КТЖ Көркем еңбек 1 сынып Күнтізбелік тақырыптық жоспар

Көркем еңбек

( барлығы -33 сағат, аптасына 1 сағатан)

Сабақ саны Тақырыптар Сағат саны Мерзімі Оқу мақсатары Ескерту
І тоқсан (8 сағат)
Өзім туралы
1 1-сабақ Көркем еңбек сабағына қажеттіматериалдар мен құралдар. Кішкентай шеберлердің үлкен құпиялары. Сенің айналаңдағы әсемдік. Суретшінің әсерлегіш құралдары. 1 06,09 1.2.1.1 Өз идеялары мен сезімдерін айқындау үшін қарапайым тәсілдерді анықтап, қоршаған ортадағы кейбір визуалды элементтерді қолдану
2 2-сабақ Адамның бет әлпеті.

Сен өзге адамдармен бірдейсің.

Сен ерекшесің, Өзгелерге ұқсамайсың.

1 13,09 1.1.3.1 Нақты материалдар мен техникалардың негізінде, өз идеялары мен сезімдерін шығармашылық деңгейде ұсыну
3 3-сабақ Нүкте, сызық және пішін. Адамдардың бет әлпеті. Түс және адам. 1 20,09 1.2.1.1 Өз идеялары мен сезімдерін айқындау үшін қарапайым тәсілдерді анықтап, қоршаған ортадағы кейбір визуалды элементтерді қолдану

1.3.2.1 Орындалатын шығармалардың және материалдардың тақырыбын талқылау

4 4-5 сабақтар Портрет. Суретші мен оның автопортреті. Бедерлі сурет. Таныстыру, талдау және бағалау.. Білім мен білік қоржыны. 2 27,09

04,10

1.1.1.1 Қоршаған ортаның кейбір ерекшеліктерін, таныс бейнелер мен пішіндерін білу (түс, фактура, пішін және т.б.)
Менің мектебім
5 6-сабақ Сызықтар, әріптер және сандар. Алуан түрлі пішіндер. Кітапқа бетбелгі жасаймыз. 1 11,10 1.1.1.1 Қоршаған ортаның кейбір ерекшеліктерін, таныс бейнелер мен пішіндерін білу (түс, фактура, пішін және т.б.)
6 7-8- сабақтар Табиғи материалдарды жинаймыз. Апликация. «Менің мектебім» апликациясын жасаймыз. Таныстыру, талдау және бағалау. Білім мен білік қоржыны. 2 18,10

25,10

1.2.3.1 Қарапайым тәсілдермен материалдарды және компоненттерді өлшеу, белгілеу, қию, пішінін келтіру, жинақтау, қосу және біріктіру

1.2.2.1 Қарапайым әдістер мен тәсілдерді пайдаланып, материалдарды (табиғи және жасанды) және құралдарды

ІІ тоқсан (8 сағат)
Менің отбасым және достарым
7 9-сабақ Отбасың мен достарың.Суретшілер туындыларында отбасының бейнеленуі. 1 08,11 1.1.2.1

Ұлттық және әлем мәдениетінің әр түрлі өнер туындыларына көңіл бөлу

1.1.3.1 Нақты материалдар мен техникалардың негізінде, өз идеялары мен сеземдерін шығармашылық деңгейде ұсыну

8 10-сабақ Композиция. Бейненің өлшеммен қатынасы. 1 15,11 1.2.2.1 Қарапайым әдістер мен тәсілдерді пайдаланып, материалдарды (көркемдік, табиғи және жасанды) және құралдарды қолдану, тәжірибе жүргізу
9 11-12-сабақтар «Менің отбасым» композициясын жасаймыз. Отбасылық портретке жақтау жасаймыз. Білім мен білік қоржыны. 2 22,11

29,11

1.2.1.1 Өз идеялары мен сезімдерін айқындау үшін қарапайым тәсілдерді анықтап, қоршаған ортадағы кейбірвизуалды элементтерді қолдану.
Бізді қоршаған әлем
10 13-сабақ Сенің айналаңдағы түстер. Негізгі және құрама түстер. 1 06,12 1.1.1.1 Қоршаған ортаның кейбір ерекшеліктерін, таныс бейнелер мен пішіндерін білу (түс, фактура, пішін және т.б.)
11 14-сабақ Жылы және суық түстер. Түс және жыл мезгілдері. 1 13,12 1.2.1.1 Өз идеялары мен сезімдерін айқындау үшін қарапайым тәсілдерді анықтап, қоршаған ортадағы кейбір визуалды элементтерді қолдану

1.2.2.1 Қарапайым әдістер мен тәсілдерді пайдаланып, материалдарды (табиғи және жасанды) және құралдарды қолдану, тәжірибе жүргізу

12 15-16-сабақтар Пейзаж. Суретшілер туындыларындағы пейзаж. Пейзаж салу жолдары. Бедерлі панно жасаймыз. Таныстыру, талдау және бағалау.Білім мен білік қоржыны. 2 20,12

27,12

1.2.3.2. Айқындалған материалдармен (ермексаз, қолданыстан шыққан, қағаз материалдар және т.б.) қарапайым көлемді пішіндержасау

1.3.3.1 Шығармашылық жұмысын түсіндіру.

ІІІ тоқсан (9 сағат)
Саяхат
13 17-сабақ Саяхат – білімге бастар жол. Көрікті орындар. Көмпозициядағы пішім. Бейненің пішіммен байланысы. 1 10,01 1.3.3.1 Идеяларын шығармашылық түрде ұсыну және нақты тәсілдермен сезімдерін білдіру
14 18-19-сабақтар Табиғи материалдардан бейне жасаймыз. Саяхатқа аттанамыз! 2 17,01

24,01

1.2.3.2. Белгілі бір материалдармен (ермексаз, қолданыстан шыққан, қағаз материалдар және т.б.) қарапайым көлемді пішіндерді жасау
15 20-21-сабақтар Коллаж. Ұжымдық композиция жасаймыз. Таныстыру, талдау және бағалау.Білім мен білік қоржыны. 2 31,01

14,02

1.2.2.1 Қарапайым әдістер мен тәсілдерді пайдаланып, материалдарды (табиғи және жасанды) және құралдарды қолдану, тәжірибе жүргізу

1.2.3.3 Қарапайым тәсілдерді қолданып, шығармашылық жұмысты аяқтау

Салт-дәстүр және ауыз әдебиеті
16 22-сабақ Қазақ халқының салт дәстүрі мен ауыз әдебиеті. 1 21,02 1.1.2.1

Ұлттық және әлем мәдениетінің әр түрлі өнер туындыларына көңіл бөлу

17 23-сабақ Қолөнер бұйымдарындағы ұлтық ою-өрнектер. 1 28,02 1.2.3.1 Қарапайым тәсілдермен материалдарды және компоненттерді өлшеу, белгілеу, қию, пішінін келтіру, жинақтау, қосу және біріктіру

1.2.4.1 Қауіпсіздік техникасын сақтап, материалдарды және құралдарды қолдану

18 24-25-сабақтар Наурызға арналған мерекелік ашық хат жасаймыз. Таныстыру, талдау және бағалау.Білім мен білік қоржыны. 2 07,03

14,03

1.2.3.1 Қарапайым тәсілдермен материалдарды және компоненттерді өлшеу, белгілеу, қию, пішінін келтіру, жинақтау, қосу және біріктіру

1.2.4.1 Қауіпсіздік техникасын сақтап, материалдарды және құралдарды қолдану.

ІV тоқсан (8 сағат)
Тағам және сусын
19 26-сабақ Тағам мен сусынның алатын орны. Суретшілер туындыларындағы тағам түрлері. 1 04,04 1.1.3.1 Нақты материалдар мен техникалардың негізінде, өз идеялары мен сезеімдерін шығармашылық деңгейде ұсыну
20 27-сабақ Жемістер мен қөгөністердің пішінін зерттейміз. Жемістер мен көгөністерді мүсіндейміз. 1 11,04 1.2.1.1 Өз идеялары мен сезімдерін айқындау үшін қарапайым тәсілдерді анықтап, қоршаған ортадағы кейбір визуалды элементтерді қолдану

1.3.3.1 Шығармашылық жұмысын түсіндіру.

21 28-29-сабақтар Натюрморт. Жемістер мен көгөністерден натюрморт жасаймыз. Таныстыру, талдау және бағалау.Білім мен білік қоржыны. 2 18,04

25,04

1.2.3.1 Қарапайым тәсілдермен материалдарды және компоненттерді өлшеу, белгілеу, қию, пішінінкелтіру, жинақтау, қосу және біріктіру

1.2.4.1 Қауіпсіздік техникасын сақтап, материалдарды және құралдарды қолдану.

Дені саудың – жаны сау
22 30-сабақ Дене шынықтыру және спорт. Суретшілер туындыларындағы спорт тақырыбы. Қозғалыстағы адамның дене бітімі. 1 02,05 1.1.2.1

Ұлттық және әлем мәдениетінің әр түрлі өнер туындыларына көңіл бөлу.

1.2.3.2. Белгілі бір материалдармен (ермексаз, қолданыстан шыққан, қағаз материалдары және т.б.) қарапайым көлемді пішіндерді жасау

23 31-32-сабақтар «Менің сүйікті спортым» композициясын жасаймыз. 2 11,05

16,05

1.3.3.1 Өзінің жұмысын (эскиз, бұйым және т.б.) қарапайым тәсілдермен таныстыру
24 33-сабақ Таныстыру, талдау және бағалау. Білім мен білік қоржыны. 1 23,05 1.2.4.1 Қауіпсіздік техникасын сақтап,материалдарды және құралдарды қолдану

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *