1 Дыбыстардың мағына ажыратушылық қызметін түсіну.

1.3.8.1 Жазу жолын,жоларалақ кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап,әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жазу.

2-бөлім. Әліппе кезеңі. Менің мектебім
1 31-сабақ Мектебіме саяхат.

А дыбысы мен әрпі

1 10.10 Тыңдалым және айтылым:

1.4 Оқиғаны болжау

1.9 Сөздерді, дыбыстарды орфоэпиялық нормаларға сәйкес дұрыс айту

Жазылым:

3.8 Каллиграфиялық, графикалық нормаларды сақтау

1.1.4.1 Мәтін иллюстарциясы бойынша болжау.

1.1.9.1 Сөздің буыннан тұратынын түсіну және сөздегі буын санын анықтау.

1.3.8.1 Жазу жолын,жоларалақ кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап,әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жазу.

2 32-сабақ Мектебіме саяхат.

А дыбысы мен әрпі

1 11.10 Тыңдалым және айтылым:

  1. Мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойын анықтау

Оқылым:

2.9 Дыбыс пен әріпті тану және ажырату

2.1 Оқу түрлерін қолдану Жазылым:

3.8 Каллиграфиялық, графикалық нормаларды сақтау

1.1.2.1 1Мұғалімнің көмегімен мәтінде кім/не/ туралы айтылғанын анықтау.

1.2.9.1 Дыбыстардың мағына ажыратушылық қызметін түсіну.

1.2.1.2 Оқудың түрлерін (буындап оқу,жиі кездесетін сөздерді тұтас оқу,түсініп оқу) қолдану

1.3.8.1 Жазу жолын,жоларалақ кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап,әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жазу.

3 33-сабақ Мектебіме саяхат.

Н дыбысы мен әрпі

1 11.10 Тыңдалым және айтылым:

  1. Мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойын анықтау

Оқылым:

2.9 Дыбыс пен әріпті тану және ажырату

2.1 Оқу түрлерін қолдану Жазылым:

3.8 Каллиграфиялық, графикалық нормаларды сақтау

1.1.2.1 Мұғалімнің көмегімен мәтінде кім/не/ туралы айтылғанын анықтау.

1.2.9.1 Дыбыстардың мағына ажыратушылық қызметін түсіну.

1.2.1.2 Оқудың түрлерін (буындап оқу,жиі кездесетін сөздерді тұтас оқу,түсініп оқу) қолдану.

1.1.8.1 Берілген сюжетті сурет бойынша шағын әңгіме құрап айту.

1.3.8.1 Жазу жолын,жоларалақ кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап,әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жазу.

4 34-сабақ Мектебіме саяхат.

Н дыбысы мен әрпі

1 12.10 Тыңдалым және айтылым:

1.2 Мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойын анықтау

1.4 Оқиғаны болжау

1.6 Тыңдаушының назарын аудару

Жазылым:

3.8 Каллиграфиялық, графикалық нормаларды сақтау

1.1.2.1Мұғалімнің көмегімен мәтінде кім/не/ туралы айтылғанын анықтау.

1.1.4.1 Мәтін иллюстарциясы бойынша болжау.

1.1.6.1 Сөйлеу барысында сипаттау /салыстыру сөздерін,вербалды емес қарым-қатынас құралдарын/ым-ишара,қимыл,дауыс ырғағын,мәнерін,қарқынын,сөз арасындағы кідірісті/ қолдану.

1.3.8.1 Жазу жолын,жоларалақ кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап,әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жазу.

5 35-сабақ Мектебіме саяхат.

Н дыбысы мен әрпі

1 13.10 Тыңдалым және айтылым:

1.2 Мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойын анықтау

1.6 Тыңдаушының назарын аудару

Оқылым:

2.9 Дыбыс пен әріпті тану және ажырату

2.1 Оқу түрлерін қолдану

Жазылым:

3.8 Каллиграфиялық, графикалық нормаларды сақтау

1.1.2.1Мұғалімнің көмегімен мәтінде кім/не/ туралы айтылғанын анықтау.

1.1.6.1 Сөйлеу барысында сипаттау /салыстыру сөздерін,вербалды емес қарым-қатынас құралдарын/ым-ишара,қимыл,дауыс ырғағын,мәнерін,қарқынын,сөз арасындағы кідірісті/ қолдану.

1.2.9.1 Дыбыстардың мағына ажыратушылық қызметін түсіну.

1.2.1.2 Оқудың түрлерін (буындап оқу,жиі кездесетін сөздерді тұтас оқу,түсініп оқу) қолдану

1.3.8.1 Жазу жолын,жоларалақ кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап,әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жазу.

6 36-сабақ Мектеп ауласына саяхат.

Л дыбысы мен әрпі

1 14.10. Тыңдалым және айтылым:

1.2 Мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойын анықтау

1.6 Тыңдаушының назарын аудару

Оқылым:

2.1 Оқу түрлерін қолдану

2.9 Дыбыс пен әріпті тану және ажырату

Жазылым:

3.8 Каллиграфиялық, графикалық нормаларды сақтау

1.1.2.1 Мұғалімнің көмегімен мәтінде кім/не/ туралы айтылғанын анықтау.

1.1.6.1 Сөйлеу барысында сипаттау /салыстыру сөздерін,вербалды емес қарым-қатынас құралдарын/ым-ишара,қимыл,дауыс ырғағын,мәнерін,қарқынын,сөз арасындағы кідірісті/ қолдану.

1.2.1.2 Оқудың түрлерін (буындап оқу,жиі кездесетін сөздерді тұтас оқу,түсініп оқу) қолдану

1.2.9.1 Дыбыстардың мағына ажыратушылық қызметін түсіну.

1.3.8.1 Жазу жолын,жоларалақ кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап,әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жазу.

7 37-сабақ Мектеп ауласына саяхат.

Л дыбысы мен әрпі

1 17.10 Тыңдалым және айтылым:

1.6 Тыңдаушының назарын аудару

1.8Берілген тақырыпқа әңгіме құрап айту

Жазылым:

3.8 Каллиграфиялық, графикалық нормаларды сақтау

1.1.6.1 Сөйлеу барысында сипаттау /салыстыру сөздерін,вербалды емес қарым-қатынас құралдарын/ым-ишара,қимыл,дауыс ырғағын,мәнерін,қарқынын,сөз арасындағы кідірісті/ қолдану.

1.1.8.1 Берілген сюжетті сурет бойынша шағын әңгіме құрап айту.

1.3.8.1 Жазу жолын,жоларалақ кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап,әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жазу.

8 38-сабақ Мектеп ауласына саяхат.

Л дыбысы мен әрпі

1 18.10 Тыңдалым және айтылым:

1.2 Мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойын анықтау

1.4 Оқиғаны болжау

Оқылым:

2.1 Оқу түрлерін қолдану

2.9 Дыбыс пен әріпті тану және ажырату

Жазылым:

3.8 Каллиграфиялық, графикалық нормаларды сақтау

1.1.2.1Мұғалімнің көмегімен мәтінде кім/не/ туралы айтылғанын анықтау.

1.1.4.1 Мәтін иллюстарциясы бойынша болжау.

1.2.1.2 Оқудың түрлерін (буындап оқу,жиі кездесетін сөздерді тұтас оқу,түсініп оқу) қолдану

1.2.9.1 Дыбыстардың мағына ажыратушылық қызметін түсіну.

1.3.8.1 Жазу жолын,жоларалақ кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап,әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жазу.

9 39-сабақ Мектеп шеберханасына саяхат.

Р дыбысы мен әрпі

1 18.10 Тыңдалым және айтылым:

1.2 Мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойын анықтау

1.4 Оқиғаны болжау

Оқылым:

2.1 Оқу түрлерін қолдану

2.9 Дыбыс пен әріпті тану және ажырату

Жазылым:

3.8 Каллиграфиялық, графикалық нормаларды сақтау

1.1.2.1Мұғалімнің көмегімен мәтінде кім/не/ туралы айтылғанын анықтау.

1.1.4.1 Мәтін иллюстарциясы бойынша болжау.

1.2.1.2 Оқудың түрлерін (буындап оқу,жиі кездесетін сөздерді тұтас оқу,түсініп оқу) қолдану

1.2.9.1 Дыбыстардың мағына ажыратушылық қызметін түсіну.

1.3.8.1 Жазу жолын,жоларалақ кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап,әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жазу.

10 40-сабақ Мектеп шеберханасына саяхат.

Р дыбысы мен әрпі

1 19.10 Тыңдалым және айтылым:

1.4 Оқиғаны болжау

Оқылым:

2.9 Дыбыс пен әріпті тану және ажырату

Жазылым:

3.8 Каллиграфиялық, графикалық нормаларды сақтау

1.1.4.1 Мәтін иллюстарциясы бойынша болжау.

1.2.9.1 Дыбыстардың мағына ажыратушылық қызметін түсіну.

1.3.8.1 Жазу жолын,жоларалақ кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап,әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жазу.

11 41-сабақ Мектеп шеберханасына саяхат.

Р дыбысы мен әрпі

1 20.10 Тыңдалым және айтылым:

1.7 Тыңдалған материал бойынша өз пікірін айту

Оқылым:

2.9 Дыбыс пен әріпті тану және ажырату

Жазылым:

3.8 Каллиграфиялық, графикалық нормаларды сақтау

1.1.7.1 Тыңдалған мәтінге өз көзқарасын жай сөйлеммен білдіру /ұнайды,ұнамайды/.

1.2.9.1 Әріпті тану, ажырату және оны дыбыспен сәйкестендіру.

1.3.8.1 Жазу жолын,жоларалақ кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап,әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жазу.

12 42-сабақ Менің мектепке баратын жолым.

О дыбысы мен әрпі

1 21.10 Оқылым:

2.9 Дыбыс пен әріпті тану және ажырату

Жазылым:

3.8 Каллиграфиялық, графикалық нормаларды сақтау

1.2.9.1 Дыбыстардың мағына ажыратушылық қызметін түсіну.

1.3.8.1 Жазу жолын,жоларалақ кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап,әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жазу.

13 43-сабақ Менің мектепке баратын жолым.

О дыбысы мен әрпі

1 24.10 Тыңдалым және айтылым:

1.2 Мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойын анықтау

1.4 Оқиғаны болжау

Жазылым:

3.8 Каллиграфиялық, графикалық нормаларды сақтау

1.1.2.1Мұғалімнің көмегімен мәтінде кім/не/ туралы айтылғанын анықтау.

1.1.4.1 Мәтін иллюстарциясы бойынша болжау.

1.3.8.1 Жазу жолын,жоларалақ кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап,әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жазу.

14 44-сабақ Менің мектепке баратын жолым.

Т дыбысы мен әрпі

1 25.10 Тыңдалым және айтылым:

1.2 Мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойын анықтау

1.4 Оқиғаны болжау

Оқылым:

2.1 Оқу түрлерін қолдану

2.9 Дыбыс пен әріпті тану және ажырату

Жазылым:

3.8 Каллиграфиялық, графикалық нормаларды сақтау

1.1.2.1 Мұғалімнің көмегімен мәтінде кім/не/ туралы айтылғанын анықтау.

1.1.4.1 Мәтін иллюстарциясы бойынша болжау.

1.2.1.2 Оқудың түрлерін (буындап оқу,жиі кездесетін сөздерді тұтас оқу,түсініп оқу) қолдану

1.2.9.1 Дыбыстардың мағына ажыратушылық қызметін түсіну.

1.3.8.1 Жазу жолын,жоларалақ кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап,әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жазу.

15 45-сабақ Менің мектепке баратын жолым.

Т дыбысы мен әрпі

1 25.10 Тыңдалым және айтылым:

1.2 Мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойын анықтау

1.4 Оқиғаны болжау

Оқылым:

2.1 Оқу түрлерін қолдану

2.9 Дыбыс пен әріпті тану және ажырату

Жазылым:

3.8 Каллиграфиялық, графикалық нормаларды сақтау

1.1.2.1Мұғалімнің көмегімен мәтінде кім/не/ туралы айтылғанын анықтау.

1.1.4.1 Мәтін иллюстарциясы бойынша болжау.

1.2.1.2 Оқудың түрлерін (буындап оқу,жиі кездесетін сөздерді тұтас оқу,түсініп оқу) қолдану

1.2.9.1 Дыбыстардың мағына ажыратушылық қызметін түсіну.

1.3.8.1 Жазу жолын,жоларалақ кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап,әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жазу.

16 46-сабақ Менің мектепке баратын жолым.

Т дыбысы мен әрпі

1 26.10 Оқылым:

2.1 Оқу түрлерін қолдану

2.9 Дыбыс пен әріпті тану және ажырату

1.2.1.1 Сөз /сөйлем сызбасын оқу.

1.2.1.2 Оқудың түрлерін (буындап оқу,жиі кездесетін сөздерді тұтас оқу,түсініп оқу) қолдану

1.2 .9.1 Дыбыстардың мағына ажыратушылық қызметін түсіну.

17 47-сабақ Сыныптан тыс уақытта.

У дыбысы мен әрпі

1 27.10 Оқылым:

2.1 Оқу түрлерін қолдану

2.9 Дыбыс пен әріпті тану және ажырату

Жазылым:

3.11 Пунктуациялық нормаларды сақтау

1.2.1.1 Сөз /сөйлем сызбасын оқу.

1.2.1.2 Оқудың түрлерін (буындап оқу,жиі кездесетін сөздерді тұтас оқу,түсініп оқу) қолдану

1.2 .9.1 Дыбыстардың мағына ажыратушылық қызметін түсіну.

1.3.11.1 Сөйлемді бас әріптен бастап жазып,сөйлем соңына тыныс белгілерін қою.

18 48-сабақ Сыныптан тыс уақытта.

У дыбысы мен әрпі

1 28.10 Тыңдалым және айтылым:

1.3 Тыңдалған материалды мазмұндау

1.4 Оқиғаны болжау

1.7 Тыңдалған материал бойынша өз пікірін айту

Жазылым:

3.8 Каллиграфиялық, графикалық нормаларды сақтау

1.1.3.1 Мұғалімнің көмегімен оқиғаның ретін сақтай отырып баяндау.

1.1.4.1 Мәтін иллюстарциясы бойынша болжау.

1.1.7.1 Тыңдалған мәтінге өз көзқарасын жай сөйлеммен білдіру /ұнайды,ұнамайды/.

1.3.8.1 Жазу жолын,жоларалақ кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап,әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жазу.

ІІ тоқсан (46 сағат)

19 49-сабақ Сыныптан тыс уақытта.

У дыбысы мен әрпі

1 07.11 Оқылым:

2.1 Оқу түрлерін қолдану

2.9 Дыбыс пен әріпті тану және ажырату

Жазылым:

3.11 Пунктуациялық нормаларды сақтау

1.2.1.2 Оқудың түрлерін (буындап оқу,жиі кездесетін сөздерді тұтас оқу,түсініп оқу) қолдану

1.2.9.1 Дыбыстардың мағына ажыратушылық қызметін түсіну.

1.3.11.1 Сөйлемді бас әріптен бастап жазып,сөйлем соңына тыныс белгілерін қою.

20 50-сабақ Сыныптан тыс уақытта.

Ш дыбысы мен әрпі

1 08.11 Тыңдалым және айтылым:

1.4 Оқиғаны болжау

1.7 Тыңдалған материал бойынша өз пікірін айту

Жазылым:

3.8 Каллиграфиялық, графикалық нормаларды сақтау

1.1.4.1 Мәтін иллюстарциясы бойынша болжау.

1.1.7.1 Тыңдалған мәтінге өз көзқарасын жай сөйлеммен білдіру /ұнайды,ұнамайды/.

1.3.8.1 Жазу жолын,жоларалақ кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап,әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жазу.

21 51-сабақ Сыныптан тыс уақытта.

Ш дыбысы мен әрпі

1 08.11 Тыңдалым және айтылым:

1.3 Тыңдалған материалды мазмұндау

1.4 Оқиғаны болжау

Оқылым:

2.1 Оқу түрлерін қолдану

2.9 Дыбыс пен әріпті тану және ажырату

Жазылым:

3.8 Каллиграфиялық, графикалық нормаларды сақтау

1.1.3.1 Мұғалімнің көмегімен оқиғаның ретін сақтай отырып баяндау.

1.1.4.1 Мәтін иллюстарциясы бойынша болжау.

1.2.1.2 Оқудың түрлерін (буындап оқу,жиі кездесетін сөздерді тұтас оқу,түсініп оқу) қолдану

1.2.9.1 Дыбыстардың мағына ажыратушылық қызметін түсіну.

1.3.11.1 Сөйлемді бас әріптен бастап жазып,сөйлем соңына тыныс белгілерін қою.

22 52-сабақ Сыныптан тыс уақытта.

С дыбысы мен әрпі

1 09.11 Тыңдалым және айтылым:

1.3 Тыңдалған материалды мазмұндау

1.4 Оқиғаны болжау

Жазылым:

3.8 Каллиграфиялық, графикалық нормаларды сақтау

1.1.3.1 Мұғалімнің көмегімен оқиғаның ретін сақтай отырып баяндау.

1.1.4.1 Мәтін иллюстарциясы бойынша болжау.

1.3.8.1 Жазу жолын,жоларалақ кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап,әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жазу.

23 53-сабақ Сыныптан тыс уақытта.

С дыбысы мен әрпі

1 10.11 Тыңдалым және айтылым:

1.4 Оқиғаны болжау

Оқылым:

2.9 Дыбыс пен әріпті тану және ажырату

Жазылым:

3.11 Пунктуациялық нормаларды сақтау

1.1.4.1 Мәтін иллюстарциясы бойынша болжау.

1.2.9.1 Дыбыстардың мағына ажыратушылық қызметін түсіну.

1.3.11.1 Сөйлемді бас әріптен бастап жазып,сөйлем соңына тыныс белгілерін қою.

24 54-сабақ Нәтиже сабақ.Мен не үйрендім? 1 11.11 Тыңдалым және айтылым:

1.4 Оқиғаны болжау

Оқылым:

2.1 Оқу түрлерін қолдану

2.9 Дыбыс пен әріпті тану және ажырату

Жазылым:

3.11 Пунктуациялық нормаларды сақтау

1.1.4.1 Мәтін иллюстарциясы бойынша болжау.

1.2.1.2 Оқудың түрлерін (буындап оқу,жиі кездесетін сөздерді тұтас оқу,түсініп оқу) қолдану

1.2.9.1 Дыбыстардың мағына ажыратушылық қызметін түсіну.

1.3.11.1 Сөйлемді бас әріптен бастап жазып,сөйлем соңына тыныс белгілерін қою.

3-бөлім.Менің отбасым және достарым
1 55-сабақ Менің достарым.

Д дыбысы мен әрпі

1 14.11 Тыңдалым және айтылым:

1.4 Оқиғаны болжау

Оқылым:

2.1 Оқу түрлерін қолдану

2.9 Дыбыс пен әріпті тану және ажырату

Жазылым:

3.11 Пунктуациялық нормаларды сақтау

1.1.4.1 Мәтін иллюстарциясы бойынша болжау.

1.2.1.2 Оқудың түрлерін (буындап оқу,жиі кездесетін сөздерді тұтас оқу,түсініп оқу) қолдану

1.2.9.1Дыбыстардың мағына ажыратушылық қызметін түсіну.

1.3.11.1 Сөйлемді бас әріптен бастап жазып,сөйлем соңына тыныс белгілерін қою.

2-3 56-57 сабақ Менің достарым.

Д дыбысы мен әрпі

2 15.11

15.11

Тыңдалым және айтылым:

1.4 Оқиғаны болжау

Жазылым:

3.11 Пунктуациялық нормаларды сақтау

1.1.4.1 Мәтін иллюстарциясы бойынша болжау.

1.3.11.1 Сөйлемді бас әріптен бастап жазып,сөйлем соңына тыныс белгілерін қою.

4 58-сабақ Менің сыныптас достарым.

Ы дыбысы мен әрпі

1 16.11 Тыңдалым және айтылым:

1.8Берілген тақырыпқа әңгіме құрап айту

Оқылым:

2.9 Дыбыс пен әріпті тану және ажырату

Жазылым:

3.11 Пунктуациялық нормаларды сақтау

1.1.8.1 Берілген сюжетті сурет бойынша шағын әңгіме құрап айту.

1.2.9.1 Дыбыстардың мағына ажыратушылық қызметін түсіну.

1.3.11.1 Сөйлемді бас әріптен бастап жазып,сөйлем соңына тыныс белгілерін қою.

5 59-сабақ Менің сыныптас достарым.

Ы дыбысы мен әрпі

1 17.11 Тыңдалым және айтылым:

  1. Мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойын анықтау

1.7 Тыңдалған материал бойынша өз пікірін айту

1.6 Тыңдаушының назарын аудару

Оқылым:

2.1 Оқу түрлерін қолдану

Жазылым:

3.11 Пунктуациялық нормаларды сақтау

1.1.2.1Мұғалімнің көмегімен мәтінде кім/не/ туралы айтылғанын анықтау.

1.1.7.1 Тыңдалған мәтінге өз көзқарасын жай сөйлеммен білдіру /ұнайды,ұнамайды/.

1.1.6.1 Сөйлеу барысында сипаттау /салыстыру сөздерін,вербалды емес қарым-қатынас құралдарын/ым-ишара,қимыл,дауыс ырғағын,мәнерін,қарқынын,сөз арасындағы кідірісті/ қолдану.

1.2.1.2 Оқудың түрлерін (буындап оқу,жиі кездесетін сөздерді тұтас оқу,түсініп оқу) қолдану

1.3.11.1 Сөйлемді бас әріптен бастап жазып,сөйлем соңына тыныс белгілерін қою.

6 60-сабақ Менің сыныптас достарым.

Ы дыбысы мен әрпі

1 18.11 Тыңдалым және айтылым:

  1. Мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойын анықтау

1.7 Тыңдалған материал бойынша өз пікірін айту

1.6 Тыңдаушының назарын аудару

Оқылым:

2.1 Оқу түрлерін қолдану

Жазылым:

3.11 Пунктуациялық нормаларды сақтау

1.1.2.1Мұғалімнің көмегімен мәтінде кім/не/ туралы айтылғанын анықтау.

1.2.1.2 Оқудың түрлерін (буындап оқу,жиі кездесетін сөздерді тұтас оқу,түсініп оқу) қолдану

1.1.7.1 Тыңдалған мәтінге өз көзқарасын жай сөйлеммен білдіру /ұнайды,ұнамайды/.

1.1.6.1 Сөйлеу барысында сипаттау /салыстыру сөздерін,вербалды емес қарым-қатынас құралдарын/ым-ишара,қимыл,дауыс ырғағын,мәнерін,қарқынын,сөз арасындағы кідірісті/ қолдану.

1.3.11.1 Сөйлемді бас әріптен бастап жазып,сөйлем соңына тыныс белгілерін қою.

7 61-сабақ Менің отбасым.

М дыбысы мен әрпі

1 21.11 Оқылым:

2.1 Оқу түрлерін қолдану

2.9 Дыбыс пен әріпті тану және ажырату

Жазылым:

3.11 Пунктуациялық нормаларды сақтау

1.2.9.1 Дыбыстардың мағына ажыратушылық қызметін түсіну.

1.2.1.1 Сөз /сөйлем сызбасын оқу.

1.3.11.1 Сөйлемді бас әріптен бастап жазып,сөйлем соңына тыныс белгілерін қою.

8 62-сабақ Менің отбасым.

М дыбысы мен әрпі

1 22.11 Оқылым:

2.1 Оқу түрлерін қолдану

2.5 Мәтін бойынша сұрақ қоя білу және жауап бере білу Жазылым:

3.11 Пунктуациялық нормаларды сақтау

1.2.1. 1Мұғалімнің көмегімен мәтінде кім/не/ туралы айтылғанын анықтау.

1.2.1.2 Оқудың түрлерін (буындап оқу,жиі кездесетін сөздерді тұтас оқу,түсініп оқу) қолдану

1.2.5.1 Мәтін иллюстарциясы бойынша сұрақтар қоя білу және сұраққа жауап беру.

1.3.8.1 Жазу жолын,жоларалақ кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап,әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жазу.

9 63-сабақ Менің отбасым.

М дыбысы мен әрпі

1 22.11 Оқылым:

2.1 Оқу түрлерін қолдану

2.5 Мәтін бойынша сұрақ қоя білу және жауап бере білу Жазылым:

3.8 Каллиграфиялық, графикалық нормаларды сақтау

1.2.1. 1Мұғалімнің көмегімен мәтінде кім/не/ туралы айтылғанын анықтау.

1.2.1.2 Оқудың түрлерін (буындап оқу,жиі кездесетін сөздерді тұтас оқу,түсініп оқу) қолдану

1.2.5.1 Мәтін иллюстарциясы бойынша сұрақтар қоя білу және сұраққа жауап беру.

1.3.8.1 Жазу жолын,жоларалақ кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап,әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жазу.

10 64-сабақ Менің отбасым.

Қ дыбысы мен әрпі

1 23.11 Оқылым:

2.1 Оқу түрлерін қолдану

2.5 Мәтін бойынша сұрақ қоя білу және жауап бере білуТыңдалым және айтылым:

1.4 Оқиғаны болжау

Жазылым:

3.8 Каллиграфиялық, графикалық нормаларды сақтау

1.2.1.2 Оқудың түрлерін (буындап оқу,жиі кездесетін сөздерді тұтас оқу,түсініп оқу) қолдану

1.2.5.1 Мәтін иллюстарциясы бойынша сұрақтар қоя білу және сұраққа жауап беру.

1.1.4.1 Мәтін иллюстарциясы бойынша болжау.

1.3.8.1 Жазу жолын,жоларалақ кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап,әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жазу.

11 65-сабақ Менің отбасым.

Қ дыбысы мен әрпі

1 24.11 Оқылым:

2.9 Дыбыс пен әріпті тану және ажырату

2.1 Оқу түрлерін қолдану

2.5 Мәтін бойынша сұрақ қоя білу және жауап бере білуТыңдалым және айтылым:

1.4 Оқиғаны болжау

Жазылым:

3.8 Каллиграфиялық, графикалық нормаларды сақтау

1.2.9.1 Дыбыстардың мағына ажыратушылық қызметін түсіну.

1.2.1.2 Оқудың түрлерін (буындап оқу,жиі кездесетін сөздерді тұтас оқу,түсініп оқу) қолдану

1.2.5.1 Мәтін иллюстарциясы бойынша сұрақтар қоя білу және сұраққа жауап беру.

1.1.4.1 Мәтін иллюстарциясы бойынша болжау.

1.3.8.1 Жазу жолын,жоларалақ кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап,әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жазу.

12 66-сабақ Менің отбасым.

Қ дыбысы мен әрпі

1 25.11 Оқылым:

2.1 Оқу түрлерін қолдану

Тыңдалым және айтылым:

1.8Берілген тақырыпқа әңгіме құрап айту Жазылым:

3.8 Каллиграфиялық, графикалық нормаларды сақтау

1.2.1.2 Оқудың түрлерін (буындап оқу,жиі кездесетін сөздерді тұтас оқу,түсініп оқу) қолдану

1.1.8.1 Берілген сюжетті сурет бойынша шағын әңгіме құрап айту.

1.3.8.1 Жазу жолын,жоларалақ кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап,әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жазу.

13 67-сабақ Менің отбасым.

Қ дыбысы мен әрпі

1 28.11 Оқылым:

2.1 Оқу түрлерін қолдану

Тыңдалым және айтылым:

1.8Берілген тақырыпқа әңгіме құрап айту Жазылым:

3.8 Каллиграфиялық, графикалық нормаларды сақтау

1.2.1.2 Оқудың түрлерін (буындап оқу,жиі кездесетін сөздерді тұтас оқу,түсініп оқу) қолдану

1.1.8.1 Берілген сюжетті сурет бойынша шағын әңгіме құрап айту.

1.3.8.1 Жазу жолын,жоларалақ кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап,әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жазу.

14 68-сабақ Менің отбасым.

Ұ дыбысы мен әрпі

1 29.11 Тыңдалым және айтылым:

1.4 Оқиғаны болжау

Оқылым:

2.1 Оқу түрлерін қолдану

2.9 Дыбыс пен әріпті тану және ажырату

Жазылым:

3.8 Каллиграфиялық, графикалық нормаларды сақтау

1.1.4.1 Мәтін иллюстарциясы бойынша болжау.

1.2.1.2 Оқудың түрлерін (буындап оқу,жиі кездесетін сөздерді тұтас оқу,түсініп оқу) қолдану

1.2.1.1 Сөз /сөйлем сызбасын оқу.

1.2.9.1 Дыбыстардың мағына ажыратушылық қызметін түсіну.

1.3.8.1 Жазу жолын,жоларалақ кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап,әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жазу.

15 69-сабақ Менің отбасым.

Ұ дыбысы мен әрпі

1 29.11 Тыңдалым және айтылым:

1.4 Оқиғаны болжау

Оқылым:

2.1 Оқу түрлерін қолдану

2.9 Дыбыс пен әріпті тану және ажырату

Жазылым:

3.8 Каллиграфиялық, графикалық нормаларды сақтау

1.1.4.1 Мәтін иллюстарциясы бойынша болжау.

1.2.1.2 Оқудың түрлерін (буындап оқу,жиі кездесетін сөздерді тұтас оқу,түсініп оқу) қолдану

1.2.1.1 Сөз /сөйлем сызбасын оқу.

1.2.9.1 Дыбыстардың мағына ажыратушылық қызметін түсіну.

1.3.8.1 Жазу жолын,жоларалақ кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап,әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жазу.

16 70-сабақ Менің отбасым.

Ұ дыбысы мен әрпі

1 30.11 Оқылым:

2.1 Оқу түрлерін қолдану

2.5 Мәтін бойынша сұрақ қоя білу және жауап бере білу Жазылым:

3.8 Каллиграфиялық, графикалық нормаларды сақтау

1.2.1.2 Оқудың түрлерін (буындап оқу,жиі кездесетін сөздерді тұтас оқу,түсініп оқу) қолдану

1.2.5.1 Мәтін иллюстарциясы бойынша сұрақтар қоя білу және сұраққа жауап беру.

1.3.8.1 Жазу жолын,жоларалақ кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап,әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жазу.

17 71-сабақ Менің отбасым.

Ұ дыбысы мен әрпі

1 02.12 Оқылым:

2.1 Оқу түрлерін қолдану

2.5 Мәтін бойынша сұрақ қоя білу және жауап бере білу Жазылым:

3.8 Каллиграфиялық, графикалық нормаларды сақтау

1.2.1.2 Оқудың түрлерін (буындап оқу,жиі кездесетін сөздерді тұтас оқу,түсініп оқу) қолдану

1.2.5.1 Мәтін иллюстарциясы бойынша сұрақтар қоя білу және сұраққа жауап беру.

1.3.8.1 Жазу жолын,жоларалақ кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап,әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жазу.

18 72-сабақ Менің отбасым.

І дыбысы мен әрпі

1 02.12 Тыңдалым және айтылым:

1.8Берілген тақырыпқа әңгіме құрап айту

Оқылым:

2.9 Дыбыс пен әріпті тану және ажырату

2.1 Оқу түрлерін қолдану

Жазылым:

3.11 Пунктуациялық нормаларды сақтау

1.1.8.1 Берілген сюжетті сурет бойынша шағын әңгіме құрап айту.

1.2.9.1Дыбыстардың мағына ажыратушылық қызметін түсіну.

1.2.1.2 Оқудың түрлерін (буындап оқу,жиі кездесетін сөздерді тұтас оқу,түсініп оқу) қолдану

1.2.1.1 Сөз /сөйлем сызбасын оқу.

1.3.11.1 Сөйлемді бас әріптен бастап жазып,сөйлем соңына тыныс белгілерін қою.

19 73-сабақ Менің отбасым.

І дыбысы мен әрпі

1 05.12 Тыңдалым және айтылым:

1.8Берілген тақырыпқа әңгіме құрап айту

Оқылым:

2.9 Дыбыс пен әріпті тану және ажырату

2.1 Оқу түрлерін қолдану

Жазылым:

3.11 Пунктуациялық нормаларды сақтау

1.1.8.1 Берілген сюжетті сурет бойынша шағын әңгіме құрап айту.

1.2.9.1Дыбыстардың мағына ажыратушылық қызметін түсіну.

1.2.1.2 Оқудың түрлерін (буындап оқу,жиі кездесетін сөздерді тұтас оқу,түсініп оқу) қолдану

1.2.1.1 Сөз /сөйлем сызбасын оқу.

1.3.11.1 Сөйлемді бас әріптен бастап жазып,сөйлем соңына тыныс белгілерін қою.

20 74-сабақ Менің отбасым.

І дыбысы мен әрпі

1 06.12 Оқылым:

2.5 Мәтін бойынша сұрақ қоя білу және жауап бере білу Жазылым:

3.8 Каллиграфиялық, графикалық нормаларды сақтау

1.2.5.1 Мәтін иллюстарциясы бойынша сұрақтар қоя білу және сұраққа жауап беру.

1.3.8.1 Жазу жолын,жоларалақ кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап,әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жазу.

21 75-сабақ Менің отбасым.

І дыбысы мен әрпі

1 06.12 Оқылым:

2.5 Мәтін бойынша сұрақ қоя білу және жауап бере білу Жазылым:

3.8 Каллиграфиялық, графикалық нормаларды сақтау

1.2.5.1 Мәтін иллюстарциясы бойынша сұрақтар қоя білу және сұраққа жауап беру.

1.3.8.1 Жазу жолын,жоларалақ кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап,әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жазу.

22 76-сабақ Нәтиже сабақ.Мен не үйрендім? 1 07.12 Тыңдалым және айтылым:

1.4 Оқиғаны болжау

Оқылым:

2.1 Оқу түрлерін қолдану Жазылым:

3.8 Каллиграфиялық, графикалық нормаларды сақтау

1.1.4.1 Мәтін иллюстарциясы бойынша болжау.

1.2.1.1 Сөз /сөйлем сызбасын оқу.

1.3.11.1 Сөйлемді бас әріптен бастап жазып,сөйлем соңына тыныс белгілерін қою.

1.3.8.1 Жазу жолын,жоларалақ кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап,әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жазу.

4-бөлім.Бізді қоршаған әлем
1 77-сабақ Мен және табиғат.

Е дыбысы мен әрпі

1 08.12 Оқылым:

2.9 Дыбыс пен әріпті тану және ажырату

Тыңдалым және айтылым:

1.4 Оқиғаны болжау

Жазылым:

3.8 Каллиграфиялық, графикалық нормаларды сақтау

1.2.9.1 Дыбыстардың мағына ажыратушылық қызметін түсіну.

1.1.4.1 Мәтін иллюстарциясы бойынша болжау.

1.3.8.1 Жазу жолын,жоларалақ кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап,әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жазу.

2 78-сабақ Мен және табиғат.

Е дыбысы мен әрпі

1 09.12 Оқылым:

2.1 Оқу түрлерін қолдану

2.5 Мәтін бойынша сұрақ қоя білу және жауап бере білуТыңдалым және айтылым:

1.8Берілген тақырыпқа әңгіме құрап айту

Жазылым:

3.8 Каллиграфиялық, графикалық нормаларды сақтау

1.2.1.2 Оқудың түрлерін (буындап оқу,жиі кездесетін сөздерді тұтас оқу,түсініп оқу) қолдану

1.2.5.1 Мәтін иллюстарциясы бойынша сұрақтар қоя білу және сұраққа жауап беру.

1.1.8.1 Берілген сюжетті сурет бойынша шағын әңгіме құрап айту.

1.3.11.1 Сөйлемді бас әріптен бастап жазып,сөйлем соңына тыныс белгілерін қою.

3 79-сабақ Мен және табиғат.

К дыбысы мен әрпі

1 12.12 Оқылым:

2.9 Дыбыс пен әріпті тану және ажырату

2.1 Оқу түрлерін қолдану

Жазылым:

3.11 Пунктуациялық нормаларды сақтау

1.2.9.1 Дыбыстардың мағына ажыратушылық қызметін түсіну.

1.2.1.2 Оқудың түрлерін (буындап оқу,жиі кездесетін сөздерді тұтас оқу,түсініп оқу) қолдану

1.3.11.1 Сөйлемді бас әріптен бастап жазып,сөйлем соңына тыныс белгілерін қою.

4 80-сабақ Мен және табиғат.

К дыбысы мен әрпі

1 13.12 Оқылым:

2.9 Дыбыс пен әріпті тану және ажырату

2.1 Оқу түрлерін қолдану

Жазылым:

3.11 Пунктуациялық нормаларды сақтау

1.2.9.1 Дыбыстардың мағына ажыратушылық қызметін түсіну.

1.2.1.2 Оқудың түрлерін (буындап оқу,жиі кездесетін сөздерді тұтас оқу,түсініп оқу) қолдану

1.3.11.1 Сөйлемді бас әріптен бастап жазып,сөйлем соңына тыныс белгілерін қою.

5 81-сабақ Мен және табиғат.

К дыбысы мен әрпі

1 13.12 Тыңдалым және айтылым:

  1. Мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойын анықтау

Жазылым:

3.8 Каллиграфиялық, графикалық нормаларды сақтау

1.1.2. 1 Мұғалімнің көмегімен мәтінде кім/не/ туралы айтылғанын анықтау.

1.3.8.1 Жазу жолын,жоларалақ кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап,әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жазу.

6 82-сабақ Мен және табиғат.

Ү дыбысы мен әрпі

1 14.12 Оқылым:

2.9 Дыбыс пен әріпті тану және ажырату

2.1 Оқу түрлерін қолдану

Тыңдалым және айтылым:

1.7 Тыңдалған материал бойынша өз пікірін айту 1.8Берілген тақырыпқа әңгіме құрап айту

Жазылым:

3.11 Пунктуациялық нормаларды сақтау

1.2.9.1 Дыбыстардың мағына ажыратушылық қызметін түсіну.

1.1.7.1 Тыңдалған мәтінге өз көзқарасын жай сөйлеммен білдіру /ұнайды,ұнамайды/.

1.2.1.2 Оқудың түрлерін (буындап оқу,жиі кездесетін сөздерді тұтас оқу,түсініп оқу) қолдану

1.1.8.1 Берілген сюжетті сурет бойынша шағын әңгіме құрап айту.

1.3.11.1 Сөйлемді бас әріптен бастап жазып,сөйлем соңына тыныс белгілерін қою.

7 83-сабақ Мен және табиғат.

Ү дыбысы мен әрпі

1 15.12 Оқылым:

2.9 Дыбыс пен әріпті тану және ажырату

2.1 Оқу түрлерін қолдану

Тыңдалым және айтылым:

1.7 Тыңдалған материал бойынша өз пікірін айту 1.8Берілген тақырыпқа әңгіме құрап айту

Жазылым:

3.11 Пунктуациялық нормаларды сақтау

1.2.9.1 Дыбыстардың мағына ажыратушылық қызметін түсіну.

1.1.7.1 Тыңдалған мәтінге өз көзқарасын жай сөйлеммен білдіру /ұнайды,ұнамайды/.

1.2.1.2 Оқудың түрлерін (буындап оқу,жиі кездесетін сөздерді тұтас оқу,түсініп оқу) қолдану

1.1.8.1 Берілген сюжетті сурет бойынша шағын әңгіме құрап айту.

1.3.11.1 Сөйлемді бас әріптен бастап жазып,сөйлем соңына тыныс белгілерін қою.

8 84-сабақ Мен және табиғат.

Ү дыбысы мен әрпі

1 15.12 Оқылым:

2.1 Оқу түрлерін қолдану

Тыңдалым және айтылым:

1.4 Оқиғаны болжау

Жазылым:

3.8 Каллиграфиялық, графикалық нормаларды сақтау

1.2.1.2 Оқудың түрлерін (буындап оқу,жиі кездесетін сөздерді тұтас оқу,түсініп оқу) қолдану

1.1.4.1 Мәтін иллюстарциясы бойынша болжау.

1.3.8.1 Жазу жолын,жоларалақ кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап,әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жазу.

9 85-сабақ Мен және табиғат.

Ү дыбысы мен әрпі

1 19.12 Оқылым:

2.1 Оқу түрлерін қолдану

Тыңдалым және айтылым:

1.4 Оқиғаны болжау

Жазылым:

3.8 Каллиграфиялық, графикалық нормаларды сақтау

1.2.1.2 Оқудың түрлерін (буындап оқу,жиі кездесетін сөздерді тұтас оқу,түсініп оқу) қолдану

1.1.4.1 Мәтін иллюстарциясы бойынша болжау.

1.3.8.1 Жазу жолын,жоларалақ кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап,әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жазу.

10 86-сабақ Мен және табиғат.

И дыбысы мен әрпі

1 20.12 Оқылым:

2.9 Дыбыс пен әріпті тану және ажырату

Тыңдалым және айтылым:

1.6 Тыңдаушының назарын аудару

Жазылым:

3.11 Пунктуациялық нормаларды сақтау

1.2.9.1 Дыбыстардың мағына ажыратушылық қызметін түсіну.

1.1.6.1 Сөйлеу барысында сипаттау /салыстыру сөздерін,вербалды емес қарым-қатынас құралдарын/ым-ишара,қимыл,дауыс ырғағын,мәнерін,қарқынын,сөз арасындағы кідірісті/ қолдану.

1.3.11.1 Сөйлемді бас әріптен бастап жазып,сөйлем соңына тыныс белгілерін қою.

11 87-сабақ Мен және табиғат.

И дыбысы мен әрпі

1 20.12 Оқылым:

2.9 Дыбыс пен әріпті тану және ажырату

Тыңдалым және айтылым:

1.6 Тыңдаушының назарын аудару

Жазылым:

3.11 Пунктуациялық нормаларды сақтау

1.2.9.1 Дыбыстардың мағына ажыратушылық қызметін түсіну.

1.1.6.1 Сөйлеу барысында сипаттау /салыстыру сөздерін,вербалды емес қарым-қатынас құралдарын/ым-ишара,қимыл,дауыс ырғағын,мәнерін,қарқынын,сөз арасындағы кідірісті/ қолдану.

1.3.11.1 Сөйлемді бас әріптен бастап жазып,сөйлем соңына тыныс белгілерін қою.

12 88-сабақ Мен және табиғат.

И дыбысы мен әрпі

1 21.12 Тыңдалым және айтылым:

1.3 Тыңдалған материалды мазмұндау

1.4 Оқиғаны болжау

Оқылым:

2.1 Оқу түрлерін қолдану

Жазылым:

3.8 Каллиграфиялық, графикалық нормаларды сақтау

1.1.3.1 Мұғалімнің көмегімен оқиғаның ретін сақтай отырып баяндау.

1.1.4.1 Мәтін иллюстарциясы бойынша болжау.

1.2.1.1 Сөз /сөйлем сызбасын оқу.

1.3.8.1 Жазу жолын,жоларалақ кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап,әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жазу.

13 89-сабақ Мен және табиғат.

Й дыбысы мен әрпі

1 22.12 Оқылым:

2.9 Дыбыс пен әріпті тану және ажырату

2.5 Мәтін бойынша сұрақ қоя білу және жауап бере білу

2.1 Оқу түрлерін қолдану

Жазылым:

3.11 Пунктуациялық нормаларды сақтау

1.2.9.1 Дыбыстардың мағына ажыратушылық қызметін түсіну.

1.2.5.1 Мәтін иллюстарциясы бойынша сұрақтар қоя білу және сұраққа жауап беру.

1.2.1.2 Оқудың түрлерін (буындап оқу,жиі кездесетін сөздерді тұтас оқу,түсініп оқу) қолдану

1.3.11.1 Сөйлемді бас әріптен бастап жазып,сөйлем соңына тыныс белгілерін қою.

14 90-сабақ Мен және табиғат.

Й дыбысы мен әрпі

1 23.12 Оқылым:

2.9 Дыбыс пен әріпті тану және ажырату

2.5 Мәтін бойынша сұрақ қоя білу және жауап бере білу

2.1 Оқу түрлерін қолдану

Жазылым:

3.11 Пунктуациялық нормаларды сақтау

1.2.9.1 Дыбыстардың мағына ажыратушылық қызметін түсіну.

1.2.5.1 Мәтін иллюстарциясы бойынша сұрақтар қоя білу және сұраққа жауап беру.

1.2.1.2 Оқудың түрлерін (буындап оқу,жиі кездесетін сөздерді тұтас оқу,түсініп оқу) қолдану

1.3.11.1 Сөйлемді бас әріптен бастап жазып,сөйлем соңына тыныс белгілерін қою.

15 91-сабақ Мен және табиғат.

Ғ дыбысы мен әрпі

1 26.12 Оқылым:

2.9 Дыбыс пен әріпті тану және ажырату

2.1 Оқу түрлерін қолдану

1.2.9.1 Дыбыстардың мағына ажыратушылық қызметін түсіну.

1.2.1.2 Оқудың түрлерін (буындап оқу,жиі кездесетін сөздерді тұтас оқу,түсініп оқу) қолдану

16 92-сабақ Мен және табиғат.

Ғ дыбысы мен әрпі

1 27.12 Оқылым:

2.9 Дыбыс пен әріпті тану және ажырату

2.1 Оқу түрлерін қолдану

Тыңдалым және айтылым

1.3 Тыңдалған материалды мазмұндау

1.2.9.1 Дыбыстардың мағына ажыратушылық қызметін түсіну.

1.2.1.2 Оқудың түрлерін (буындап оқу,жиі кездесетін сөздерді тұтас оқу,түсініп оқу) қолдану

1.1.3.1 Мұғалімнің көмегімен оқиғаның ретін сақтай отырып баяндау.

17 93-сабақ Мен және табиғат.

Ғ дыбысы мен әрпі

1 27.12 Тыңдалым және айтылым

1.9 Сөздерді, дыбыстарды орфоэпиялық нормаларға сәйкес дұрыс айту

Жазылым:

3.10 Грамматикалық нормаларды сақтау

3.11 Пунктуациялық нормаларды сақтау

1.1.9.1 Сөздегі дыбыс түрлерін /дауысты, дауыссыз,жуан және жіңішке дауыстылар/ ажырату және дұрыс дыбыстау.

1.3.10.1 Заттың атын,санын,сынын,қимылын білдіретін сөздерді ажырата алу және оларды қолдана білу.

1.3.11.1 Сөйлемді бас әріптен бастап жазып,сөйлем соңына тыныс белгілерін қою. Сөйлемді бас әріптен бастап жазып,сөйлем соңына тыныс белгілерін қою.

18 94-сабақ Мен және табиғат.

Г дыбысы мен әрпі

1 28.12 Оқылым:

2.9 Дыбыс пен әріпті тану және ажырату

2.1 Оқу түрлерін қолдану

Тыңдалым және айтылым

1.4 Оқиғаны болжау

1.7 Тыңдалған материал бойынша өз пікірін айту Жазылым:

3.11 Пунктуациялық нормаларды сақтау

1.2.9.1 Дыбыстардың мағына ажыратушылық қызметін түсіну.

1.2.1.2 Оқудың түрлерін (буындап оқу,жиі кездесетін сөздерді тұтас оқу,түсініп оқу) қолдану

1.1.4.1 Мәтін иллюстарциясы бойынша болжау.

1.1.7.1 Тыңдалған мәтінге өз көзқарасын жай сөйлеммен білдіру /ұнайды,ұнамайды/.

1.3.11.1 Сөйлемді бас әріптен бастап жазып,сөйлем соңына тыныс белгілерін қою.

19 95-сабақ Мен және табиғат.

Г дыбысы мен әрпі

1 29.12 Оқылым:

2.9 Дыбыс пен әріпті тану және ажырату

2.1 Оқу түрлерін қолдану

Тыңдалым және айтылым

1.4 Оқиғаны болжау

1.7 Тыңдалған материал бойынша өз пікірін айту Жазылым:

3.11 Пунктуациялық нормаларды сақтау

1.2.9.1 Дыбыстардың мағына ажыратушылық қызметін түсіну.

1.2.1.2 Оқудың түрлерін (буындап оқу,жиі кездесетін сөздерді тұтас оқу,түсініп оқу) қолдану

1.1.4.1 Мәтін иллюстарциясы бойынша болжау.

1.1.7.1 Тыңдалған мәтінге өз көзқарасын жай сөйлеммен білдіру /ұнайды,ұнамайды/.

1.3.11.1 Сөйлемді бас әріптен бастап жазып,сөйлем соңына тыныс белгілерін қою.

20 96-сабақ Нәтиже сабақ.Мен не үйрендім? 1 29.12 Тыңдалым және айтылым

1.8Берілген тақырыпқа әңгіме құрап айту

Жазылым:

3.11 Пунктуациялық нормаларды сақтау

1.1.8.1 Берілген сюжетті сурет бойынша шағын әңгіме құрап айту.

1.3.11.1 Сөйлемді бас әріптен бастап жазып,сөйлем соңына тыныс белгілерін қою.

ІІІ тоқсан (54 сағат)
5-бөлім.Саяхат
1 97-сабақ Орманға саяхат.

Ң дыбысы мен әрпі

1 09.01 1.2.9.1 Әріпті тану,ажырату оны дыбыспен сәйкестендіру.

1.2.6.1Мұғалімнің көмегімен ерекшелігіне қарай мәтін жанрын (өлең,әңгіме,ертегі) ажырату.

1.3.8.1Жазу жолын,жоларалақ кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап,әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жазу.

2 98-сабақ Орманға саяхат.

Ң дыбысы мен әрпі

1 10.01 1.2.9.1 Әріпті тану,ажырату оны дыбыспен сәйкестендіру.

1.2.6.1Мұғалімнің көмегімен ерекшелігіне қарай мәтін жанрын (өлең,әңгіме,ертегі) ажырату.

1.3.8.1Жазу жолын,жоларалақ кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап,әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жазу.

3 99-сабақ Орманға саяхат.

Ң дыбысы мен әрпі

1 10.01 1.2.1.2 Оқудың түрлерін (буындап оқу,жиі кездесетін сөздерді тұтас оқу,түсініп оқу) қолдану.

1.2.6.1 1Мұғалімнің көмегімен ерекшелігіне қарай мәтін жанрын (өлең,әңгіме,ертегі) ажырату.

1.3.11.1 Сөйлемді бас әріптен бастап жазып,сөйлем соңына тыныс белгілерін қою.

4 100-сабақ Табиғатқа саяхат.

Ө дыбысы мен әрпі

1 11.01 1.2.9.1 Әріпті тану,ажырату оны дыбыспен сәйкестендіру.

1.2.5.1 Мәтін иллюстарциясы бойынша сұрақтар қоя білу немесе қойылған сұраққа жауап беру.

1.3.10.1 Заттың атын,санын,сынын,қимылын білдіретін сөздерді ажырата алу және оларды қолдана білу.

1.3.11.1 Сөйлемді бас әріптен бастап жазып,сөйлем соңына тыныс белгілерін қою.

5 101-сабақ Табиғатқа саяхат.

Ө дыбысы мен әрпі

1 12.01 1.2.9.1 Әріпті тану,ажырату оны дыбыспен сәйкестендіру.

1.2.5.1 Мәтін иллюстарциясы бойынша сұрақтар қоя білу немесе қойылған сұраққа жауап беру.

1.3.10.1 Заттың атын,санын,сынын,қимылын білдіретін сөздерді ажырата алу және оларды қолдана білу.

1.3.11.1 Сөйлемді бас әріптен бастап жазып,сөйлем соңына тыныс белгілерін қою.

6 102-сабақ Табиғатқа саяхат.

Ө дыбысы мен әрпі

1 13.01 1.2.6.1Мұғалімнің көмегімен ерекшелігіне қарай мәтін жанрын (өлең,әңгіме,ертегі) ажырату.

1.2.4.1 Мұғалімнің көмегімен қарама-қарсы мағыналы,мәндес,көп мағыналы сөздердің мағыналарын ажырату.

1.3.8.1Жазу жолын,жоларалақ кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап,әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жазу.

7 103-сабақ Табиғатқа саяхат.

Ө дыбысы мен әрпі

1 16.01 1.2.6.1Мұғалімнің көмегімен ерекшелігіне қарай мәтін жанрын (өлең,әңгіме,ертегі) ажырату.

1.2.4.1 Мұғалімнің көмегімен қарама-қарсы мағыналы,мәндес,көп мағыналы сөздердің мағыналарын ажырату.

1.3.8.1Жазу жолын,жоларалақ кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап,әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жазу.

8 104-сабақ Табиғатқа саяхат.

З дыбысы мен әрпі

1 17.01 1.2.9.1 Әріпті тану,ажырату оны дыбыспен сәйкестендіру.

1.2.1.2 Оқудың түрлерін (буындап оқу,жиі кездесетін сөздерді тұтас оқу,түсініп оқу) қолдану.

1.3.5.1 Тақырыпқа байланысты керекті сөздер,сызба,сурет,белгілер қолдана отырып,жай сөйлемдер,мәтін құрастыру және жазу.

1.3.11.1 Сөйлемді бас әріптен бастап жазып,сөйлем соңына тыныс белгілерін қою.

9 105-сабақ Табиғатқа саяхат.

З дыбысы мен әрпі

1 17.01 1.2.9.1 Әріпті тану,ажырату оны дыбыспен сәйкестендіру.

1.2.1.2 Оқудың түрлерін (буындап оқу,жиі кездесетін сөздерді тұтас оқу,түсініп оқу) қолдану.

1.3.5.1 Тақырыпқа байланысты керекті сөздер,сызба,сурет,белгілер қолдана отырып,жай сөйлемдер,мәтін құрастыру және жазу.

1.3.11.1 Сөйлемді бас әріптен бастап жазып,сөйлем соңына тыныс белгілерін қою.

10 106-сабақ Табиғатқа саяхат.

З дыбысы мен әрпі

1 18.01 1.2.1.2 Оқудың түрлерін (буындап оқу,жиі кездесетін сөздерді тұтас оқу,түсініп оқу) қолдану.

1.2.1.1 Сөз /сөйлем сызбасын оқу. 1.2.4.1 Мұғалімнің көмегімен қарама-қарсы мағыналы,мәндес,көп мағыналы сөздердің мағыналарын ажырату.

1.3.8.1Жазу жолын,жоларалақ кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап,әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жазу.

11 107-сабақ Табиғатқа саяхат.

Ә дыбысы мен әрпі

1 19.01 1.2.9.1 Әріпті тану,ажырату оны дыбыспен сәйкестендіру.

1.2.1.2 Оқудың түрлерін (буындап оқу,жиі кездесетін сөздерді тұтас оқу,түсініп оқу) қолдану.

1.2.2.1 Мәтінде автордың кім /не/ туралы айтқысы келгенін түсіну.

1.3.11.1 Сөйлемді бас әріптен бастап жазып,сөйлем соңына тыныс белгілерін қою.

12 108-сабақ Табиғатқа саяхат.

Ә дыбысы мен әрпі

1 20.01 1.2.9.1 Әріпті тану,ажырату оны дыбыспен сәйкестендіру.

1.2.1.2 Оқудың түрлерін (буындап оқу,жиі кездесетін сөздерді тұтас оқу,түсініп оқу) қолдану.

1.2.1.2 Оқудың түрлерін (буындап оқу,жиі кездесетін сөздерді тұтас оқу,түсініп оқу) қолдану.

1.2.2.1 Мәтінде автордың кім /не/ туралы айтқысы келгенін түсіну.

1.3.11.1 Сөйлемді бас әріптен бастап жазып,сөйлем соңына тыныс белгілерін қою.

13 109-сабақ Табиғатқа саяхат.

Ә дыбысы мен әрпі

1 23.01 1.2.2.1 Мәтінде автордың кім /не/ туралы айтқысы келгенін түсіну.

1.2.4.1 Мұғалімнің көмегімен қарама-қарсы мағыналы,мәндес,көп мағыналы сөздердің мағыналарын ажырату.

1.3.8.1Жазу жолын,жоларалақ кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап,әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жазу.

14 110-сабақ Табиғатқа саяхат.

Ж дыбысы мен әрпі

1 24.01 1.2.9.1 Әріпті тану,ажырату оны дыбыспен сәйкестендіру.

1.2.1.2 Оқудың түрлерін (буындап оқу,жиі кездесетін сөздерді тұтас оқу,түсініп оқу) қолдану.

1.1.9.3 Сөздің буыннан тұратынын түсіну және сөздегі буын санын анықтау.

1.2.4.1 Мұғалімнің көмегімен қарама-қарсы мағыналы,мәндес,көп мағыналы сөздердің мағыналарын ажырату.

1.3.11.1 Сөйлемді бас әріптен бастап жазып,сөйлем соңына тыныс белгілерін қою.

15 111-сабақ Табиғатқа саяхат.

Ж дыбысы мен әрпі

1 24.01 1.3.5.1 Тақырыпқа байланысты керекті сөздер,сызба,сурет,белгілер қолдана отырып,жай сөйлемдер,мәтін құрастыру және жазу.

1.1.9.1 Сөздегі дыбыс түрлерін /дауысты, дауыссыз,жуан және жіңішке дауыстылар/ ажырату және дұрыс дыбыстау.

1.3.10.1 Заттың атын,санын,сынын,қимылын білдіретін сөздерді ажырата алу және оларды қолдана білу.

1.3.8.1 Жазу жолын,жоларалақ кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап,әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жазу.

16 112-сабақ Табиғатқа саяхат.

Ж дыбысы мен әрпі

1 25.01 1.3.5.1 Тақырыпқа байланысты керекті сөздер,сызба,сурет,белгілер қолдана отырып,жай сөйлемдер,мәтін құрастыру және жазу.

1.1.9.1 Сөздегі дыбыс түрлерін /дауысты, дауыссыз,жуан және жіңішке дауыстылар/ ажырату және дұрыс дыбыстау.

1.3.10.1 Заттың атын,санын,сынын,қимылын білдіретін сөздерді ажырата алу және оларды қолдана білу.

1.3.8.1 Жазу жолын,жоларалақ кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап,әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жазу.

17 113-сабақ Табиғатқа саяхат.

П дыбысы мен әрпі

1 26.01 1.2.9.1 Әріпті тану,ажырату оны дыбыспен сәйкестендіру.

1.2.2.1 Мәтінде автордың кім /не/ туралы айтқысы келгенін түсіну.

1.1.6.1 Сөйлеу барысында сипаттау /салыстыру сөздерін,вербалды емес қарым-қатынас құралдарын/ым-ишара,қимыл,дауыс ырғағын,мәнерін,қарқынын,сөз арасындағы кідірісті/ қолдану.

1.3.11.1 Сөйлемді бас әріптен бастап жазып,сөйлем соңына тыныс белгілерін қою.

18 114-сабақ Табиғатқа саяхат.

П дыбысы мен әрпі

1 27.01 1.2.9.1 Әріпті тану,ажырату оны дыбыспен сәйкестендіру.

1.2.2.1 Мәтінде автордың кім /не/ туралы айтқысы келгенін түсіну.

1.1.6.1 Сөйлеу барысында сипаттау /салыстыру сөздерін,вербалды емес қарым-қатынас құралдарын/ым-ишара,қимыл,дауыс ырғағын,мәнерін,қарқынын,сөз арасындағы кідірісті/ қолдану.

1.3.11.1 Сөйлемді бас әріптен бастап жазып,сөйлем соңына тыныс белгілерін қою.

19 115-сабақ Табиғатқа саяхат.

П дыбысы мен әрпі

1 30.01 1.2.2.1 Мәтінде автордың кім /не/ туралы айтқысы келгенін түсіну.

1.1.8.1 Берілген сюжетті сурет бойынша шағын әңгіме құрап айту.

1.1.9.1 Сөздегі дыбыс түрлерін /дауысты, дауыссыз,жуан және жіңішке дауыстылар/ ажырату және дұрыс дыбыстау.

1.3.8.1 Жазу жолын,жоларалақ кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап,әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жазу.

20 116-сабақ Табиғатқа саяхат.

Б дыбысы мен әрпі1

1 31.01 1.2.9.1 Әріпті тану,ажырату оны дыбыспен сәйкестендіру.

1.2.1.2 Оқудың түрлерін (буындап оқу,жиі кездесетін сөздерді тұтас оқу,түсініп оқу) қолдану.

1.1.9.1 Сөздегі дыбыс түрлерін /дауысты, дауыссыз,жуан және жіңішке дауыстылар/ ажырату және дұрыс дыбыстау.

1.3.11.1 Сөйлемді бас әріптен бастап жазып,сөйлем соңына тыныс белгілерін қою.

21 117-сабақ Табиғатқа саяхат.

Б дыбысы мен әрпі

1 31.01 1.2.5.1 Мәтін иллюстарциясы бойынша сұрақтар қоя білу немесе қойылған сұраққа жауап беру.

1.3.10.1 Заттың атын,санын,сынын,қимылын білдіретін сөздерді ажырата алу және оларды қолдана білу.

1.3.5.1 Тақырыпқа байланысты керекті сөздер,сызба,сурет,белгілер қолдана отырып,жай сөйлемдер,мәтін құрастыру және жазу.

1.3.8.1 Жазу жолын,жоларалақ кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап,әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жазу.

22 118-сабақ Табиғатқа саяхат.

Б дыбысы мен әрпі

1 08.02 1.2.5.1 Мәтін иллюстарциясы бойынша сұрақтар қоя білу немесе қойылған сұраққа жауап беру.

1.3.10.1 Заттың атын,санын,сынын,қимылын білдіретін сөздерді ажырата алу және оларды қолдана білу.

1.3.5.1 Тақырыпқа байланысты керекті сөздер,сызба,сурет,белгілер қолдана отырып,жай сөйлемдер,мәтін құрастыру және жазу.

1.3.8.1 Жазу жолын,жоларалақ кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап,әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жазу.

23 119-сабақ «Х» еліне саяхат.

Х дыбысы мен әрпі

1 09.02 1.2.9.1 Әріпті тану,ажырату оны дыбыспен сәйкестендіру.

1.2.2.1 Мәтінде автордың кім /не/ туралы айтқысы келгенін түсіну.

1.2.1.2 Оқудың түрлерін (буындап оқу,жиі кездесетін сөздерді тұтас оқу,түсініп оқу) қолдану.

1.3.10.1 Заттың атын,санын,сынын,қимылын білдіретін сөздерді ажырата алу және оларды қолдана білу.

1.3.5.1 Тақырыпқа байланысты керекті сөздер,сызба,сурет,белгілер қолдана отырып,жай сөйлемдер,мәтін құрастыру және жазу.

24 120-сабақ «Х» еліне саяхат.

Х дыбысы мен әрпі

1 10.02 1.2.9.1 Әріпті тану,ажырату оны дыбыспен сәйкестендіру.

1.2.2.1 Мәтінде автордың кім /не/ туралы айтқысы келгенін түсіну.

1.2.1.2 Оқудың түрлерін (буындап оқу,жиі кездесетін сөздерді тұтас оқу,түсініп оқу) қолдану.

1.3.10.1 Заттың атын,санын,сынын,қимылын білдіретін сөздерді ажырата алу және оларды қолдана білу.

1.3.5.1 Тақырыпқа байланысты керекті сөздер,сызба,сурет,белгілер қолдана отырып,жай сөйлемдер,мәтін құрастыру және жазу.

25 121-сабақ Қаһарлы не,қаһарман кім?

Һ дыбысы мен әрпі

1 13.02 1.2.9.1 Әріпті тану,ажырату оны дыбыспен сәйкестендіру.

1.2.1.2 Оқудың түрлерін (буындап оқу,жиі кездесетін сөздерді тұтас оқу,түсініп оқу) қолдану.

1.2.2.1 Мәтінде автордың кім /не/ туралы айтқысы келгенін түсіну.

1.3.11.1 Сөйлемді бас әріптен бастап жазып,сөйлем соңына тыныс белгілерін қою.

26 122-сабақ Қаһарлы не,қаһарман кім?

Һ дыбысы мен әрпі

1 14.02 1.2.9.1 Әріпті тану,ажырату оны дыбыспен сәйкестендіру.

1.2.1.2 Оқудың түрлерін (буындап оқу,жиі кездесетін сөздерді тұтас оқу,түсініп оқу) қолдану.

1.2.2.1 Мәтінде автордың кім /не/ туралы айтқысы келгенін түсіну.

1.3.11.1 Сөйлемді бас әріптен бастап жазып,сөйлем соңына тыныс белгілерін қою.

27 123-сабақ Нәтиже сабақ.Мен не үйрендім? 1 14.02 1.1.7.1 Тыңдалған мәтінге өз көзқарасын жай сөйлеммен білдіру /ұнайды,ұнамайды/.

1.1.8.1 Берілген сюжетті сурет бойынша шағын әңгіме құрап айту.

1.3.10.1 Заттың атын,санын,сынын,қимылын білдіретін сөздерді ажырата алу және оларды қолдана білу.

1.3.11.1 Сөйлемді бас әріптен бастап жазып,сөйлем соңына тыныс белгілерін қою.

6-бөлім.Салт-дәстүр және ауыз әдебиеті
1 124-сабақ Ұлттық кейіпкерлер туралы не білемін? Я дыбысы мен әрпі 1 15.02 1.2.9.1 Әріпті тану,ажырату оны дыбыспен сәйкестендіру.

1.2.1.2 Оқудың түрлерін (буындап оқу,жиі кездесетін сөздерді тұтас оқу,түсініп оқу) қолдану

1.2.5.1 Мәтін иллюстарциясы бойынша сұрақтар қоя білу немесе қойылған сұраққа жауап беру.

1.1.9.1 Сөздегі дыбыс түрлерін /дауысты, дауыссыз,жуан және жіңішке дауыстылар/ ажырату және дұрыс дыбыстау.

1.3.11.1 Сөйлемді бас әріптен бастап жазып,сөйлем соңына тыныс белгілерін қою.

2 125-сабақ Ұлттық кейіпкерлер туралы не білемін? Я дыбысы мен әрпі 1 16.02 1.2.9.1 Әріпті тану,ажырату оны дыбыспен сәйкестендіру.

1.2.1.2 Оқудың түрлерін (буындап оқу,жиі кездесетін сөздерді тұтас оқу,түсініп оқу) қолдану

1.2.5.1 Мәтін иллюстарциясы бойынша сұрақтар қоя білу немесе қойылған сұраққа жауап беру.

1.1.9.1 Сөздегі дыбыс түрлерін /дауысты, дауыссыз,жуан және жіңішке дауыстылар/ ажырату және дұрыс дыбыстау.

1.3.11.1 Сөйлемді бас әріптен бастап жазып,сөйлем соңына тыныс белгілерін қою.

3 126-сабақ Ұлттық кейіпкерлер туралы не білемін? Ф дыбысы мен әрпі 1 17.02 1.2.9.2 Дыбыстардың сөздегі қызметін түсіну /ь,ъ таңбалары мен ф,в,ц,ч дыбыстары, ё,ю,я қосарлы дыбыстары/ және дұрыс оқу.
4 127-сабақ Ұлттық кейіпкерлер туралы не білемін? Ф дыбысы мен әрпі 1 20.02 1.2.2.1 Мәтінде автордың кім /не/ туралы айтқысы келгенін түсіну.

1.2.1.2 Оқудың түрлерін (буындап оқу,жиі кездесетін сөздерді тұтас оқу,түсініп оқу) қолдану

1.3.11.1 Сөйлемді бас әріптен бастап жазып,сөйлем соңына тыныс белгілерін қою.

1.1.8.1 Берілген сюжетті сурет бойынша шағын әңгіме құрап айту.

5 128-сабақ Кейіпкерлерді сипаттаймын.

Ю дыбысы мен әрпі

1 21.02 1.2.9.2 Дыбыстардың сөздегі қызметін түсіну /ь,ъ таңбалары мен ф,в,ц,ч дыбыстары, ё,ю,я қосарлы дыбыстары/ және дұрыс оқу.

1.2.1.2 Оқудың түрлерін (буындап оқу,жиі кездесетін сөздерді тұтас оқу,түсініп оқу) қолдану

1.1.6.1 Сөйлеу барысында сипаттау /салыстыру сөздерін,вербалды емес қарым-қатынас құралдарын/ым-ишара,қимыл,дауыс ырғағын,мәнерін,қарқынын,сөз арасындағы кідірісті/ қолдану.

1.3.10.1 Заттың атын,санын,сынын,қимылын білдіретін сөздерді ажырата алу және оларды қолдана білу.

1.3.11.1 Сөйлемді бас әріптен бастап жазып,сөйлем соңына тыныс белгілерін қою.

6 129-сабақ Кейіпкерлерді сипаттаймын.

Ю дыбысы мен әрпі

1 21.02 1.2.9.2 Дыбыстардың сөздегі қызметін түсіну /ь,ъ таңбалары мен ф,в,ц,ч дыбыстары, ё,ю,я қосарлы дыбыстары/ және дұрыс оқу.

1.2.1.2 Оқудың түрлерін (буындап оқу,жиі кездесетін сөздерді тұтас оқу,түсініп оқу) қолдану

1.1.6.1 Сөйлеу барысында сипаттау /салыстыру сөздерін,вербалды емес қарым-қатынас құралдарын/ым-ишара,қимыл,дауыс ырғағын,мәнерін,қарқынын,сөз арасындағы кідірісті/ қолдану.

1.3.10.1 Заттың атын,санын,сынын,қимылын білдіретін сөздерді ажырата алу және оларды қолдана білу.

1.3.11.1 Сөйлемді бас әріптен бастап жазып,сөйлем соңына тыныс белгілерін қою.

7 130-сабақ Кейіпкерлерді сипаттаймын.

Е дыбысы мен әрпі

1 22.02 1.2.9.2 Дыбыстардың сөздегі қызметін түсіну /ь,ъ таңбалары мен ф,в,ц,ч дыбыстары, ё,ю,я қосарлы дыбыстары/ және дұрыс оқу.

1.2.1.2 Оқудың түрлерін (буындап оқу,жиі кездесетін сөздерді тұтас оқу,түсініп оқу) қолдану

1.1.9.1 Сөздегі дыбыс түрлерін /дауысты, дауыссыз,жуан және жіңішке дауыстылар/ ажырату және дұрыс дыбыстау.

1.3.5.1 Тақырыпқа байланысты керекті сөздер,сызба,сурет,белгілер қолдана отырып,жай сөйлемдер,мәтін құрастыру және жазу.

1.3.11.1 Сөйлемді бас әріптен бастап жазып,сөйлем соңына тыныс белгілерін қою.

8 131-сабақ Кейіпкерлерді сипаттаймын.

Е дыбысы мен әрпі

1 23.02 1.2.9.2 Дыбыстардың сөздегі қызметін түсіну /ь,ъ таңбалары мен ф,в,ц,ч дыбыстары, ё,ю,я қосарлы дыбыстары/ және дұрыс оқу.

1.2.1.2 Оқудың түрлерін (буындап оқу,жиі кездесетін сөздерді тұтас оқу,түсініп оқу) қолдану

1.1.9.1 Сөздегі дыбыс түрлерін /дауысты, дауыссыз,жуан және жіңішке дауыстылар/ ажырату және дұрыс дыбыстау.

1.3.5.1 Тақырыпқа байланысты керекті сөздер,сызба,сурет,белгілер қолдана отырып,жай сөйлемдер,мәтін құрастыру және жазу.

1.3.11.1 Сөйлемді бас әріптен бастап жазып,сөйлем соңына тыныс белгілерін қою.

9 132-сабақ Ұлттық ойын туралы не білемін.

В дыбысы мен әрпі

1 24.02 1.2.9.1 Әріпті тану,ажырату оны дыбыспен сәйкестендіру.

1.2.1.2 Оқудың түрлерін (буындап оқу,жиі кездесетін сөздерді тұтас оқу,түсініп оқу) қолдану.

1.2.4.1 Мұғалімнің көмегімен қарама-қарсы мағыналы,мәндес,көп мағыналы сөздердің мағыналарын ажырату.

1.3.11.1 Сөйлемді бас әріптен бастап жазып,сөйлем соңына тыныс белгілерін қою.

10 133-сабақ Ұлттық ойын туралы не білемін.

В дыбысы мен әрпі

1 27.02 1.2.9.1 Әріпті тану,ажырату оны дыбыспен сәйкестендіру.

1.2.1.2 Оқудың түрлерін (буындап оқу,жиі кездесетін сөздерді тұтас оқу,түсініп оқу) қолдану.

1.2.4.1 Мұғалімнің көмегімен қарама-қарсы мағыналы,мәндес,көп мағыналы сөздердің мағыналарын ажырату.

1.3.11.1 Сөйлемді бас әріптен бастап жазып,сөйлем соңына тыныс белгілерін қою.

11 134-сабақ Ұлттық ойын туралы не білемін.

Э дыбысы мен әрпі

1 28.02 1.2.9.1 Әріпті тану,ажырату оны дыбыспен сәйкестендіру.

1.2.1.2 Оқудың түрлерін (буындап оқу,жиі кездесетін сөздерді тұтас оқу,түсініп оқу) қолдану.

1.3.11.1 Сөйлемді бас әріптен бастап жазып,сөйлем соңына тыныс белгілерін қою.

12 135-сабақ Ұлттық ойын туралы не білемін.

Э дыбысы мен әрпі

1 28.02 1.2.1.2 Оқудың түрлерін (буындап оқу,жиі кездесетін сөздерді тұтас оқу,түсініп оқу) қолдану.

1.3.11.1 Сөйлемді бас әріптен бастап жазып,сөйлем соңына тыныс белгілерін қою.

13 136-сабақ Ұлттық ойын туралы не білемін.

Э дыбысы мен әрпі

1 01.03 1.3.5.1 Тақырыпқа байланысты керекті сөздер,сызба,сурет,белгілер қолдана отырып,жай сөйлемдер,мәтін құрастыру және жазу.

1.1.9.1 Сөздегі дыбыс түрлерін /дауысты, дауыссыз,жуан және жіңішке дауыстылар/ ажырату және дұрыс дыбыстау.

1.3.11.1 Сөйлемді бас әріптен бастап жазып,сөйлем соңына тыныс белгілерін қою.

14 137-сабақ Ойын ережесі деген не?

Ц дыбысы мен әрпі

1 02.03 1.1.9.1 Сөздегі дыбыс түрлерін /дауысты, дауыссыз,жуан және жіңішке дауыстылар/ ажырату және дұрыс дыбыстау.

1.3.11.1 Сөйлемді бас әріптен бастап жазып,сөйлем соңына тыныс белгілерін қою.

1.2.9.1 Әріпті тану,ажырату оны дыбыспен сәйкестендіру.

15 138-сабақ Ойын ережесі деген не?

Ц дыбысы мен әрпі

1 03.03 1.1.9.1 Сөздегі дыбыс түрлерін /дауысты, дауыссыз,жуан және жіңішке дауыстылар/ ажырату және дұрыс дыбыстау.

1.3.11.1 Сөйлемді бас әріптен бастап жазып,сөйлем соңына тыныс белгілерін қою.

1.2.9.1 Әріпті тану,ажырату оны дыбыспен сәйкестендіру.

16 139-сабақ Ойын ережесін құра аламын.

Щ дыбысы мен әрпі

1 06.03 1.3.11.1 Сөйлемді бас әріптен бастап жазып,сөйлем соңына тыныс белгілерін қою.

1.2.9.1 Әріпті тану,ажырату оны дыбыспен сәйкестендіру.

1.2.1.2 Оқудың түрлерін (буындап оқу,жиі кездесетін сөздерді тұтас оқу,түсініп оқу) қолдану.

17 140-сабақ Ойын ережесін құра аламын.

Щ дыбысы мен әрпі

1 07.03 1.3.11.1 Сөйлемді бас әріптен бастап жазып,сөйлем соңына тыныс белгілерін қою.

1.2.9.1 Әріпті тану,ажырату оны дыбыспен сәйкестендіру.

1.2.1.2 Оқудың түрлерін (буындап оқу,жиі кездесетін сөздерді тұтас оқу,түсініп оқу) қолдану.

18 141-сабақ Ойын ережесін құра аламын.

Ч дыбысы мен әрпі

1 07.03 1.2.9.2 Дыбыстардың сөздегі қызметін түсіну /ь,ъ таңбалары мен ф,в,ц,ч дыбыстары, ё,ю,я қосарлы дыбыстары/ және дұрыс оқу.

1.2.1.2 Оқудың түрлерін (буындап оқу,жиі кездесетін сөздерді тұтас оқу,түсініп оқу) қолдану

1.3.11.1 Сөйлемді бас әріптен бастап жазып,сөйлем соңына тыныс белгілерін қою.

19 142-сабақ Ойын ережесін құра аламын.

ь белгісі

1 09.03 1.2.9.2 Дыбыстардың сөздегі қызметін түсіну /ь,ъ таңбалары мен ф,в,ц,ч дыбыстары, ё,ю,я қосарлы дыбыстары/ және дұрыс оқу.

1.2.1.2 Оқудың түрлерін (буындап оқу,жиі кездесетін сөздерді тұтас оқу,түсініп оқу) қолдану

1.3.11.1 Сөйлемді бас әріптен бастап жазып,сөйлем соңына тыныс белгілерін қою.

1.1.7.1 Тыңдалған мәтінге өз көзқарасын жай сөйлеммен білдіру /ұнайды,ұнамайды/.

1.3.6.1 Мұғалімнің көмегімен әртүрлі жанр бойынша /хат,құттықтау хат,хабарлама,нұсқаулық,шағын мәтін/ жай сөйлемдер құрап жазу.

20 143-сабақ Ойын ережесін құра аламын.

ъ белгісі

1 10.03 1.2.9.2 Дыбыстардың сөздегі қызметін түсіну /ь,ъ таңбалары мен ф,в,ц,ч дыбыстары, ё,ю,я қосарлы дыбыстары/ және дұрыс оқу.

1.2.1.2 Оқудың түрлерін (буындап оқу,жиі кездесетін сөздерді тұтас оқу,түсініп оқу) қолдану

1.3.11.1 Сөйлемді бас әріптен бастап жазып,сөйлем соңына тыныс белгілерін қою.

1.1.7.1 Тыңдалған мәтінге өз көзқарасын жай сөйлеммен білдіру /ұнайды,ұнамайды/.

21 144-сабақ Нәтиже сабақтар.

Мен не үйрендім? «Өзім туралы»

1 13.03 1.3.5.1 Тақырыпқа байланысты керекті сөздер,сызба,сурет,белгілер қолдана отырып,жай сөйлемдер,мәтін құрастыру және жазу.

1.3.11.1 Сөйлемді бас әріптен бастап жазып,сөйлем соңына тыныс белгілерін қою.

1.2.1.2 Оқудың түрлерін (буындап оқу,жиі кездесетін сөздерді тұтас оқу,түсініп оқу) қолдану.

22 145-сабақ Мен не үйрендім?

«Менің мектебім»

1 14.03 1.1.7.1 Тыңдалған мәтінге өз көзқарасын жай сөйлеммен білдіру /ұнайды,ұнамайды/.

1.3.6.1 Мұғалімнің көмегімен әртүрлі жанр бойынша /хат,құттықтау хат,хабарлама,нұсқаулық,шағын мәтін/ жай сөйлемдер құрап жазу.

1.3.11.1 Сөйлемді бас әріптен бастап жазып,сөйлем соңына тыныс белгілерін қою.

23 146-сабақ Мен не үйрендім?

«Менің отбасым және достарым»

1 14.03 1.1.7.1 Тыңдалған мәтінге өз көзқарасын жай сөйлеммен білдіру /ұнайды,ұнамайды/.

1.3.11.1 Сөйлемді бас әріптен бастап жазып,сөйлем соңына тыныс белгілерін қою.

1.1.5.1 Түрлі жағдаяттарда этикет сөздерін қолдана білу.

24 147-сабақ Мен не үйрендім?

«Менің отбасым және достарым»

1 15.03 1.1.7.1 Тыңдалған мәтінге өз көзқарасын жай сөйлеммен білдіру /ұнайды,ұнамайды/.

1.1.9.1 Сөздегі дыбыс түрлерін /дауысты, дауыссыз,жуан және жіңішке дауыстылар/ ажырату және дұрыс дыбыстау.

1.3.6.1 Мұғалімнің көмегімен әртүрлі жанр бойынша /хат,құттықтау хат,хабарлама,нұсқаулық,шағын мәтін/ жай сөйлемдер құрап жазу.

25 148-сабақ Мен не үйрендім?

«Бізді қоршаған әлем»

1 16.03 1.1.7.1 Тыңдалған мәтінге өз көзқарасын жай сөйлеммен білдіру /ұнайды,ұнамайды/.

1.3.5.1 Тақырыпқа байланысты керекті сөздер,сызба,сурет,белгілер қолдана отырып,жай сөйлемдер,мәтін құрастыру және жазу.

1.3.11.1 Сөйлемді бас әріптен бастап жазып,сөйлем соңына тыныс белгілерін қою.

26 149-сабақ Мен не үйрендім? «Саяхат» 1 17.03 1.3.5.1 Тақырыпқа байланысты керекті сөздер,сызба,сурет,белгілер қолдана отырып,жай сөйлемдер,мәтін құрастыру және жазу.

1.1.6.1 Сөйлеу барысында сипаттау /салыстыру сөздерін,вербалды емес қарым-қатынас құралдарын/ым-ишара,қимыл,дауыс ырғағын,мәнерін,қарқынын,сөзарасындағы кідірісті/ қолдану.

1.3.11.1 Сөйлемді бас әріптен бастап жазып,сөйлем соңына тыныс белгілерін қою.

27 150-сабақ Мен не үйрендім?

«Салт-дәстүр және ауыз әдебиеті»

1 20.03 1.1.6.1 Сөйлеу барысында сипаттау /салыстыру сөздерін,вербалды емес қарым-қатынас құралдарын/ым-ишара,қимыл,дауыс ырғағын,мәнерін,қарқынын,сөз арасындағы кідірісті/ қолдану.

1.3.11.1 Сөйлемді бас әріптен бастап жазып,сөйлем соңына тыныс белгілерін қою.

1.1.7.1 Тыңдалған мәтінге өз көзқарасын жай сөйлеммен білдіру /ұнайды,ұнамайды/.

ІV тоқсан (48 сағат)
Әліппеден кейінгі кезең.

7-бөлім.Тағам және сусын

1 151-сабақ Ас адамның арқауы.

Дыбыстар мен әріптер

1 03.04 1.1.1.1 тыңдау барысында тілдік бірліктерді (сөйлеу, сөз, сөйлем, мәтін) ажырату, тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну

1.1.2.1 мұғалімнің көмегімен мәтінде кім (не) туралы айтылғанын анықтау

1.1.3.1 мұғалімнің көмегімен оқиғаның ретін сақтай отырып баяндау

2 152-сабақ Ас адамның арқауы.

Дыбыстар мен әріптер

1 04.04 1.1.4.1 мәтіннің мазмұнын тақырыбы немесе оның иллюстрациясы бойынша болжау

1.1.5.1 түрлі жағдаяттарда этикет сөздерін қолдана білу

1.1.6.1 сөйлеу барысында сипаттау/салыстыру сөздерін, вербалды емес қарым-қатынас құралдарын (ым-ишара, қимыл), дауыс ырғағын, мәнерін, қарқынын, сөз арасындағы кідірісті қолдану)

3 153-сабақ Ас адамның арқауы.

Дауысты және дауыссыз дыбыстар

1 04.04 1.1.7.1 тыңдалған мәтінге өз көзқарасын жай сөйлеммен білдіру (ұнайды/ ұнамайды

1.1.8.1 берілген сюжетті сурет бойынша шағын әңгіме құрап айту

1.1.9.1 сөздегі дыбыс түрлерін (дауысты, дауыссыз, жуан және жіңішке дауыстылар) ажырату және дұрыс дыбыстау

4 154-сабақ Ас адамның арқауы.

Дауысты және дауыссыз дыбыстар

1 05.04 1.1.9.2 дыбыстардың мағына ажыратушылық қызметін түсіну

1.1.9.3 сөздің буыннан тұратынын түсіну және сөздегі буын санын анықтау

1.2.1.2оқудың түрлерін (буындап оқу, жиі кездесетін сөздерді тұтас оқу, түсініп оқу) қолдану

5 155-сабақ Мектеп асханасы.Жуан және жіңішке дауысты дыбыстар 1 06.04 1.2.2.1 мәтінде автордың кім (не) туралы айтқысы келгенін түсіну

1.2.3.1 мұғалімнің көмегімен оқыған мәтіннің тақырыбын, басын, ортасын

1.2.4.1 мұғалімнің көмегімен қарама-қарсы мағыналы, мәндес, көп мағыналы сөздердің мағыналарын ажырату

6 156-сабақ Мектеп асханасы.Жуан және жіңішке дауысты дыбыстар 1 07.04 1.2.5.1 мәтін иллюстрациясы бойынша сұрақтар қоя білу немесе оқығаны бойынша қойылған сұраққа жауап

1.2.6.1* мұғалімнің көмегімен стилін (көркем және бейкөркем)

1.2.7.1 әліпби ретімен құрылған дереккөздерден (сөздіктер, анықтамалықтар, суретті кітаптар, энциклопедия) ақпараттарды табу

7 157-сабақ Мектеп асханасы.Жуан және жіңішке дауысты дыбыстар 1 07.04 1.2.8.1 мұғалімнің көмегімен түрлі жанрдағы (ертегі, әңгіме, өлең) және стильдегі (көркем және бейкөркем) мәтіндерді салыстыру

1.2.9.1 әріпті тану, ажырату және оны дыбыспен сәйкестендіру

1.2.9.2 дыбыстардың сөздегі қызметін түсіну (ь,ъ таңбалары, ф, в, ц, ч дыбыстары, ё, ю, я қосарлы дыбыстары) және дұрыс оқу

8 158-сабақ Біздің кафеде.Буын 1 10.04 1.3.3.1 мұғалім көмегімен мәтінге суреттер, сызбалар арқылы жоспар құрып,

1.3.4.1 мұғалім көмегімен оқыған/тыңдаған мәтіндердегі ақпаратты сурет, сызба, белгілер қолданып жеткізу

1.3.5.1 тақырыпқа байланысты керекті сөздер, сызбалар, суреттер, белгілерін қолдана отырып, жай сөйлемдер/мәтін құрастыру және жазу

9 159-сабақ Біздің кафеде.Буын 1 11.04 1.3.6.1 мұғалімнің көмегімен әртүрлі жанр бойынша (хат, құттықтау хат, хабарлама, нұсқаулық) шағын мәтін/жай сөйлемдер құрап жазу.

1.3.7.1 мұғалімнің көмегімен сөз, сөйлем, мәтінді тексеру және қателерін түзету.

1.3.8.1 жазу жолын, жоларалық кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап, әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жазу

10 160-сабақ Біздің кафеде.Буын 1 11.04 1.3.9.1 айтылуы мен жазылуында айырмашылығы жоқ сөздерді мұғалімнің айтуы бойынша жазу

1.3.10.2 тәуелдік және жіктік жалғауларының қарапайым формаларын қолдана алу (терминсіз)

11 161-сабақ Біздің кафеде.Тасымал 1 12.04 1.3.5.1 Тақырыпқа байланысты керекті сөздер,сызба,сурет,белгілер қолдана отырып,жай сөйлемдер,мәтін құрастыру және жазу.

1.3.11.1 Сөйлемді бас әріптен бастап жазып,сөйлем соңына тыныс белгілерін қою.

1.2.1.2 Оқудың түрлерін (буындап оқу,жиі кездесетін сөздерді тұтас оқу,түсініп оқу) қолдану.

12 162-сабақ Біздің кафеде.Тасымал 1 13.04 1.1.7.1 Тыңдалған мәтінге өз көзқарасын жай сөйлеммен білдіру /ұнайды,ұнамайды/.

1.3.6.1 Мұғалімнің көмегімен әртүрлі жанр бойынша /хат,құттықтау хат,хабарлама,нұсқаулық,шағын мәтін/ жай сөйлемдер құрап жазу.

1.3.11.1 Сөйлемді бас әріптен бастап жазып,сөйлем соңына тыныс белгілерін қою.

13 163-сабақ Ұлттық тағамдар.Әліпби 1 14.04 1.1.7.1 Тыңдалған мәтінге өз көзқарасын жай сөйлеммен білдіру /ұнайды,ұнамайды/.

1.3.11.1 Сөйлемді бас әріптен бастап жазып,сөйлем соңына тыныс белгілерін қою.

1.1.5.1 Түрлі жағдаяттарда этикет сөздерін қолдана білу.

14 164-сабақ Ұлттық тағамдар.Әліпби 1 14.04 1.1.7.1 Тыңдалған мәтінге өз көзқарасын жай сөйлеммен білдіру /ұнайды,ұнамайды/.

1.1.9.1 Сөздегі дыбыс түрлерін /дауысты, дауыссыз,жуан және жіңішке дауыстылар/ ажырату және дұрыс дыбыстау.

1.3.6.1 Мұғалімнің көмегімен әртүрлі жанр бойынша /хат,құттықтау хат,хабарлама,нұсқаулық,шағын мәтін/ жай сөйлемдер құрап жазу.

15 165-сабақ Ұлттық тағамдар.Әліпби 1 17.04 1.1.7.1 Тыңдалған мәтінге өз көзқарасын жай сөйлеммен білдіру /ұнайды,ұнамайды/.

1.3.5.1 Тақырыпқа байланысты керекті сөздер,сызба,сурет,белгілер қолдана отырып,жай сөйлемдер,мәтін құрастыру және жазу.

1.3.11.1 Сөйлемді бас әріптен бастап жазып,сөйлем соңына тыныс белгілерін қою.

16 166-сабақ Ұлттық тағамдар.Мәтін 1 18.04 1.3.5.1 Тақырыпқа байланысты керекті сөздер,сызба,сурет,белгілер қолдана отырып,жай сөйлемдер,мәтін құрастыру және жазу.

1.1.6.1 Сөйлеу барысында сипаттау /салыстыру сөздерін,вербалды емес қарым-қатынас құралдарын/ым-ишара,қимыл,дауыс ырғағын,мәнерін,қарқынын,сөз арасындағы кідірісті/ қолдану.

1.3.11.1 Сөйлемді бас әріптен бастап жазып,сөйлем соңына тыныс белгілерін қою.

17 167-сабақ Ұлттық тағамдар.Мәтін 1 18.04 1.1.6.1 Сөйлеу барысында сипаттау /салыстыру сөздерін,вербалды емес қарым-қатынас құралдарын/ым-ишара,қимыл,дауыс ырғағын,мәнерін,қарқынын,сөз арасындағы кідірісті/ қолдану.

1.3.11.1 Сөйлемді бас әріптен бастап жазып,сөйлем соңына тыныс белгілерін қою.

1.1.7.1 Тыңдалған мәтінге өз көзқарасын жай сөйлеммен білдіру /ұнайды,ұнамайды/.

18 168-сабақ Ұлттық тағамдар.Мәтін 1 19.04 1.2.9.1 Әріпті тану,ажырату оны дыбыспен сәйкестендіру.

1.2.1.2 Оқудың түрлерін (буындап оқу,жиі кездесетін сөздерді тұтас оқу,түсініп оқу) қолдану.

1.3.11.1 Сөйлемді бас әріптен бастап жазып,сөйлем соңына тыныс белгілерін қою.

19 169-сабақ Ұлттық тағамдар.Мәтін 1 20.04 1.2.1.2 Оқудың түрлерін (буындап оқу,жиі кездесетін сөздерді тұтас оқу,түсініп оқу) қолдану.

1.3.11.1 Сөйлемді бас әріптен бастап жазып,сөйлем соңына тыныс белгілерін қою.

20 170-сабақ Әңгіме оқимын.Сөйлем 1 21.04 1.3.5.1 Тақырыпқа байланысты керекті сөздер,сызба,сурет,белгілер қолдана отырып,жай сөйлемдер,мәтін құрастыру және жазу.

1.1.9.1 Сөздегі дыбыс түрлерін /дауысты, дауыссыз,жуан және жіңішке дауыстылар/ ажырату және дұрыс дыбыстау.

1.3.11.1 Сөйлемді бас әріптен бастап жазып,сөйлем соңына тыныс белгілерін қою.

21 171-сабақ Әңгіме оқимын.Сөйлем 1 24.04 1.1.9.1 Сөздегі дыбыс түрлерін /дауысты, дауыссыз,жуан және жіңішке дауыстылар/ ажырату және дұрыс дыбыстау.

1.3.11.1 Сөйлемді бас әріптен бастап жазып,сөйлем соңына тыныс белгілерін қою.

1.2.9.1 Әріпті тану,ажырату оны дыбыспен сәйкестендіру.

22 172-сабақ Әңгіме оқимын.

Сөйлемдегі сөздердің байланысы.

1 25.04 1.1.9.1 Сөздегі дыбыс түрлерін /дауысты, дауыссыз,жуан және жіңішке дауыстылар/ ажырату және дұрыс дыбыстау.

1.3.11.1 Сөйлемді бас әріптен бастап жазып,сөйлем соңына тыныс белгілерін қою.

1.2.9.1 Әріпті тану,ажырату оны дыбыспен сәйкестендіру.

23 173-сабақ Әңгіме оқимын.

Сөйлемдегі сөздердің байланысы.

1 25.04 1.3.11.1 Сөйлемді бас әріптен бастап жазып,сөйлем соңына тыныс белгілерін қою.

1.2.9.1 Әріпті тану,ажырату оны дыбыспен сәйкестендіру.

1.2.1.2 Оқудың түрлерін (буындап оқу,жиі кездесетін сөздерді тұтас оқу,түсініп оқу) қолдану.

24 174-сабақ Әңгіме оқимын.

Сөйлемдегі сөздердің байланысы.

1 26.04 1.3.11.1 Сөйлемді бас әріптен бастап жазып,сөйлем соңына тыныс белгілерін қою.

1.2.9.1 Әріпті тану,ажырату оны дыбыспен сәйкестендіру.

1.2.1.2 Оқудың түрлерін (буындап оқу,жиі кездесетін сөздерді тұтас оқу,түсініп оқу) қолдану.

25 175-сабақ Әңгіме оқимын. Сөз 1 27.04 1.2.9.2 Дыбыстардың сөздегі қызметін түсіну /ь,ъ таңбалары мен ф,в,ц,ч дыбыстары, ё,ю,я қосарлы дыбыстары/ және дұрыс оқу.

1.2.1.2 Оқудың түрлерін (буындап оқу,жиі кездесетін сөздерді тұтас оқу,түсініп оқу) қолдану

1.3.11.1 Сөйлемді бас әріптен бастап жазып,сөйлем соңына тыныс белгілерін қою.

26 176-сабақ Әңгіме оқимын. Сөз 1 28.04 1.2.9.2 Дыбыстардың сөздегі қызметін түсіну /ь,ъ таңбалары мен ф,в,ц,ч дыбыстары, ё,ю,я қосарлы дыбыстары/ және дұрыс оқу.

1.2.1.2 Оқудың түрлерін (буындап оқу,жиі кездесетін сөздерді тұтас оқу,түсініп оқу) қолдану

1.3.11.1 Сөйлемді бас әріптен бастап жазып,сөйлем соңына тыныс белгілерін қою.

1.1.7.1 Тыңдалған мәтінге өз көзқарасын жай сөйлеммен білдіру /ұнайды,ұнамайды/.

1.3.6.1 Мұғалімнің көмегімен әртүрлі жанр бойынша /хат,құттықтау хат,хабарлама,нұсқаулық,шағын мәтін/ жай сөйлемдер құрап жазу.

27 177-сабақ Әңгіме оқимын. Сөз 1 28.04 1.2.9.2 Дыбыстардың сөздегі қызметін түсіну /ь,ъ таңбалары мен ф,в,ц,ч дыбыстары, ё,ю,я қосарлы дыбыстары/ және дұрыс оқу.

1.2.1.2 Оқудың түрлерін (буындап оқу,жиі кездесетін сөздерді тұтас оқу,түсініп оқу) қолдану

1.3.11.1 Сөйлемді бас әріптен бастап жазып,сөйлем соңына тыныс белгілерін қою.

1.1.7.1 Тыңдалған мәтінге өз көзқарасын жай сөйлеммен білдіру /ұнайды,ұнамайды/.

28 178-сабақ Әңгіме оқимын. Сөз 1 02.05 1.3.5.1 Тақырыпқа байланысты керекті сөздер,сызба,сурет,белгілер қолдана отырып,жай сөйлемдер,мәтін құрастыру және жазу.

1.3.11.1 Сөйлемді бас әріптен бастап жазып,сөйлем соңына тыныс белгілерін қою.

1.2.1.2 Оқудың түрлерін (буындап оқу,жиі кездесетін сөздерді тұтас оқу,түсініп оқу) қолдану.

8-бөлім.Дені саудың-жаны сау
1 179-сабақ Денсаулық –зор байлық

Заттың атын білдіретін сөздер.

1 02.05 1.1.7.1 Тыңдалған мәтінге өз көзқарасын жай сөйлеммен білдіру /ұнайды,ұнамайды/.

1.3.11.1 Сөйлемді бас әріптен бастап жазып,сөйлем соңына тыныс белгілерін қою.

1.1.5.1 Түрлі жағдаяттарда этикет сөздерін қолдана білу.

2 180-сабақ Денсаулық –зор байлық.

Заттың атын білдіретін сөздер.

1 03.05 1.1.7.1 Тыңдалған мәтінге өз көзқарасын жай сөйлеммен білдіру /ұнайды,ұнамайды/.

1.1.9.1 Сөздегі дыбыс түрлерін /дауысты, дауыссыз,жуан және жіңішке дауыстылар/ ажырату және дұрыс дыбыстау.

1.3.6.1 Мұғалімнің көмегімен әртүрлі жанр бойынша /хат,құттықтау хат,хабарлама,нұсқаулық,шағын мәтін/ жай сөйлемдер құрап жазу.

3 181-сабақ Денсаулық –зор байлық.

Заттың атын білдіретін сөздер.

1 04.05 1.1.7.1 Тыңдалған мәтінге өз көзқарасын жай сөйлеммен білдіру /ұнайды,ұнамайды/.

1.3.5.1 Тақырыпқа байланысты керекті сөздер,сызба,сурет,белгілер қолдана отырып,жай сөйлемдер,мәтін құрастыру және жазу.

1.3.11.1 Сөйлемді бас әріптен бастап жазып,сөйлем соңына тыныс белгілерін қою.

4 182-сабақ Денсаулық –зор байлық.

Заттың атын білдіретін сөздер.

1 05.05 1.3.5.1 Тақырыпқа байланысты керекті сөздер,сызба,сурет,белгілер қолдана отырып,жай сөйлемдер,мәтін құрастыру және жазу.

1.1.6.1 Сөйлеу барысында сипаттау /салыстыру сөздерін,вербалды емес қарым-қатынас құралдарын/ым-ишара,қимыл,дауыс ырғағын,мәнерін,қарқынын,сөз арасындағы кідірісті/ қолдану.

1.3.11.1 Сөйлемді бас әріптен бастап жазып,сөйлем соңына тыныс белгілерін қою.

5 183-сабақ Денсаулық –зор байлық.

Бас әріппен жазылатын сөздер.

1 05.05 1.1.6.1 Сөйлеу барысында сипаттау /салыстыру сөздерін,вербалды емес қарым-қатынас құралдарын/ым-ишара,қимыл,дауыс ырғағын,мәнерін,қарқынын,сөз арасындағы кідірісті/ қолдану.

1.3.11.1 Сөйлемді бас әріптен бастап жазып,сөйлем соңына тыныс белгілерін қою.

1.1.7.1 Тыңдалған мәтінге өз көзқарасын жай сөйлеммен білдіру /ұнайды,ұнамайды/.

6 184-сабақ Денсаулық –зор байлық.

Бас әріппен жазылатын сөздер.

1 10.05 1.2.9.1 Дыбыстардың мағына ажыратушылық қызметін түсіну.

1.2.1.2 Оқудың түрлерін (буындап оқу,жиі кездесетін сөздерді тұтас оқу,түсініп оқу) қолдану

1.2.5.1 Мәтін иллюстарциясы бойынша сұрақтар қоя білу және сұраққа жауап беру.

10.051.1.4.1 Мәтін иллюстарциясы бойынша болжау.

1.3.8.1 Жазу жолын,жоларалақ кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап,әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жазу.

7 185-сабақ Спорт –денсаулық кепілі.

Заттың қимылын білдіретін сөздер.

1 11.05 1.2.1.2 Оқудың түрлерін (буындап оқу,жиі кездесетін сөздерді тұтас оқу,түсініп оқу) қолдану

1.1.8.1 Берілген сюжетті сурет бойынша шағын әңгіме құрап айту.

1.3.8.1 Жазу жолын,жоларалақ кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап,әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жазу.

8 186-сабақ Спорт –денсаулық кепілі.

Заттың қимылын білдіретін сөздер.

1 12.05 1.2.1.2 Оқудың түрлерін (буындап оқу,жиі кездесетін сөздерді тұтас оқу,түсініп оқу) қолдану

1.1.8.1 Берілген сюжетті сурет бойынша шағын әңгіме құрап айту.

1.3.8.1 Жазу жолын,жоларалақ кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап,әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жазу.

9 187-сабақ Спорт –денсаулық кепілі.

Заттың қимылын білдіретін сөздер.

1 15.05 1.2.9.1 Дыбыстардың мағына ажыратушылық қызметін түсіну.

1.1.4.1 Мәтін иллюстарциясы бойынша болжау.

1.2.1.2 Оқудың түрлерін (буындап оқу,жиі кездесетін сөздерді тұтас оқу,түсініп оқу) қолдану

1.2.1.1 Сөз /сөйлем сызбасын оқу.

1.3.8.1 Жазу жолын,жоларалақ кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап,әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жазу.

10 188-сабақ Спорт –денсаулық кепілі.

Заттың қимылын білдіретін сөздер.

1 15.05 1.2.9.1 Дыбыстардың мағына ажыратушылық қызметін түсіну.

1.1.4.1 Мәтін иллюстарциясы бойынша болжау.

1.2.1.2 Оқудың түрлерін (буындап оқу,жиі кездесетін сөздерді тұтас оқу,түсініп оқу) қолдану

1.2.1.1 Сөз /сөйлем сызбасын оқу.

1.3.8.1 Жазу жолын,жоларалақ кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап,әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жазу.

11 189-сабақ Шынықсаң шымыр боласың.

Заттың сынын білдіретін сөздер.

1 16.05 1.2.1.2 Оқудың түрлерін (буындап оқу,жиі кездесетін сөздерді тұтас оқу,түсініп оқу) қолдану

1.2.5.1 Мәтін иллюстарциясы бойынша сұрақтар қоя білу және сұраққа жауап беру.

1.3.8.1 Жазу жолын,жоларалақ кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап,әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жазу.

12 190-сабақ Шынықсаң шымыр боласың.

Заттың сынын білдіретін сөздер.

1 16.05 1.2.1.2 Оқудың түрлерін (буындап оқу,жиі кездесетін сөздерді тұтас оқу,түсініп оқу) қолдану

1.2.5.1 Мәтін иллюстарциясы бойынша сұрақтар қоя білу және сұраққа жауап беру.

1.3.8.1 Жазу жолын,жоларалақ кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап,әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жазу.

13 191-сабақ Шынықсаң шымыр боласың.

Заттың сынын білдіретін сөздер.

1 17.05 1.2.9.1 Дыбыстардың мағына ажыратушылық қызметін түсіну.

1.1.8.1 Берілген сюжетті сурет бойынша шағын әңгіме құрап айту.

1.2.1.2 Оқудың түрлерін (буындап оқу,жиі кездесетін сөздерді тұтас оқу,түсініп оқу) қолдану

1.2.1.1 Сөз /сөйлем сызбасын оқу.

1.3.11.1 Сөйлемді бас әріптен бастап жазып,сөйлем соңына тыныс белгілерін қою.

14 192-сабақ Шынықсаң шымыр боласың.

Заттың сынын білдіретін сөздер.

1 18.05 1.2.9.1 Дыбыстардың мағына ажыратушылық қызметін түсіну.

1.1.8.1 Берілген сюжетті сурет бойынша шағын әңгіме құрап айту.

1.2.1.2 Оқудың түрлерін (буындап оқу,жиі кездесетін сөздерді тұтас оқу,түсініп оқу) қолдану

1.2.1.1 Сөз /сөйлем сызбасын оқу.

1.3.11.1 Сөйлемді бас әріптен бастап жазып,сөйлем соңына тыныс белгілерін қою.

15 193-сабақ Шынықсаң шымыр боласың.

Заттың сынын білдіретін сөздер.

1 19.05 1.2.5.1 Мәтін иллюстарциясы бойынша сұрақтар қоя білу және сұраққа жауап беру.

1.3.8.1 Жазу жолын,жоларалақ кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап,әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жазу.

16 194-сабақ Спорт туралы әңгіме оқимын.

Заттың санын білдіретін сөздер.

1 22.05 1.2.5.1 Мәтін иллюстарциясы бойынша сұрақтар қоя білу және сұраққа жауап беру.

1.3.8.1 Жазу жолын,жоларалақ кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап,әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жазу.

17 195-сабақ Спорт туралы әңгіме оқимын.

Заттың санын білдіретін сөздер.

1 23.05 1.1.4.1 Мәтін иллюстарциясы бойынша болжау.

1.2.1.1 Сөз /сөйлем сызбасын оқу.

1.3.11.1 Сөйлемді бас әріптен бастап жазып,сөйлем соңына тыныс белгілерін қою.

1.3.8.1 Жазу жолын,жоларалақ кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап,әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жазу.

18 196-сабақ Спорт туралы әңгіме оқимын.

Заттың санын білдіретін сөздер.

1 23.05 1.1.9.2 дыбыстардың мағына ажыратушылық қызметін түсіну

1.1.9.3 сөздің буыннан тұратынын түсіну және сөздегі буын санын анықтау

1.2.1.2оқудың түрлерін (буындап оқу, жиі кездесетін сөздерді тұтас оқу, түсініп оқу) қолдану

19 197-сабақ Нәтиже сабақ.Мен не үйрендім? 1 24.05 1.2.2.1 мәтінде автордың кім (не) туралы айтқысы келгенін түсіну

1.2.3.1 мұғалімнің көмегімен оқыған мәтіннің тақырыб

ын, басын, ортасын

1.2.4.1 мұғалімнің көмегімен қарама-қарсы мағыналы, мәндес, көп мағыналы сөздердің мағыналарын ажырату

20 198-сабақ Нәтиже сабақ.Мен не үйрендім? 1 25.05 1.2.5.1 мәтін иллюстрациясы бойынша сұрақтар қоя білу немесе оқығаны бойынша қойылған сұраққа жауап

1.2.6.1* мұғалімнің көмегімен стилін (көркем және бейкөркем)

1.2.7.1 әліпби ретімен құрылған дереккөздерден (сөздіктер, анықтамалықтар, суретті кітаптар, энциклопедия) ақпараттарды табу

 

Комментарии 3

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *