КТЖ Қазақ тілі мен әдебиеті 5 сынып Күнтізбелік тақырыптық жоспар орыс сыныптарға Көкжиек-Горизонт баспасы

КТЖ Қазақ тілі мен әдебиеті 5 сынып Күнтізбелік тақырыптық жоспар орыс сыныптарға Көкжиек-Горизонт баспасы

КТП Казахский язык и литература 5 класс для русских школ Календарно-тематическое планирование издательство Кокжиек Горизонт

Ұзақ мерзім-ді жос-пардың бөлім-дері Р\с Тақырыптар/ Ұзақ мерзімді жоспардың мазмұны Оқу мақсаты Cағат саны Мерзімі Ескерту
I тоқсан – 40
1-бөлім: Қазақ отбасындағы дәстүрлер 1 1.Қазақ отбасындағы

дәстүрлер

Т1. Тақырыпты тірек сөздер арқылы болжау

ТБ1.1. Жалғау түрлерін дұрыс жалғау. Т3.Күнделікті тұрмыстық тақырыптарға байланысты жаңа сөздер мен тірек сөздердің мағынасын түсіну.

1 4.09
2 2 . Қазақ отбасындағы

дәстүрлер

О1. Мәтіндегі негізгі ақпаратты анықтау.

А5. Берілген сұрақты дұрыс түсініп, ла-йықты жауап беру, шағын диалогке қатысу.

Ж2.Эссе құрылымын сақтай отырып, адамды, табиғатты, белгілі бір оқиғаны сипаттап жазу.

1 5.09
3 3.Атам төрде отырады Т3.Күнделікті тұрмыстық тақырыптарға байланысты жаңа сөздер мен тірек сөздердің мағынасын түсіну.

ТБ1.1. Мәтіндерден жалпы және жалқы есімдерді ажырата білу

1 6.09
4 4. Атам төрде отырады Ж2.Эссе құрылымын сақтай отырып, адамды, табиғатты, белгілі бір оқиғаны сипаттап жазу.

А3. Орфоэпиялық нормаларды сақтау

1 7.09
5 5. Табалдырық-ты баспа! О1. Мәтіндегі негізгі ақпаратты анықтау

А5. Берілген сұрақты дұрыс түсініп, ла-йықты жауап беру, шағын диалогке қатысу.

1 8.09
6 6. Табалдырық-ты баспа! О3.Фольклорлық және шағын көлемді көркем әдеби шығармаларды түсіну, тақырыбын анықтау.

ТБ1.1. Жалғау түрлерін дұрыс жалғау

1 11.09
7 7. «Тоқта, ботам! Атаң келеді артыңда» А5. Берілген сұрақты дұрыс түсініп, лайықты жауап беру, шағын диалогке қатысу.

О3.Фольклорлық және шағын көлемді көркем әдеби шығармаларды түсіну, тақырыбын анықтау.

1 12.09
8 8. «Тоқта, ботам! Атаң келеді артыңда» О3.Фольклорлық және шағын көлемді көркем әдеби шығармаларды түсіну, тақырыбын анықтау.

ТБ1.1. Мәтіндерден жалпы және жалқы есімдерді ажырата білу, жалғау түрлерін дұрыс жалғау.

1 13.09
9 9.Атам бата береді О1. Мәтіндегі негізгі ақпаратты анықтау

А3. Орфоэпиялық нормаларды сақтау

1 14.09
10 10. Атам бата береді А5. Берілген сұрақты дұрыс түсініп, лайықты жауап беру, шағын диалогке қатысу.

ТБ1.1. Мәтіндерден жалпы және жалқы есімдерді ажырата білу, жалғау түрлерін дұрыс жалғау

1 15.09
11 11.Әкеліңіз, көмектесейін! А5. Берілген сұрақты дұрыс түсініп, лайықты жауап беру, шағын диалогке қатысу.

Ж2.Эссе құрылымын сақтай отырып, адамды, табиғатты, белгілі бір оқиғаны сипаттап жазу.

1 18.09
12 12. Әкеліңіз, көмектесейін! Ж2.Эссе құрылымын сақтай отырып, адамды, табиғатты, белгілі бір оқиғаны сипаттап жазу. 1 19.09
13 13. Диктант О1. Мәтіндегі негізгі ақпаратты анықтау.

А5. Берілген сұрақты дұрыс түсініп, лайықты жауап беру, шағын диалогке қатысу.

1 20.09
14 14. Нәтиже сабақ Ж2.Эссе құрылымын сақтай отырып, адамды, табиғатты, белгілі бір оқиғаны сипаттап жазу.

А5. Берілген сұрақты дұрыс түсініп, лайықты жауап беру, шағын диалогке қатысу.

1 21.09
2-бөлім:

«Мектеп –өмірі. Әдепті бала — арлы бала»

15 1.Менің мектебім Т1. Тақырыпты тірек сөздер арқылы болжау.

Т2.Тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну және нақты ақпаратты анықтау.

1 22.09
16 2.Менің мектебім ТБ1.1. Мәтіндерден жалпы және жалқы есімдерді ажырата білу, жалғау түрлерін дұрыс жалғау

А5. Берілген сұрақты дұрыс түсініп, лайықты жауап беру, шағын диалогке қатысу.

1 25.09
17 3.Қазақ тілі мен әдебиеті кабинеті екінші қабатта О1. Мәтіндегі негізгі ақпаратты анықтау

А5. Берілген сұрақты дұрыс түсініп, лайықты жауап беру, шағын диалогке қатысу.

1 26.09
18 4.Сүйікті жазушы Т1. Тақырыпты тірек сөздер арқылы болжау.

Т2.Тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну және нақты ақпаратты анықтау.

1 27.09
19 5.Сүйікті жазушы О5. Қосымша ақпарат көздерінен тақырыпқа байланысты мәліметтерді ала білу.

Ж2.Эссе құрылымын сақтай отырып, адамды, табиғатты, белгілі бір оқиғаны сипаттап жазу.

1 28.09
20 6. Қожа-әдепті бала Т1. Тақырыпты тірек сөздер арқылы болжау.

Т2.Тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну және нақты ақпаратты анықтау.

1 29.09
21 7. Жанар-ақылды қыз О1. Мәтіндегі негізгі ақпаратты анықтау.

А5. Берілген сұрақты дұрыс түсініп, лайықты жауап беру, шағын диалогке қатысу

1 2.10
22 8.Жанар-ақылды қыз Ж2.Эссе құрылымын сақтай отырып, адамды, табиғатты, белгілі бір оқиғаны сипаттап жазу. 1 3.10
23 9. Қожа мектепте О1. Мәтіндегі негізгі ақпаратты анықтау.

А5. Берілген сұрақты дұрыс түсініп, лайықты жауап беру, шағын диалогке қатысу

1 4.10
24 10.Қожа мектепте Ж2.Эссе құрылымын сақтай отырып, адамды, табиғатты, белгілі бір оқиғаны сипаттап жазу. 1 5.10
25 11.Мазмұндама Ж2.Эссе құрылымын сақтай отырып, адамды, табиғатты, белгілі бір оқиғаны сипаттап жазу 1 6.10
26 12.Нәтиже сабақ Ж4.Мәліметтерді жинақтай отырып, тақырып бойынша постер жасау 1 9.10
27 13.Мен не үйрендім? А5. Берілген сұрақты дұрыс түсініп, лайықты жауап беру, шағын диалогке қатысу 1 10.10 (БЖБ)
3-бөлім:

Қазақстандағы жан-жануарлар мен өсімдіктер әлемі

28 1.«Қызыл кітап» Т1. Тақырыпты тірек сөздер арқылы болжау

А5. Берілген сұрақты дұрыс түсініп, лайықты жауап беру, шағын диалогке қатысу

1 11.10
29 2. «Қызыл кітап» О5. Қосымша ақпарат көздерінен тақырыпқа байланысты мәліметтерді ала білу.

Ж2.Эссе құрылымын сақтай отырып, адамды, табиғатты, белгілі бір оқиғаны сипаттап жазу.

1 12.10
30 3.Қызғалдақты сақтайық! А5. Берілген сұрақты дұрыс түсініп, лайықты жауап беру, шағын диалогке қатысу.

О5. Қосымша ақпарат көздерінен тақырыпқа байланысты мәліметтерді ала білу

1 13.10
31 4.Қызғалдақты сақтайық! Т1. Тақырыпты тірек сөздер арқылы болжау

Т4. Фольклорлық және шағын көлемді көркем әдеби мәтіндердің мазмұнын түсіну

1 16.10
32 5.Қызғалдақты сақтайық! Ж2.Эссе құрылымын сақтай отырып, адамды, табиғатты, белгілі бір оқиғаны сипаттап жазу

ТБ1.2. Лексикалық мағынасы жағынан заттың түрін, түсін сапасын білдіретін сын есімдерді ажырата білу, жазба, ауызша жұмыстарда қолдану

1 17.10
33 6. Қасқыр мен тиін Т1. Тақырыпты тірек сөздер арқылы болжау

А5. Берілген сұрақты дұрыс түсініп, лайықты жауап беру, шағын диалогке қатысу

1 18.10
34 7. “Қазақстан барысы” (мультфильм негізінде) ТБ1.2. Лексикалық мағынасы жағынан заттың түрін, түсін сапасын білдіретін сын есімдерді ажырата білу, жазба, ауызша жұмыстарда қолдану 1 19.10
35 8. “Қазақстан барысы” (мультфильм негізінде) О5. Қосымша ақпарат көздерінен тақырыпқа байланысты мәліметтерді ала білу.

А5. Берілген сұрақты дұрыс түсініп, лайықты жауап беру, шағын диалогке қатысу

1 20.10
36 9. Түлкі мен қырғауыл О5. Қосымша ақпарат көздерінен тақырыпқа байланысты мәліметтерді ала білу.

А5. Берілген сұрақты дұрыс түсініп, лайықты жауап беру, шағын диалогке қатысу

1 23.10
37 10. Тауды мекендейтін аң-құс О5. Қосымша ақпарат көздерінен тақырыпқа байланысты мәліметтерді ала білу.

А5. Берілген сұрақты дұрыс түсініп, лайықты жауап беру, шағын диалогке қатысу

1 24.10
38 11. Тауды мекендейтін аң-құс ТБ1.2. Лексикалық мағынасы жағынан заттың түрін, түсін сапасын білдіретін сын есімдерді ажырата білу, жазба, ауызша жұмыстарда қолдану 1 25.10
39 12. Нәтиже сабақ.Мен не үйрендім? Ж2.Эссе құрылымын сақтай отырып, адамды, табиғатты, белгілі бір оқиғаны сипаттап жазу

ТБ1.2. Лексикалық мағынасы жағынан заттың түрін, түсін сапасын білдіретін сын есімдерді ажырата білу, жазба, ауызша жұмыстарда қолдану

1 26.10
40 Тоқсандық жиынтық бағалау О5. Қосымша ақпарат көздерінен тақырыпқа байланысты мәліметтерді ала білу.

А5. Берілген сұрақты дұрыс түсініп, лайықты жауап беру, шағын диалогке қатысу

1 27.10
Ұзақ мерзім-ді жос-пардың бөлім-дері Р\с

Тақырыптар/ Ұзақ мерзімді жоспардың мазмұны Оқу мақсаты Cағат саны Мер-зімі Ескер-ту
II тоқсан – 39
4-бөлім: Ежелгі көшпелілер мәдениеті 1 1.Көшпелілер туралы түсінік Т1. Тақырыпты тірек сөздер арқылы болжау.

ТБ1.1. Жалғау түрлерін дұрыс жалғау.

Т3.Күнделікті тұрмыстық тақырыптарға байланысты жаңа сөздер мен тірек сөздердің мағынасын түсіну.

1 6.11
2 2.Көшпелілер туралы түсінік О1. Мәтіндегі негізгі ақпаратты анықтау.

А5. Берілген сұрақты дұрыс түсініп, ла-йықты жауап беру, шағын диалогке қатысу.

1 7.11
3 3.Көшпелілер-жауынгер халық Т3.Күнделікті тұрмыстық тақырыптарға байланысты жаңа сөздер мен тірек сөздердің мағынасын түсіну.

ТБ1.1. Мәтіндерден жалпы және жалқы есімдерді ажырата білу

1 8.11
4 4.Көшпелілер-жауынгер халық А5. Берілген сұрақты дұрыс түсініп, ла-йықты жауап беру, шағын диалогке қатысу.

О3.Фольклорлық және шағын көлемді көркем әдеби шығармаларды түсіну, тақырыбын анықтау.

1 9.11
5 5.Тұмар (Томирис) туралы аңыз О1. Мәтіндегі негізгі ақпаратты анықтау

А5. Берілген сұрақты дұрыс түсініп, ла-йықты жауап беру, шағын диалогке қатысу.

1 10.11
6 6.Тұмар (Томирис) туралы аңыз О3.Фольклорлық және шағын көлемді көркем әдеби шығармаларды түсіну, тақырыбын анықтау.

ТБ1.1. Жалғау түрлерін дұрыс жалғау

1 13.11
7 7.Аңыз патшайым А5. Берілген сұрақты дұрыс түсініп, ла-йықты жауап беру, шағын диалогке қатысу.

О3.Фольклорлық және шағын көлемді көркем әдеби шығармаларды түсіну, тақырыбын анықтау.

1 14.11
8 8. Аңыз патшайым О3.Фольклорлық және шағын көлемді көркем әдеби шығармаларды түсіну, тақырыбын анықтау.

ТБ1.1.Мәтіндерден жалпы және жалқы есімдерді ажырата білу,жалғау түрлерін дұрыс жалғау

1 15.11
9 9.Мазмұндама О1. Мәтіндегі негізгі ақпаратты анықтау

Ж2.Эссе құрылымын сақтай отырып, адамды, табиғатты, белгілі бір оқиғаны сипаттап жазу.

1 16.11
10 10.Алтын адам А5. Берілген сұрақты дұрыс түсініп, лайықты жауап беру, шағын диалогке қатысу.

ТБ1.1. Мәтіндерден жалпы және жалқы есімдерді ажырата білу, жалғау түрлерін дұрыс жалғау

1 17.11
11 11.Алтын адам А5. Берілген сұрақты дұрыс түсініп, лайықты жауап беру, шағын диалогке қатысу.

Ж2.Эссе құрылымын сақтай отырып, адамды, табиғатты, белгілі бір оқиғаны сипаттап жазу.

1 20.11
12 12.Нәтиже сабақ А5. Берілген сұрақты дұрыс түсініп, ла-йықты жауап беру, шағын диалогке қатысу.

Ж2.Эссе құрылымын сақтай отырып, адамды, табиғатты, белгілі бір оқиғаны сипаттап жазу.

21.11
13 13.Мен не үйрендім?

(БЖБ)

А5. Берілген сұрақты дұрыс түсініп, ла-йықты жауап беру, шағын диалогке қатысу.

О5. Қосымша ақпарат көздерінен тақырыпқа байланысты мәліметтерді ала білу

22.11
5-бөлім: «Су-тіршілік көзі» 14 1.Сусыз өмір жоқ Т1. Тақырыпты тірек сөздер арқылы болжау

Т2.Тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну және нақты ақпаратты анықтау.

1 23.11
15 2.Сусыз өмір жоқ ТБ1.1. Мәтіндерден жалпы және жалқы есімдерді ажырата білу, жалғау түрлерін дұрыс жалғау

А5. Берілген сұрақты дұрыс түсініп, ла-йықты жауап беру, шағын диалогке қатысу.

1 24.11
16 3.Судың маңызы О1. Мәтіндегі негізгі ақпаратты анықтау

А5. Берілген сұрақты дұрыс түсініп, ла-йықты жауап беру, шағын диалогке қатысу.

1 27.11
17 4.Судың пайдасы Т1. Тақырыпты тірек сөздер арқылы болжау

Т2.Тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну және нақты ақпаратты анықтау.

1 28.11
18 5.Судың пайдасы О5. Қосымша ақпарат көздерінен тақы-рыпқа байланысты мәліметтерді ала білу. 1 29.11
19 6.Шығарма Ж2.Эссе құрылымын сақтай отырып, адамды, табиғатты, белгілі бір оқиғаны сипаттап жазу.

А3. Орфоэпиялық нормаларды сақтау.

1 30.11
20 7.Қазақстан көлдері Ж2.Эссе құрылымын сақтай отырып, адамды, табиғатты, белгілі бір оқиғаны сипаттап жазу 1 1.12
21 8.Қазақстан көлдері О1. Мәтіндегі негізгі ақпаратты анықтау.

А5. Берілген сұрақты дұрыс түсініп, ла-йықты жауап беру, шағын диалогке қатысу

1 4.12
22 9.Сырда туған сырдың ұлы Т1. Тақырыпты тірек сөздер арқылы болжау

А5. Берілген сұрақты дұрыс түсініп, ла-йықты жауап беру, шағын диалогке қатысу

1 5.12
23 10.Сырдың сұлу өзені Т1. Тақырыпты тірек сөздер арқылы болжау

А5. Берілген сұрақты дұрыс түсініп, ла-йықты жауап беру, шағын диалогке қатысу

1 6.12
24 11.Сырдың сұлу өзені Ж2.Эссе құрылымын сақтай отырып, адамды, табиғатты, белгілі бір оқиғаны сипаттап жазу 1 7.12
25 12.Нәтиже сабақ Ж4.Мәліметтерді жинақтай отырып, тақырып бойынша постер жасау 1 8.12 (БЖБ)
26 13.Мен не білемін? Т2.Тыңдаған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну және нақты ақпаратты анықтау.

Ж5.Жазба жұмыстарында жалғау-лардың ерекшелігін ескеріп, үндестік заңына сәйкес орфографиялық нормаға сай дұрыс жазу;

1 11.12
27 14.Диктант Ж5.Жазба жұмыстарында жалғаулардың ерекшелігін ескеріп, үндестік заңына сәйкес орфографиялық нормаға сай дұрыс жазу; 12.12
6-бөлім: Әлемдегі ірі кітапханалар 28 1.Кітап-бағалы сыйлық Т1. Тақырыпты тірек сөздер арқылы болжау

А5. Берілген сұрақты дұрыс түсініп, ла-йықты жауап беру, шағын диалогке қатысу

1 13.12
29 2.Кітап-бағалы сыйлық О5. Қосымша ақпарат көздерінен тақы-рыпқа байланысты мәліметтерді ала білу.

Ж2.Эссе құрылымын сақтай отырып, адамды, табиғатты, белгілі бір оқиғаны сипаттап жазу.

1 14.12
30 3.Ұлттық кітапхана А5. Берілген сұрақты дұрыс түсініп, ла-йықты жауап беру, шағын диалогке қатысу.

О5. Қосымша ақпарат көздерінен тақы-рыпқа байланысты мәліметтерді ала білу

1 15.12
31 4.Ұлттық кітапхана ТБ1.2. Лексикалық мағынасы жағынан заттың түрін, түсін сапасын білдіретін сын есімдерді ажырата білу, жазба, ауызша жұмыстарда қолдану 1 18.12
32 5.Ірі кітапханалар Т1. Тақырыпты тірек сөздер арқылы болжау

Т4. Фольклорлық және шағын көлемді көркем әдеби мәтіндердің мазмұнын түсіну

1 19.12
33 6.Ірі кітапханалар Ж2.Эссе құрылымын сақтай отырып, адамды, табиғатты, белгілі бір оқиғаны сипаттап жазу

ТБ1.2.Лексикалық мағынасы жағынан заттың түрін, түсін сапасын білдіретін сын есімдерді ажырата білу, жазба, ауызша жұмыстарда қолдану

1 20.12
34 7.Абай «Ғылым таппай мақтанба» Т1. Тақырыпты тірек сөздер арқылы болжау

А5. Берілген сұрақты дұрыс түсініп, ла-йықты жауап беру, шағын диалогке қатысу

1 21.12
35 8. Абай «Ғылым таппай мақтанба» ТБ1.2. Лексикалық мағынасы жағынан заттың түрін, түсін сапасын білдіретін сын есімдерді ажырата білу, жазба, ауызша жұмыстарда қолдану 1 22.12
36 9.Бақылау жұмысы А5. Берілген сұрақты дұрыс түсініп, ла-йықты жауап беру, шағын диалогке қатысу 1 25.12
37 10.Нәтиже сабақ ТБ1.2. Лексикалық мағынасы жағынан заттың түрін, түсін сапасын білдіретін сын есімдерді ажырата білу, жазба, ауызша жұмыстарда қолдану 1 26.12
38 11.Мен не үйрендім? О5. Қосымша ақпарат көздерінен тақырыпқа байланысты мәліметтерді ала білу.

А5. Берілген сұрақты дұрыс түсініп, ла-йықты жауап беру, шағын диалогке қатысу

1 27.12
39 Тоқсандық жиынтық бағалау А5. Берілген сұрақты дұрыс түсініп, ла-йықты жауап беру, шағын диалогке қатысу

Ж2.Эссе құрылымын сақтай отырып, адамды, табиғатты, белгілі бір оқиғаны сипаттап жазу.

1 28.12

Ұзақ мерзімді жоспар

2-тоқсан 39 сағат
4.Көшпелілер мәдениеті 1 Көшпелілер туралы түсінік Тақырыпты тірек сөздер арқылы болжау (Т1)

Берілген сұрақты дұрыс түсініп, лайықты жауап беру үшін шағын диалогке қатысу(А5);

Тірек сөздерді қолданып, иллюстрацияларды сипаттау (А6).

1 06.11
2 Көшпелілер туралы түсінік Тақырып бойынша меңгерген жаңа сөздерді олардың синонимдерімен, антоним, омонимдерімен қатар қолдану, ойын жеткізе білу(А1);

Жіктеу, сілтеу, сұрау есімдіктерін жазба, ауызша жұмыстарда орынды қолдану (5.ТБ1.4.).

Мәтіндегі негізгі ақпаратты анықтау(О1).

1 07.11
3 Көшпелілер-жауынгер халық хаттың стильдік, құрылымдық ерекшеліктерін анықтау(О2);мәтіндердің тақырыбын, мазмұндық құрылымын салыстыру(О4);ресми стильдің ерекшеліктері мен талаптарын дұрыс қолдана отырып, хат жазу(Ж1). 1 08.11
4 Көшпелілер-жауынгер халық Хабарлама мазмұнын түсіну, стильдік ерекшеліктерін анықтау(О2);.

Жазба жұмыстарында жалғаулардың ерекшелігін ескеріп, үндестік заңына сәйкес орфографиялық нормаға сай дұрыс жазу; Сөйлем соңында қойы-латын тыныс белгілерді орынды қолдану (5.Ж5.)

1 09.11
5 Тұмар (Томирис туралы аңыз) Жіктеу, сілтеу, сұрау есімдіктерін жазба, ауызша жұмыстарда орынды қолдану (5.ТБ1.4.).

Тірек сөздерді қолдана отырып, иллюстрацияны сипаттау(А6).

1 10.11
6 Тұмар (Томирис туралы аңыз) Жіктеу, сілтеу, сұрау есімдіктерін жазба, ауызша жұмыстарда орынды қолдану (5.ТБ1.4.).

Тірек сөздер, жетекші сұрақтар арқылы негізгі тақырыпты анықтау(Т5);

Мәтіндердің тақырыбын, мазмұндық құрылымын салыстыру( О4).

1 13.11
7 Аңыз патшайым Тақырып бойынша меңгерген жаңа сөздерді олардың синонимдері, антонимдері, омонимдерімен қатар қолдану, ойын жеткізе білу іскерлігін қалыптастыру(А1);

Фольклорлық шағын көлемді көркем шығармаларды түсіну;(О3)

Ауызша мәтіндер құрауда қазақ тіліндегі төл дыбыстарды дұрыс айту, үндестік заңын қолдану дағдысын дамыту(А3).

1 14.11
8 Аңыз патшайым Мәтіндегі негізгі ақпаратты анықтау(О1);

Шағын көлемді мәтіндердің мазмұнына жоспар құру, соған сүйеніп баяндау(А4).

1 15.11
9 Алтын адам Шағын көлемді көркем әдеби шығармаларды түсіну, тақырыбын анықтау(О5);

Жазба жұмыстарында сипаттау, бейнелеу құралдарын қолданып жазу(Ж3);

Шағын көлемді мәтіндердің мазмұнына жоспар құру, соған сүйеніп баяндау(А4).

1 16.11
10 Алтын адам Тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну және нақты ақпаратты анықтау іскерлігін дамыту(Т2).

Синоним сөздердерді қолдану дағдысын жетілдіру(А1);

Тірек сөздер бойынша болжам жасау дағдысын меңгерту(О1).

1 17.11
11 Біз хабарландыру жазамыз Хабарландырудың құрылымы мен тілдік ерекшеліктерін меңгерту(Ж1);

Шағын көлемді мәтіндердің мазмұнына жоспар құру,соған сүйеніп баяндау іскерлігін дамыту (А5)

Жіктеу, сілтеу, сұрау есімдіктерін жазба, ауызша жұмыстарда орынды қолдану (5.ТБ1.4.).

1 20.11
12 Нәтиже сабақ А1.Тақырып бойынша меңгерген жаңа сөздерді олардың синонимдерімен, антоним, омонимдері-мен қатар қолдану, ойын жеткізе білу

А4. Шағын көлемді мәтіндердің мазмұнына жоспар құру,соған сүйеніп баяндау

Т2.Тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну және нақты ақпаратты анықтау

21.11 БЖБ
13 Мен не үйрендім? Тірек сөздер, жетекші сұрақтар арқылы негізгі тақырыпты анықтау (Т5).

Жіктеу, сілтеу, сұрау есімдіктерін жазба, ауызша жұмыстарда орынды қолдану (5.ТБ1.4.).

22.11
5.Су – тіршілік көзі 14 Сусыз өмір жоқ Тақырыпты тірек сөздер арқылы болжау;(Т1)

Күнделікті тұрмыстық тақырыптарға байланысты жаңа сөздер мен тірек сөздердің мағынасын түсіну (Т3).

1 23.11
15 Сусыз өмір жоқ Мәтіндегі негізгі ақпаратты анықтау(5.О1).

Шағын көлемді мәтіндердің мазмұнына жоспар құру, соған сүйеніп баяндау(5.А4).

1 24.11
16 Судың маңызы 5.О6.Тақырып бойынша үйренген сөздерін қолдана отырып, мәтінде көтерілген мәселеге өз көзқарасын білдіру;

5.А2. Тақырып бойынша меңгерген жаңа сөздерді олардың синонимдерін (антоним, омонимдерін) қатар қолдану, ойын жеткізе білу

1 27.11
17 Судың маңызы Эссе құрылымын сақтай отырып, адамды, табиғатты, белгілі бір оқиғаны сипаттап жазу(5.Ж2).

Жазба жұмыстарында сипаттау, бейнелеу құралдарын қолданып жазу(5.Ж3)

1 28.11
18 Судың пайдасы Тақырып бойынша үйренген сөздерін қолдана отырып, мәтінде көтерілген мәселеге өз көзқарасын білдіру (5.О6).

Фольклорлық және шағын көлемді көркем әдеби шығармаларды түсіну, тақырыбын анықтау(5.О3).

1 29.11
19 Судың пайдасы Мәтіндегі негізгі ақпаратты анықтау(5.О1).

Сан есім (бірліктер, ондықтар, жүз, мың) атауларын білу, орынды қолдану(5.ТБ1.3).

1 30.11
20 Қазақстан көлдері Тірек сөздер, жетекші сұрақтар арқылы негізгі тақырыпты анықтау(5.Т5).

Мәліметтерді жинақтай отырып, тақырып бойынша постер жасау(5.Ж4).

1 1.12
21 Қазақстан көлдері Тірек сөздерді дұрыс қолданып, иллюстрацияларды сипаттау (5.А6).

Тыңдалым материалдарының мазмұны негізінде сұрақтарға жауап беру (5.Т6.).

1 4.12
22 Сырда туған сырдың ұлы Мәліметтерді жинақтай отырып, тақырып бойынша постер жасау(5.Ж4).

Мәтіндердің тақырыбын, мазмұндық құрылымын салыстыру(5.О4).

1 5.12
23 Сырда туған сырдың ұлы Тақырыпты тірек сөздер арқылы болжау(5.Т1.).

Жазба жұмыстарында лепті сөйлемдердің жасалу жолдарын білу, құрастыру (5.ТБ2.).

1 6.12
24 Сырдың сұлу өзені Шағын көлемді мәтіндердің мазмұнына жоспар құру, соған сүйеніп баяндау(5.А4.).

Күнделікті тұрмыстық тақырыптарға байланысты жаңа сөздер мен тірек сөздердің мағынасын түсіну(5.Т3.).

1 7.12
25 Сырдың сұлу өзені Сан есім (бірліктер, ондықтар, жүз, мың) атауларын білу, орынды қолдану (5.ТБ1.3.).

Эссе құрылымын сақтай отырып, адамды, таби-ғатты, белгілі бір оқиғаны сипаттап жазу (5.Ж2.).

1 8.12
26 Нәтиже сабақ О3.Фольклорлық және шағын көлемді көркем әдеби шығармаларды түсіну, тақырыбын анықтау.

Ж5.Жазба жұмыстарында жалғаулардың ерекше-лігін ескеріп, үндестік заңына сәйкес орфогра-фиялық нормаға сай дұрыс жазу; сөйлем соңында қойылатын тыныс белгілерді орынды қолдану

1 11.12 БЖБ
27 Мен не үйрендім? Жазба жұмыстарында жалғаулардың ерекшелігін ескеріп, үндестік заңына сәйкес орфографиялық нормаға сай дұрыс жазу; сөйлем соңында қойылатын тыныс белгілерді орынды қолдану(5.Ж5.).

Шағын көлемді мәтіндердің мазмұнына жоспар құру, соған сүйеніп баяндау(5.А4.).

1 12.12
6.Әлемдегі ірі кітапханалар 28 Кітап-бағалы сыйлық Берілген сұрақты дұрыс түсініп, лайықты жауап беру, шағын диалогке қатысу(5.А5.).

Мәліметтерді жинақтай отырып, тақырып бойынша постер жасау(5.Ж4.).

1 13.12
29 Кітап-бағалы сыйлық Болымды, болымсыз етістіктерді ауызша және жазба жұмыстарда орынды

қолдану(5.ТБ1.5.).

Мәтіндегі негізгі ақпаратты анықтау(5.О1.)

1 14.12
30 Ұлттық кітапхана Болымды, болымсыз етістіктерді ауызша және жазба жұмыстарда орынды қолдану(5.ТБ1.5.).

Мәтіндегі негізгі ақпаратты анықтау(5.О1.).

1 15.12
31 Ұлттық кітапхана Берілген сұрақты дұрыс түсініп, лайықты жауап беру, шағын диалогке қатысу( 5.А5.).

Ресми стильдің тілдік ерекшеліктері мен талап-тарын дұрыс қолдана отырып, хабарландыру жазу(5.Ж1.).

1 18.12
32 Ірі кітапханалар Фольклорлық және шағын көлемді көркем әдеби шығармаларды түсіну, тақырыбын анықтау(5.О3.).

Шағын көлемді мәтіндердің мазмұнына жоспар құру, соған сүйеніп баяндау(5.А4.).

1 19.12
33 Ірі кітапханалар Фольклорлық және шағын көлемді көркем әдеби мәтіндердің мазмұнын түсіну(5.Т4.).

Болымды, болымсыз етістіктерді ауызша және жазба жұмыстарда орынды қолдану(5.ТБ1.5).

1 20.12
34 Абай

Ғылым таппай мақтанба

Берілген сұрақты дұрыс түсініп, лайықты жауап беру, шағын диалогке қатысу(5.А5.).

Мәліметтерді жинақтай отырып, тақырып бойынша постер жасау(5.Ж4..)

1 21.12
35 Абай

Ғылым таппай мақтанба

Фольклорлық және шағын көлемді көркем әдеби шығармаларды түсіну, тақырыбын анықтау(5.О3.)

Эссе құрылымын сақтай отырып, адамды, табиғатты, белгілі бір оқиғаны сипаттап жазу(5.Ж2.).

1 22.12
36 Нәтиже сабақ Берілген сұрақты дұрыс түсініп, лайықты жауап беру, шағын диалогке қатысу(5.А5.).

Сұрау есімдіктерін жазба, ауызша жұмыстарда орынды қолдану(Т.Б.1.4.).

Мәтіндегі негізгі ақпаратты анықтау(5.О1.).

1 25.12
37 Тоқсандық жиынтық бағалау 5.Т5. Тірек сөздер, жетекші сұрақтар арқылы негізгі тақырыпты анықтау.

5.О2. Хат, хабарлама, жарнама мазмұнын түсіну, стильдік ерекшелігін анықтау.

5. Ж2.Эссе құрылымын сақтай отырып, адамды, табиғатты, белгілі бір оқиғаны сипаттап жазу.

5.ТБ1.3. Сан есім (бірліктер, ондықтар,

жүз, мың) атауларын білу, орынды қолдану.

5.А5. Берілген сұрақты дұрыс түсініп, лайықты жауап беру, шағын диалогке қатысу.

1 26.12 ТЖБ
38 Мен не үйрендім? Жазба жұмыстарында жалғаулардың ерекшелігін ескеріп, үндестік заңына сәйкес орфографиялық нормаға сай дұрыс жазу; сөйлем соңында қойылатын тыныс белгілерді орынды қолдану(5.Ж5.).

5.Т1. Тақырыпты тірек сөздер арқылы болжау.

1 27.12
39 Өткенді қайталау 5.Т5. Тірек сөздер, жетекші сұрақтар арқылы негізгі тақырыпты анықтау.

Болымды, болымсыз етістіктерді ауызша және жазба жұмыстарда орынды қолдану(5.ТБ1.5).

1 28.12
3-тоқсан 52 сағат
7.Денсаулық – зорбайлық 1 Дәрігердің қабылдауында Мәтіндегі негізгі ақпаратты анықтау(5.О1.);

Ауызша мәтіндер құрауда қазақ тіліндегі төл дыбыстардың дыбысталуын, үндестік заңын ескеріп айту(5.А3.).

1 8.01
2 Дәрігердің қабылдауында Шағын көлемді мәтіндердің мазмұнына жоспар құру, соған сүйеніп баяндау(5.А4);

Тақырыпты тірек сөздер арқылы болжау(5.Т1.).

1 9.01
3 Дәрумен-денсаулық кепілі Мекен және мезгіл үстеулерді ауызша және жазба жұмыстарда орынды қолдану(5.ТБ1.6.);

Берілген сұрақты дұрыс түсініп, лайықты жауап беру, шағын диалогке қатысу(5.А5.).

1 10.01
4 Дәрумен-денсаулық кепілі Фольклорлық және шағын көлемді көркем әдеби мәтіндердің мазмұнын түсіну(5.Т4);

Тақырып бойынша меңгерген жаңа сөздерді олардың синоним, антоним, омонимдерімен қатар қолдану, ойын жеткізе білу(5.А1.).

1 11.01
5 Ең үлкен байлық Эссе құрылымын сақтай отырып, адамды, таби-ғатты, белгілі бір оқиғаны сипаттап жазу(5.Ж2).

Болымды, болымсыз етістіктерді ауызша және жазба жұмыстарда орынды қолдану(5.ТБ1.5).

1 12.01
6 Ең үлкен байлық Шағын көлемді мәтіндердің мазмұнына жоспар құру, соған сүйеніп баяндау(5.А4.).

Тыңдалым материалдарының мазмұны негізінде сұрақтарға жауап беру(5.Т6.).

1 15.01
7 Ас адамның арқауы фольклорлық және шағын көлемді көркем әдеби мәтіндердің мазмұнын түсіну (5.Т4.);

берілген сұрақты дұрыс түсініп, лайықты жауап беру, шағын диалогке қатысу.(5.А5.).

1 16.01
8 Ас адамның арқауы Мәтіндегі негізгі ақпаратты анықтау(5.О1.).

Сан есім (бірліктер, ондықтар, жүз, мың) атауларын білу, орынды қолдану (5.ТБ1.3.).

1 17.01
9 Фастфудтың зияны Мекен және мезгіл үстеулерді ауызша және жазба жұмыстарда орынды қолдану (5.ТБ1.6.).

Тірек сөздерді дұрыс қолданып иллюстрацияларды сипаттау(5.А6.).

1 18.01
10 Фастфудтың зияны Күнделікті тұрмыстық тақырыптарға байланысты жаңа сөздер мен тірек сөздердің мағынасын түсіну(5.Т3.).

Эссе құрылымын сақтай отырып, адамды, табиғатты, белгілі бір оқиғаны сипаттап жазу(5.Ж2.).

1 19.01
11 Нәтиже сабақ. 5Т6 Тыңдалым материалдарының мазмұны негізінде сұрақтарға жауап беру.

5. А4. Шағын көлемді мәтіндердің мазмұнына жоспар құру, соған сүйеніп баяндау

1 22.01 БЖБ
12 Мен не үйрендім? Шағын көлемді мәтіндердің мазмұнына жоспар құру, соған сүйеніп баяндау(5.А4).

Қосымша ақпарат көздерінен тақырыпқа байланысты мәліметтерді ала білу(5.О5.)

1 23.01
8.Менің Тәуелсіз Қазақстаным 13 Менің Тәуелсіз Қазақстаным 5.Т2.Тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну және нақты ақпаратты анықтау.

5.Ж4.Мәліметтерді жинақтай отырып, тақырып бойынша постер жасау.

5.А6. Тірек сөздерді дұрыс қолданып иллюстрацияларды сипаттау.

1 24.01
14 Менің Тәуелсіз Қазақстаным 5.Т2.Тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну және нақты ақпаратты анықтау.

5.А5. Берілген сұрақты дұрыс түсініп, лайықты жауап беру, шағын диалогке қатысу.

1 25.01
15 Тәуелсіздік нышандары 5.А2. Қазақша амандасу мәнері мен ұлттық этикет формаларын пайдалану.

5.Т6.Тыңдалым материалдарының мазмұны негізінде сұрақтарға жауап беру.

5.ТБ1.5. Болымды, болымсыз етістіктерді ауызша және жазба жұмыстарда орынды қолдану.

1 26.01
16 Тәуелсіздік нышандары Қосымша ақпарат көздерінен тақырыпқа байланысты мәліметтерді ала білу(5.О5.).

Тақырып бойынша меңгерген жаңа сөздерді олардың синонимдері мен антоним, омонимдерімен қатар қолдану, ойын жеткізе білу(5.А1.).

Жазба жұмыстарында сипаттау, бейнелеу құралдарын қолданып жазу(5.Ж3.).

1 29.01
17 Тәуелсіздік символы-ұлттық теңге 5.Ж1. Ресми стильдің тілдік ерекшеліктері мен талаптарын дұрыс қолдана отырып, хабарлама, хабарландыру, хат жазу.

5.О3.Фольклорлық және шағын көлемді көркем әдеби шығармаларды түсіну, тақырыбын анықтау.

5.А5. Берілген сұрақты дұрыс түсініп, лайықты жауап беру, шағын диалогке қатысу.

1 30.01
18 Тәуелсіздік символы-ұлттық теңге Тақырып бойынша үйренген сөздерін қолдана отырып, мәтінде көтерілген мәселеге өз көзқарасын білдіру(5.О6.).

Шағын көлемді мәтіндердің мазмұнына жоспар құру, соған сүйеніп баяндау(5.А4.).

Лексикалық мағынасы жағынан заттың түрін, түсін сапасын білдіретін сын есімдерді ажырата білу, жазба, ауызша жұмыстарда қолдану(5.ТБ1.2.).

1 31.01
19 Тәуелсіз елдің Астанасы Тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну және нақты ақпаратты анықтау(5.Т2.).

Мәліметтерді жинақтай отырып, тақырып бойынша постер жасау(5.Ж4.).

Тірек сөздерді дұрыс қолданып иллюстрацияларды сипаттау(5.А6.).

1 1.02
20 Тәуелсіз елдің Астанасы Тақырып бойынша меңгерген жаңа сөздерді олардың синонимдері мен антоним, омонимдерімен қатар қолдану, ойын жеткізе білу(5.А1.);

Мәтіндегі негізгі ақпаратты анықтау(5.O1.);

Мәтіндерден жалпы және жалқы есімдерді ажырата білу, жалғау түрлерін дұрыс жалғау(5.ТБ1.1.).

1 2.02
21 “Алтын қалам”әдеби сыйлығының жеңімпазы Тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну және нақты ақпаратты анықтау(5.Т2.);

Жазба жұмыстарында сипаттау, бейнелеу құралдарын қолданып жазу(5.Ж3.);

Тірек сөздерді дұрыс қолданып иллюстрацияларды сипаттау(5.А6.).

1 5.02
22 “Алтын қалам”әдеби сыйлығының жеңімпазы Тақырып бойынша меңгерген жаңа сөздерді олардың синонимдері мен антоним, омонимдерімен қатар қолдану, ойын жеткізе білу(5.А1.).

Мәтіндегі негізгі ақпаратты анықтау(5.O1.).

Лексикалық мағынасы жағынан заттың түрін, түсін сапасын білдіретін сын есімдерді ажырата білу, жазба, ауызша жұмыстарда қолдану(5.ТБ1.2.).

1 6.02
23 Уа,еркіндік! Сенсің менің ең ғажайып өлеңім! Ресми стильдің тілдік ерекшеліктері мен талаптарын дұрыс қолдана отырып, хабарлама, хабарландыру, хат жазу(5.Ж1.);

Тақырып бойынша үйренген сөздерін қолдана отырып, мәтінде көтерілген мәселеге өз көзқарасын білдіру(5.О6.);

Берілген сұрақты дұрыс түсініп, лайықты жауап беру, шағын диалогке қатысу(5.А5.).

1 7.02
24 Уа,еркіндік! Сенсің менің ең ғажайып өлеңім! Қосымша ақпарат көздерінен тақырыпқа байланысты мәліметтерді ала білу(5.О5.).

Шағын көлемді мәтіндердің мазмұнына жоспар құру, соған сүйеніп баяндау(5.А4.).

1 8.02
25 Нәтиже сабақ Шағын көлемді мәтіндердің мазмұнына жоспар құру, соған сүйеніп баяндау(5.А4.).

Мекен және мезгіл үстеулерді ауызша және жазба жұмыстарда орынды қолдану(5.ТБ1.6.).

1 9.02
26 Мен не үйрендім? Мәтіндердің тақырыбын, мазмұндық құрылымын салыстыру(О4)

Жазба жұмыстарында сипаттау құралдарын қолданып жазу (Ж3).

1 12.02
9.Аспан әлемінің құпиялары 27 Аспан денелері Тақырыпты тірек сөздер арқылы болжау(Т1).

Берілген сұрақты дұрыс түсініп, лайықты жауап беру, шағын диалогке қатысу (А5).

1 13.02
28 Аспан денелері Ауызша мәтіндер құрауда қазақ тіліндегі төл дыбыстардың дыбысталуын, үндестік заңын ескеріп айту (А3).

Тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну және нақты ақпаратты анықтау( 5.О5.).

1 14.02
29 Аспан әлемін зерттеген ұлы көшпенділер Тақырып бойынша үйренген сөздерін қолдана отырып, мәтінде көтерілген мәселеге өз көзқарасын білдіру(О6).

Тақырып бойынша меңгерген жаңа сөздерді олардың антонимдерімен қатар қолдану, ойын жеткізе білу.(А1)

1 15.02
30 Аспан әлемін зерттеген ұлы көшпенділер Жазба жұмыстарында сипаттау құралдарын қолданып жазу (Ж3).

Қосымша ақпарат көздерінен тақырыпқа байланысты мәліметтерді алу (О5).

1 16.02
31 Шоқжұлдыздар Жазба жұмыстарында хабарлы, сұраулы, лепті сөйлемдердің жасалу жолдарын білу, құрастыру (Ж3).

Тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну және нақты ақпаратты анықтау (Т2).

1 19.02
32 Шоқжұлдыздар Күнделікті тұрмыстық тақырыптарға байланысты жа ңа сөздер мен тірек сөздердің мағынасын түсіну (Т3).

Тақырып бойынша меңгерген жаңа сөздерді олардың синоним, антоним, омонимдерімен қатар қолдану, ойын жеткізе білу(А1).

1 20.02
33 Жұлдызды аспан-ның құпиясы Ауызша мәтіндер құрауда қазақ тіліндегі төл дыбыстардың дыбысталуын, үндестік заңын ескеріп айту (А3).

Фольклорлық және шағын көлемді көркем әдеби шығармаларды түсіну, тақырыбын анықтау(Т3).

1 21.02
34 Жұлдызды аспан-ның құпиясы Тақырып бойынша үйренген сөздерін қолдана отырып, мәтінде көтерілген мәселеге өз көзқарасын білдіру(5.О6.).

Шағын көлемді мәтіндердің мазмұнына жоспар құру, соған сүйеніп баяндау(5.А4.).

1 22.02
35 Нәтиже сабақ Тақырып бойынша үйренген сөздерін қолдана отырып, мәтінде көтерілген мәселеге өз көзқарасын білдіру (О6).

Сан есім (бірліктер, ондықтар, жүз, мың) атауларын білу, орынды қолдану (ТБ1.3).

1 23.02
36 Мен не үйрендім? Тақырып бойынша үйренген сөздерін қолдана отырып, мәтінде көтерілген мәселеге өз көзқарасын білдіру (О6).

Жазба жұмыстарында сипаттау, бейнелеу құралдарын қолданып жазу (Ж3).

1 26.02
10. Компьютердің тілін табу – өнер 37 Компьютер қалай пайда болды? Мәтіндердің тақырыбын, мазмұндық құрылымын салыстыру (О4).

Берілген сұрақты дұрыс түсініп, лайықты жауап беру, шағын диалогке қатысу(А5).

1 27 .02
38 Компьютер қалай пайда болды? Тірек сөздерді дұрыс қолданып иллюстрацияларды сипаттау(А6).

Күнделікті тұрмыстық тақырыптарға байланысты жаңа сөздер мен тірек сөздердің мағынасын түсіну(Т3).

1 28.02
39 “Өнер-білім бар жұрттар…” Тірек сөздер, жетекші сұрақтар арқылы негізгі тақырыпты анықтау(Т5).

Ресми стильдің тілдік ерекшеліктері мен талаптарын дұрыс қолдана отырып, хат жазу(Ж1).

1 1.03
40 “Өнер-білім бар жұрттар…” Мәліметтерді жинақтай отырып, тақырып бойынша постер жасау (Ж4).

Қосымша ақпарат көздерінен тақырыпқа байланысты мәліметтерді ала білу (О5).

Берілген сұрақты дұрыс түсініп, лайықты жауап беру, шағын диалогке қатысу (А5).

1 2.03
41 Менің электронды поштам Тілек сөздерді дұрыс қолданып, иллюстрацияларды сипаттау (А6).

Күнделікті тұрмыстық тақырыптарға байланысты жаңа сөздер мен тірек сөздердің мағынасын түсіндіру (О5).

1 5.03
42 Менің электронды поштам Мәтіндегі негізгі ақпаратты анықтау (О1);

Ыңғайластық қатынасты білдіретін және қарсылықты қатынасты білдіретін жалғаулықтардың қызметін білу, ауызша және жазба жұмыстарда орынды қолдану (ТБ1.7.).

Берілген сұрақты дұрыс түсініп, лайықты жауап беру, шағын диалогке қатысу(А5).

1 6.03
43 Көзіңді қорға! Тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну және нақты ақпаратты анықтау(Т2).

Берілген сұрақты дұрыс түсініп, лайықты жауап беру. Шағын диалогке қатысу(А5).

Ыңғайластық қатынасты білдіретін шылаулардың қызметін білу. Оларды ауызша және жазба сөйлеу тілінде орынды қолдану(ТБ1.7).

1 7.03
44 Көзіңді қорға! Тыңдалым материалдарының мазмұны негізінде сұрақтарға жауап беру (Т6).

Берілген сұрақты дұрыс түсініп, оған лайықты жауап беру. Шағын диалогке қатысу (А5).

Ауызша мәтіндер құрауда қазақ тіліндегі төл дыбыстардың дыбысталуын, үндестік заңын ескеріп айту (А3).

1 8.03
45 Компьютердің пайдасы мен зияны Тірек сөздерді дұрыс қолданып иллюстрация-ларды сипаттау (А6).

Күнделікті тұрмыстық тақырыптарға байланысты жаңа сөздер мен тірек сөздердің мағынасын түсіну (Т3).

1 9.03
46 Компьютердің пайдасы мен зияны Мәліметтерді жинақтай отырып, тақырып бойынша постер жасау (Ж4).

Тақырып бойынша үйренген сөздерін қолдана отырып, мәтінде көтерілген мәселеге өз көзқарасын білдіру (О6).

1 12.03
47 Нәтиже сабақ 5.О1 Мәтіндегі негізгі ақпаратты анықтау

5.Ж1. Ресми стильдің тілдік ерекшеліктері мен

талаптарын дұрыс қолдана отырып, хабарлама,

хабарландыру, хат жазу.

1 13.03 БЖБ
48 Мен не үйрендім? Мәтіндердің тақырыбын, мазмұндық құрылымын салыстыру(О4).

Тақырып бойынша меңгерген жаңа сөздерді олардың синонимдерімен, антоним, омонимдерімен қатар қолдану, ойын жеткізе білу(А1).

1 14.03
49 Тоқсандық жиынтық бағалау Мәтіндердің тақырыбын, мазмұндық құрылымын салыстыру (О4).

Ресми стильдің тілдік ерекшеліктері мен талаптарын дұрыс қолдана отырып, хабарлама, хабарландыру, хат жазу (Ж1).

1 15.03 ТЖБ
50 Денсаулық-зор байлық (қайталау) Жазба жұмыстарында сипаттау, бейнелеу құралдарын қолданып жазу (Ж3).

Лексикалық мағынасы жағынан заттың түрін, түсін сапасын білдіретін сын есімдерді ажырата білу, жазба, ауызша жұмыстарда қолдану (ТБ1.2).

1 16.03
51 Қазақ отбасындағы дәстүрлер (қайталау) Тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну және нақты ақпаратты анықтау(5.Т2.).

Тақырып бойынша меңгерген жаңа сөздерді олардың синоним, антоним, омонимдерімен қатар қолдану, ойын жеткізе білу (5.А).

1 19.03
52 Аспан әлемінің құпиялары (қайталау) Күнделікті тұрмыстық тақырыптарға байланысты жаңа сөздер мен тірек сөздердің мағынасын түсіну (Т3).

Сан есім (бірліктер, ондықтар, жүз, мың) атауларын білу, орынды қолдану (ТБ1.3).

Тірек сөздерді дұрыс қолданып иллюстрацияларды сипаттау (Т6).

1 20.03
IV тоқсан -39 сағат
11. Қазақстандағы ұлттар достастығы 1 Бірлігі жарасқан ел Ауызша мәтіндер құрауда қазақ тіліндегі төл дыбыстардың дыбысталуын, үндестік заңын ескеріп айту(5.А3.).

Тірек сөздерді дұрыс қолданып иллюстрацияларды сипаттау(5.А6.).

1
2 Бірлігі жарасқан ел Тақырып бойынша үйренген сөздерін қолдана отырып, мәтінде көтерілген мәселеге өз көзқарасын білдіру(5.О6.).

Жазба жұмыстарында жалғаулардың ерекшелігін ескеріп, үндестік заңына сәйкес орфографиялық нормаға сай дұрыс жазу; сөйлем соңында қойылатын тыныс белгілерді орынды қолдану(5.Ж5.).

1 4.04
3 Маған қазақ әндері ұнайды Хат, хабарлама, жарнама мазмұнын түсіну, стильдік ерекшелігін анықтау(5.О2.)

Ресми стильдің тілдік ерекшеліктері мен талаптарын дұрыс қолдана отырып, хабарлама, хабарландыру, хат жазу (5.Ж1.).

1 5.04
4 Маған қазақ әндері ұнайды Мәтіндерде жалпы және жалқы есімдерді ажырата білу, жалғау түрлерін дұрыс жалғау(5.ТБ1.1.);

Эссе құрылымын сақтай отырып, адамды, табиғатты, белгілі бір оқиғаны сипаттап жазу (5.Ж2.).

1 6.04
5 Қазақтың заңғар жазушысы Болымды, болымсыз етістіктерді ауызша және жазба жұмыстарда орынды

қолдану(5.ТБ1.5.);

Тақырып бойынша үйренген сөздерін қолдана отырып, мәтінде көтерілген мәселеге өз көзқарасын білдіру(5.О6.).

1 9.04
6 Қазақтың заңғар жазушысы Тақырыпты тірек сөздер арқылы болжау(5.Т1.);

Жіктеу, сілтеу, сұрау есімдіктерін жазба, ауызша жұмыстарда орынды қолдану (5.ТБ1.4.).

1 10.04
7 Жетім балалар тағдыры Берілген сұрақты дұрыс түсініп, лайықты жауап беру, шағын диалогке қатысу(5.А5.).

Қосымша ақпарат көздерінен тақырыпқа байланысты мәліметтерді ала білу(5.О5.);

Мәліметтерді жинақтай отырып, тақырып бойынша постер жасау(5.Ж4.).

1 11.04
8 Жетім балалар тағдыры Тақырып бойынша үйренген сөздерін қолдана отырып, мәтінде көтерілген мәселеге өз көзқарасын білдіру(5.О6.).

Тақырып бойынша меңгерген жаңа сөздерді олардың синонимдері мен антоним, омонимдерімен қатар қолдану, ойын жеткізе білу(5.А1.).

1 12.04
9 Адамзаттың бәрін сүй,бауырым деп… Жазба жұмыстарында жалғаулардың ерекшелігін ескеріп, үндестік заңына сәйкес орфографиялық нормаға сай дұрыс жазу; сөйлем соңында қойылатын тыныс белгілерді орынды қолдану(5.Ж5.).

Фольклорлық және шағын көлемді көркем әдеби шығармаларды түсіну, тақырыбын анықтау(5.О3.).

Тірек сөздерді дұрыс қолданып, иллюстрацияларды сипаттау(5.А6.).

1 13.04
10 Адамзаттың бәрін сүй,бауырым деп… 5.ТБ1.5.Болымды, болымсыз етістіктерді ауызша және жазба жұмыстарда орынды

қолдану.

5.Т4. Фольклорлық және шағын көлемді көркем әдеби мәтіндердің мазмұнын түсіну.

5.А5. Берілген сұрақты дұрыс түсініп, лайықты жауап беру, шағын диалогке қатысу.

1 16.04
11 Ұлттар достастығы Фольклорлық және шағын көлемді көркем әдеби шығармаларды түсіну, тақырыбын анықтау(5.О3.).

мәліметтерді жинақтай отырып, тақырып бойынша постер жасау(5.Ж4.).

тірек сөздерді дұрыс қолданып иллюстрацияларды сипаттау(5.А6.).

1 17.04
12 Нәтиже сабақ 5Т6 Тыңдалым материалдарының мазмұны негізінде сұрақтарға жауап беру

5.А5. Берілген сұрақты дұрыс түсініп, лайықты жауап беру, шағын диалогке қатысу

1 18.04 БЖБ
13 Мен не үйрендім? 5.А3. Ауызша мәтіндер құрауда қазақ дыбыстарын, үндестік заңын ескеріп айту.

5.Т2.Тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну және нақты ақпаратты анықтау.

5.ТБ1.2. Лексикалық мағынасы жағынан заттың түрін, түсін сапасын білдіретін сын есімдерді ажырата білу, жазба, ауызша жұмыстарда қолдану.

1 19.04
12.Ұлы Дала табиғаты 14 “Алтынемел” ұлттық саябағында Тақырыпты тірек сөздер арқылы болжау(5.Т1.);

Мәліметтерді жинақтай отырып, тақырып бойынша постер жасау( 5.Ж4.).

1 20.04
15 “Алтынемел” ұлттық саябағында Тақырып бойынша меңгерген жаңа сөздерді олардың синонимдерімен қатар қолдану, ойын жеткізе білу(5.А1.);

Қосымша ақпарат көздерінен тақырыпқа байланысты мәліметтерді ала білу( 5.О5.).

1 23.04
16 “Әнші құмдар” Фольклорлық және шағын көлемді көркем әдеби шығармаларды түсіну, тақырыбын анықтау(5.О3.).

Берілген сұрақты дұрыс түсініп, лайықты жауап беру, шағын диалогке қатысу(5.А5.).

1 24.04
17 “Әнші құмдар” Жазба жұмыстарында сипаттау, бейнелеу құралдарын қолданып жазу(5.Ж3.).

Тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну және нақты ақпаратты анықтау(5.Т2.).

Мәтіндерден жалпы және жалқы есімдерді ажырата білу, жалғау түрлерін дұрыс жалғау (5.ТБ1.1.).

1 25.04
18 Шайтанкөл-ғажайып құбылыс Болымды, болымсыз етістіктерді ауызша және жазба жұмыстарда орынды қолдану(5.ТБ1.5.).

Тыңдалым материалдарының мазмұны негізінде сұрақтарға жауап беру(5.Т6.).

1 26.04
19 Шайтанкөл-ғажайып құбылыс Тірек сөздерді дұрыс қолданып, иллюстрацияларды сипаттау(5.А6.).

Тақырып бойынша үйренген сөздерін қолданып, мәтінде көтерілген мәселеге өз көзқарасын білдіру(5.О6.).

1 27.04
20 Ақсу-Жабағылы қорығы Қосымша ақпарат көздерінен тақырыпқа байланысты мәліметтерді ала білу(5.О5.);

Лексикалық мағынасы жағынан заттың түрін, түсін сапасын білдіретін сын есімдерді ажырата білу, жазба, ауызша жұмыстарда қолдану(5.ТБ1.2.).

1 30.04
21 Ақсу-Жабағылы қорығы Тақырыпты тірек сөздер арқылы болжау(Т1).

Мәліметтерді жинақтай отырып, тақырыпбойынша постер жасау (Ж1).

1 1.05
22 Қ.Мырза-Әлі

Табиғат-жаратылыс пернесі

Тақырып бойынша меңгерген жаңа сөздерді олардың синоним, антоним, омонимдерімен қатар қолдану, ойын жеткізе білу (А1.);

Қосымша ақпарат көздерінен тақырыпқа байланысты мәліметтерді ала білу( О5.).

1 2.05
23 Қ.Мырза-Әлі

Табиғат-жаратылыс пернесі

Тірек сөздерді дұрыс қолданып иллюстрацияларды сипаттауды үйрену( А6.).

Мәтіндерден жалпы және жалқы есімдерді ажырата білу( ТБ1.1.).

1 3.05
24 Нәтиже сабақ Фольклорлық және шағын көлемді көркем әдеби шығармаларды түсіну, тақырыбын анықтау(О3.).

Болымды, болымсыз етістіктерді ауызша және жазба жұмыстарда орынды қолдану (ТБ1.5.).

1 4.05
25 Мен не үйрендім? Фольклорлық және шағын көлемді көркем әдеби мәтіндердің мазмұнын түсіне алу(5.Т4.).

Ресми стильдің тілдік ерекшеліктері мен талаптарын дұрыс қолдана отырып, хабарлама, хабарландыру, хат жазу(Ж1.).

1 7.05
13.Ер есімі – ел есінде! Ғ.Мүсірепов «Қазақ солдаты» романы 26 Ер есімі-ел есінде! Күнделікті тұрмыстық тақырыптарға байланысты жаңа сөздер мен тірек сөздердің мағынасын түсіну (Т3).

Мәтіндегі негізгі ақпаратты анықтау. (О1).

1 8.05
27 Ер есімі-ел есінде! Тыңдалым материалдарының мазмұны негізінде сұрақтарға жауап беру (Т6).

Тақырып бойынша үйренген сөздерін қолдана отырып, мәтінде көтерілген мәселеге өз көзқарасын білдіру (О6).

1 9.05
28 Көрнекті жазушы Қазақша амандасу мәнері мен ұлттық этикет формаларын пайдалану (А2.). 1 10.05
29 Көрнекті жазушы Тақырып бойынша үйренген сөздерін қолдана отырып, мәтінде көтерілген мәселеге өз көзқарасын білдіру (О6). 1 11.05
30 Бала Қайроштың қалаға қашуы Жазба жұмыстарында жалғаулардың ерек-шелігін ескеріп, үндестік заңына сәйкес орфо-графиялық нормаға сай дұрыс жазу ( 5Ж.5).

Сөйлем соңында қойылатын тыныс белгілерді орынды қолдану.( Ж5.)

1 14.05
31 Бала Қайроштың қалаға қашуы Жіктеу, сілтеу, сұрау есімдіктерін жазба, ауызша жұмыстарда орынды қолдану (ТБ1.4.). 1 15.05
32 Жаңа достар Қазақша амандасу мәнері мен ұлттық этикет формаларын пайдалану (А2.). 1 16.05
33 Жаңа достар О1. Мәтіндегі негізгі ақпаратты анықтау.

О6.Тақырып бойынша үйренген сөздерін қолдана отырып, мәтінде көтерілген мәселеге өз көзқарасын білдіру.

1 17.05
34 Нәтиже сабақ 5.О1 Мәтіндегі негізгі ақпаратты анықтау

5.Ж5.Жазба жұмыстарында жалғаулардың ерекшелігін ескеріп, үндестік заңына сәйкес орфографиялық нормаға сай

дұрыс жазу; сөйлем соңында қойылатын тыныс белгілерді орынды қолдану

1 18.05 БЖБ
35 Мен не үйрендім? Жіктеу, сілтеу, сұрау есімдіктерін жазба, ауызша жұмыстарда орынды қолдану(ТБ1.4.) 1 21.05
36 Тоқсандық жиынтық бағалау 5.Т6.Тыңдалым материалдарының мазмұны

негізінде сұрақтарға жауап беру.

5.О3.Фольклорлық және шағын көлемді көркем әдеби шығармаларды түсіну,

тақырыбын анықтау.

5.Ж1. Ресми стильдің тілдік ерекшеліктері мен талаптарын дұрыс қолдана отырып,

хабарлама, хабарландыру, хат жазу

5.ТБ1.5.Болымды, болымсыз етістіктерді ауыз-ша және жазба жұмыстарда орынды қолдану.

5.А6. Тірек сөздерді дұрыс қолданып иллюс-трацияларды сипаттау.

1 22.05 ТЖБ
37 Қазақстандағы ұлттар достастығы (қайталау) Қазақша амандасу мәнері мен ұлттық этикет формаларын пайдалану(А2).

Жазба жұмыстарында сөзге қосымша жалғауда үндестік заңын ескеріп, орфографиялық нормаға сай дұрыс жазу; сөйлем соңында қойылатын тыныс белгілерді орынды қолдану(Ж5.).

1 23.05
38 Ұлы дала табиғаты (қайталау) 5.Т6.Тыңдалым материалдарының мазмұны

негізінде сұрақтарға жауап беру.

5.Ж1. Ресми стильдің тілдік ерекшеліктері мен талаптарын дұрыс қолдана отырып,

хабарлама, хабарландыру, хат жазу.

1 24.05
39 Қорытынды сабақ Күнделікті тұрмыстық тақырыптарға байланысты жаңа сөздер мен тірек сөздердің мағынасын түсіну(Т3.);

Тыңдалым материалдарының мазмұны негізінде сұрақтарға жауап беру(Т6.).

1 25.05
Барлығы:170 сағат

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *