КТЖ Графика және жобалау 10 сынып күнтізбелік – тақырыптық жоспары

«Графика және жобалау» пәнінің күнтізбелік – тақырыптық жоспары (10 сынып)

«Графика және жобалау» пәнінің 10 сыныпқа арналған күнтізбелік – тақырыптық жоспар «Графика және жобалау» пәнінің оқу бағдарламасы және 10 сынып оқу жоспары негізінде құрастырылды, және бұл КТЖ ұсыныс ретінде беріледі. Мұғалімдер, өздері қолданатың ОӘК-ге және мектептегі материалдық техникалық базаға байланысты КТЖ-ға өзгерістер мен толықтырулар еңгізулеріне болады.

Пәннің оқу жүктемесі аптасына 2 сағат, оқу жылында 68 сағат.

Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі Бөлімше Оқу мақсаты/ цель обучения Сабақтың тақырыбы/ тема урока Сағат саны/ количество часов Мерзімі/ дата
1 тоқсан
Ақпаратты визуализациялаудың графикалық әдістері мен құралдары Ақпаратты визуализациялаудағы кескіндердің ролі 10.1.1.1.

Адам өмірінде және әр түрлі салада (ғылымда, техникада және өнерде) ақпаратты визуалды түрде берудегі кескіндердің ролінің маңызын біліетіндігін және түсінетіндігін көрсету

Кескіннің мәні мен тарихы 1
10.1.1.2

Графикалық кескінді орындаудың әр түрлі әдістері мен құралдарын білу

Графикалық кескінді орындау әдістері 1
Ақпаратты визуализациялау құралдары 10.1.2.1.

Негізгі сызба құрал- саймандарын білу

10.1.2.2.

Графикалық жұмыстарды орындағанда сызба құрал- саймандарымен жұмыс жасаудың тәжірбиелік дағдыларын көрсету

Негізгі сызу құралдары, жұмыстың тәсілдері мен жұмыс орнын ұйымдастыру 1

1

Сызбаны орындаудағы негізгі ережелер 10.1.3.1

Стандарт бойынша сызба орындау мен безендіру ережелерін білу және сақтау

10.1.3.2

Графикалық кескінлерді орындауда сызықтардың классификациясы мен түрлерін қолдану ережелерін білу

Сызбаны безендіру ережелері (формат, масштаб, негізгі жазулар). 2
10.1.3.3

Негізгі жазулар мен өлшемдерді қою, сызба қаріптері, сызық түрлері, масштабтар туралы білімдерін көрсете отырып, графикалық кескін орындау

Тәжірбиелік жұмыс (сызық түрлері, сызба қаріптері, өлшемдерді қою). 3
Сызбадағы геометриялық құрылым 10.1.4.1

Сызбада геометриялық салуларды әр түрлі сызба құралдарымен орындау (кесіндіні бөлу, шеңберлерді және бұрыштарды тең бөліктерге бөлу)

Шеңберлерді және бұрыштарды, кесіндіні тең бөліктерге бөлу 1
10.1.4.2.

Овал, қисық сызықтар және әр түрлі түйіндесу сызбаларының тәсілдерін көрсету

Түйіндесулер 2
Кескіндердің негізгі түрлері және оны құрастыру Проекциялау әдістері 10.2.1.1

Проекциялау әдіс- тәсілдерін білу және түсіну

Проекциялаудың негізгі әдістері 1
10.2.1.2

Екі немесе үш жазықтыққа проекциялаудың сызбада қажетті түрлерінің санын анықтау және білу

10.7.1.1

Қызық есептер (мысалы: пропедевтикалық, эвристикалық) шығару барысында ұтымды жолдарды ұсыну

Екі және үш жазықтыққа тік бұрыштап проекциялау 2
2 тоқсан
Кескіндердің негізгі түрлері және оны құрастыру Графикалық кескіндердің негізгі түрлерін құрастыру тәсілдері 10.2.2.1

Тегіс геометриялық денелер мен көлемді бұйымдарды құру тәсілдерін білу және түсіну (аксонометрия)

10.2.2.2

Заттың (дененің) берілген көріністері бойынша, құрылымдау ережелерін білетіндігін көрсете отыра аксонометриялық проекцияны орындау

10.7.1.1

Қызық есептер (мысалы: пропедевтикалық, эвристикалық) шығару барысында ұтымды жолдарды ұсыну

Аксонометриялық проекциялар 1

2

2

10.2.2.3

Нобай мен техникалық сурет ерекшеліктерін анықтау және білу

Техникалық сурет және нобай 2
Заттың (геометриялық денелердің) сызбаларын оқу және орындау) 10.2.3.1.

Бұйымдардың геометриялық формасының қасиеттерін ескере отырып, сызбаға өлшемдерді қоюды білу және қолдана алуларын көрсету

Сызбаға өлшемдерді қою 2
10.2.3.2

Сызбада шарттар және жеңілдетулерді пайдаланып, проекциялау тәсілдерін қолдану туралы терең білімдерін көрсету

Сызбадағы шарттар мен жеңілдетулер 1
10.2.3.3

Бұйымдардың геометриялық формаларын талдау барысында сызбаларды оқу және орындау

10.7.1.1

Қызық есептер (мысалы: пропедевтикалық, эвристикалық) шығару барысында ұтымды жолдарды ұсыну

Сызбаларды орындау және оқу 4
3 четверть
Кескіндердің негізгі түрлері және оны құрастыру Қималар мен тіліктер 10.2.4.1

Сызбадағы қима мен тіліктердің біртұтастығын (маңыздылығын) білу және түсіну

10.2.4.2

Сызбада қима мен тілікті кескіндеу ережелерін білу және қолдану

10.2.4.3

Қима мен тіліктер орындау барысында шарттар мен жеңілдетулерді қолдану

Қима мен тілік түрлері 6
Кескіндерді түрлендіру Кескіндердің түрі мен құрамын түрлендіру 10.3.1.1

Поекциялау әдістерін өзгерту арқылы заттардың (денелердің) сызбаларың орындау

10.3.1.2

Кескіннің түрі мен құрамын өзгерту (кескінді ауыстыру) арқылы немесе кескіннің масштабын өзгерту арқылы заттардын (денелердін) сызбаларын орындау

Кескіндердің түрі мен құрамын түрлендіру (графикалық жұмыс) 5
Кескіндерді қайта құру (реконструкция) 10.3.2.1

Ішінара кескіндері арқылы нысанның (заттың) толық көрінісің жаңадан жасау

10.3.2.2

Ауызша сипаттау арқылы геометриялық денелердің графикалық кескінін немесе сызбасын құру

Кескіндерді қайта құру (реконструкция) 3
Форманың қалыптасуы және құрылымдау Геометриялық денелердің формаларының қалыптасу зандылықтары 10.4.1.1

Геометриялық денелердің формаларының қалыптасуының негізгі зандылықтарын және принциптерін білу

10.4.1.2Әр түрлі беттер мен форма құрастыру тәсілдерін білу және түсінгендерін көрсету (көпқырлы және қисық беттер)

Геометриялық денелердің формаларының қалыптасу зандылықтары 1

2

Беттің жазбалары 10.4.3.1

Жазылатын және жазылмайтын беттердің кескіндерінің ерекшеліктерін білу және түсіну

10.4.3.2

Қарапайым геометриялық денелердің жазбасының сызбаларын орындау

Геометриялық дене (заттардың) беттінің жазбалары 1

2

Формаларды құрылымдау 10.4.2.1

Берілген көрсеткіштер бойынша формаларды құрылымдау

10.7.1.1

Қызық есептер (мысалы: пропедевтикалық, эвристикалық) шығару барысында ұтымды жолдарды ұсыну

Заттардың (геометриялық денелердің) формаларын құрылымдау 2
4 тоқсан
Форманы түрлендіру Зат формасын түрлендіру 10.5.1.1

Бөлшектерің жою және басып шығару арқылы зат формасын түрлендіру

Зат формасын түрлендіру 3
Кескінлер арқылы заттардың формаларын түрлендіру 10.5.2.1

Кеңістіктегі бұйымның проекциялау жазықтығына қатынасын білгенін және түсінгенін көрсетеді

10.5.2.2

Кеңістіктегі нысанның қалыпын немесе бөліктерінің орнын ауыстырып, сызбасын орындау

Кескіндер арқылы заттардың формаларын түрлендіру 1

2

Техникалық, сәулет – құрылыс және ақпараттық графика элементтері Стандарттау 10.6.1.1

Стандарттау, өзара алмасушылық, сәйкестендіру, бөлшек және жиынтық бiрлiгі туралы жалпы түсінікті білу

Стандарттау. Бұйым, бөлшек және оның элементтері 1
Бөлшектердің қосылыстары. Құрастыру сызбасы. 10.6.2.1

Ажырайтын (бұранда) және ажырамайтын біріктірулерді және оны кескіндеуді білу

Бөлшектердің қосылыстары. Ажырайтын және ажырамайтын біріктірулер 2
10.6.2.2

Құрастырмалы сызбаны орындау және безендіру ережелерін білу

10.6.2.3

Құрастыру сызбасын бөлшектеуді білу және нобайын орындау

Құрастыру сызбасы (графикалық жұмыс) 4
Сәулет – құрылыс графикасының элементтері 10.6.3.1

Құрылыс сызбаларының (жоспар, қасбет, тілік) ерекшеліктері мен міндетін түсіну

Құрылыс сызбалары туралы жалпы мағлұмат 2
10.6.3.2

Әр түрлі ақпарат көздері мен жалпы ережелерді, шартты белгілерді қолдана отырып құрылыс сызбаларың орындау және оқу

Қарапайым құрылыс сызбаларын оқу және орындау. 3
Барлығы 68

 

Комментарии 2

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *