КТЖ Математика 1 сынып Күнтізбелік тақырыптық жоспар

Математика

(Барлығы — 132 сағат, аптасына 4 сағат)

Сабақ саны Тақырыптар Сағат саны Мерзімі Оқу

мақсаттары

Ескерту
І тоқсан ( 33сағат)
1А бөлімі: Сандар мен цифрлар
1 1-сабақ Заттарды санау 1 02.09 1.1.1.1 санау барысында натурал сандардың реттік номері анықталатындығын түсіну;

10 көлемінде тура және кері санау; олардың натурал сандар қатарындағы орнын анықтау;

2 2-сабақ Реттік санау 1 05.09 1.1.1.2 10-ға; дейінгі сандарды тура жəне кері санау, олардың натурал сандар қатарындағы реттік нөмірін анықтау.
3 3-сабақ Сандарды салыстыру 1 07.09 1.1.1.3 11-ден 20-ға дейінгі сандарды тура жəне кері санау, олардың натурал сандар қатарындағы реттік нөмірін анықтау.
4 4-сабақ Сандық сәуле 1 08.09 1.1.1.3 11-ден 20-ға дейінгі сандарды тура жəне кері санау, олардың натурал сандар қатарындағы реттік нөмірін анықтау.

1.3.3.1 сан сәулесінде белгіленген нүктелердің бір-біріне қатысты орналасу қалпын анықтау

5 5-сабақ Артық,кем,тең 1 09.09 1.1.1.5 11-ден 20-ға дейінгі сандарды оқу, жазу жəне олардың құрылу жолын білу

1.5.2.3 сандардың қосындысы мен айырмасын, сандарды салыстыру (артық/кем), көршілес сандарды, сандық аралықтарды, сандар қатарын көрсету үшін сан сәулесін пайдалану

6 6-сабақ 1 саны және цифры 1 14.09 1.5.2.1 цифр мен санды бір-бірінен ажырату, бір таңбалы сандарды әртүрлі тәсілдермен (нүктелер жиынтығымен, таяқшалармен және т.б) және сан сәулесінде көрнекі кескіндеу
7 7-сабақ 2 саны және цифры 1 15.09 1.1.1.4 20-ға дейінгі сандарды2-ден топтап тура жəне кері санау,20-ға дейінгі жұп/тақ сандарды білу
8 8-сабақ 3 саны және цифры 1 16.09
9 9-сабақ 4 саны және цифры 1 19.09 1.1.1.4 20-ға дейінгі сандарды2-ден топтап тура жəне кері санау,20-ға дейінгі жұп/тақ сандарды білу
10 10-сабақ 5 саны және цифры 1 21.09 1.5.1.2**сандарды салыстыру кезінде қолданылатын ұғымдарды пайдалану

1.5.2.3 сандардың қосындысы мен айырмасын, сандарды салыстыру (артық/кем), көршілес сандарды, сандық аралықтарды, сандар қатарын көрсету үшін сан сәулесін пайдалану

11 11-сабақ 6 саны және цифры 1 22.09 1.5.2.2** «+», «-», «=»,«>», «<»таңбаларын, цифрларды қолдану

1.5.2.4 қосу мен азайту амалдарының компоненттері атауларын өрнектерді оқу мен жазуда пайдалану

12 12-сабақ 7 саны және цифры 1 23.09 1.4.1.6 6 + = 10, 10- =4 өрнектерде белгісіз санды таңбамен белгілеуді қолдану 1.4.1.5 Сандық өрнектердің мəнін есептеуді жазуда «+», «» , «=» таңбаларын қолдану
13 13-сабақ 8 саны және цифры 1 26.09 1.4.1.6 6 + = 10, 10- =4 өрнектерде белгісіз санды таңбамен белгілеуді қолдану
14 14-сабақ 9 саны және цифры 1 28.09 1.4.1.6 6 + = 10, 10- =4 өрнектерде белгісіз санды таңбамен белгілеуді қолдану қолдану.

1.4.1.5 Сандық өрнектердің мəнін есептеуді жазуда «+», «» , «=» таңбаларын қолдану

15 15-сабақ 0 саны және цифры 1 29.09 1.2.1.4 санға 0-ді қосу және азайту жағдайларын әріпті өрнек түрінде көрсету: a+0=a; a-0=a
16 16-сабақ 10 саны 1 30.09 1.1.1.1** санау барысында натурал сандардың реттік номері анықталатындығын түсіну;

10 көлемінде тура және кері санау; олардың натурал сандар қатарындағы орнын анықтау;

17 17-сабақ 10 санын қалай алуға болады? 1 03.10 1.4.3.1** 10-ға дейінгі сандар тізбегін құрастыру
18 18-сабақ Тура және кері ретпен санау 1 05.10 1.1.1.5 20-ға дейінгі сандарды 2-ден топтап тура және кері санау; тәжірибе арқылы 2, 4, 6, 8, 10 заттың жартысын табу
19 19-сабақ Бір таңбалы сандарды қосу және азайту 1 06.10 1.1.2.4 бір таңбалы сандарды ондықтан аттамай қосу кестесін құру, білу және қолдану
20 20-сабақ Қанша артық? Қанша кем? 1 07.10 1.5.1.2**сандарды салыстыру кезінде қолданылатын ұғымдарды пайдалану

1.5.2.3 сандардың қосындысы мен айырмасын, сандарды салыстыру (артық/кем), көршілес сандарды, сандық аралықтарды, сандар қатарын көрсету үшін сан сәулесін пайдалану

1В бөлім: Геометриялық фигуралар
1 21-сабақ Заттардың қандай айырмашылығы бар? 1 10.10 1.5.2.4 қосу мен азайту амалдарының компоненттері атауларын өрнектерді оқу мен жазуда пайдалану 1.3.1.2 жазық фигураларды (үшбұрыш, дөңгелек, шаршы, тіктөртбұрыш) және кеңістік фигураларды (куб, шар, цилиндр, конус, пирамида, тікбұрышты параллепипед) тану және қоршаған ортадағы заттармен сәйкестендіру
2 22-сабақ Заттардың қандай айырмашылығы бар? 1 12.10 1.5.2.4 қосу мен азайту амалдарының компоненттері атауларын өрнектерді оқу мен жазуда пайдалану 1.3.1.2 жазық фигураларды (үшбұрыш, дөңгелек, шаршы, тіктөртбұрыш) және кеңістік фигураларды (куб, шар, цилиндр, конус, пирамида, тікбұрышты параллепипед) тану және қоршаған ортадағы заттармен сәйкестендіру
3 23-сабақ Нүкте.Сызық.Сәуле. 1 13.10 1.3.1.2 Геометриялық фигураларды (нүкте, түзу, қисықтар, сынық сызықтар, тұйықталған жəне тұйықталмаған сызықтар, кесінді, сəуле) туралы түсінігі болу жəне оларды ажырата білу
4 24-сабақ Кесінді.Сынық сызық. 1 14.10 1.3.2.1 Жазықтықта (қағаз бетінде) түзу жəне қисық сызық, сынық сызық, тұйықталған жəне тұйықталмаған сызық, кесінділерді, геометриялық фигураларды сызу
5 25-сабақ Кеңістік фигуралары 1 17.10 1.3.1.2 жазық фигураларды (үшбұрыш, дөңгелек, шаршы, тіктөртбұрыш) және кеңістік фигураларды (куб, шар, цилиндр, конус, пирамида, тікбұрышты параллепипед) тану және қоршаған ортадағы заттармен сәйкестендіру
6 26-сабақ Жазық фигуралар 1 19.10 1.3.2.3 жазық фигуралардың моделдерінен және бөліктерінен композиция құрастыру
7 27-сабақ Жазық фигуралардың модельдері 1 20.10 1.3.2.3 жазық фигуралардың моделдерінен және бөліктерінен композиция құрастыру
8 28-сабақ Жазық фигуралардың модельдері 1 21.10 1.3.2.3 жазық фигуралардың моделдерінен және бөліктерінен композиция құрастыру1.3.1.2 жазық фигураларды (үшбұрыш, дөңгелек, шаршы, тіктөртбұрыш) және кеңістік фигураларды (куб, шар, цилиндр, конус, пирамида, тікбұрышты параллепипед) тану және қоршаған ортадағы заттармен сәйкестендіру
1С бөлім: Шамалар жəне олардың өлшем бірліктері
1 29-сабақ Заттарды ұзындығы бойынша салыстыру 1 24.10 1.3.2.2 Геометриялық фигуралар арасындағы негізгі қатынастарды түсіну жəне қолдану (үлкен- кіші, жоғары-төмен, кең –тар, жуан-жіңішке, қалың-жұқа);
2 30-сабақ Ұзындықты қалай өлшейміз? 1 26.10 1.1.3.4 Өлшем бірліктерді (см, дм) түрлендіру жəне атаулы сандармен амалдар орындау (соның ішіндекг,л,сағ.)
3 31-сабақ Заттарды массасы бойынша салыстыру 1 27.10 1.1.3.2** өлшем бірліктерді (см/ кг/л ) қолданып өлшеу 1.1.3.3** шамалар мәндерін: ұзындық (см / масса (кг)/ көлем (сыйымдылық) (л) өлшем бірліктерін салыстыру және амалдар орындау
4 32-сабақ Математикалық әткеншек 1 28.10 1.1.1.5 20-ға дейінгі сандарды 2-ден топтап тура және кері санау; тәжірибе арқылы 2, 4, 6, 8, 10 заттың жартысын табу
ІІ тоқсан ( 32 сағат)

5 33-сабақ Массаны қалай өлшейміз? 1 07.11 1.1.3.1** ұзындық/ масса/ көлем (сыйымдылық) шамаларын ажырату; оларды өлшеу үшін құралдарды таңдау, өлшемдер жүргізу;
6 34-сабақ Заттарды көлемі бойынша салыстыру 1 09.11 1.1.3.2** өлшем бірліктерді (см/ кг/л ) қолданып өлшеу 1.1.3.3** шамалар мәндерін: ұзындық (см / масса (кг)/ көлем (сыйымдылық) (л) өлшем бірліктерін салыстыру және амалдар орындау
7 34-сабақ Көлемді қалай өлшейміз? 1 10.11 1.1.3.1** ұзындық/ масса/ көлем (сыйымдылық) шамаларын ажырату; оларды өлшеу үшін құралдарды таңдау, өлшемдер жүргізу;

1.1.3.2** өлшем бірліктерді (см/ кг/л ) қолданып өлшеу 1.1.3.3** шамалар мәндерін: ұзындық (см / масса (кг)/ көлем (сыйымдылық) (л) өлшем бірліктерін салыстыру және амалдар орындау

8 35-сабақ Шамалар және олардың қасиеттері 1 11.11 1.1.3.3** шамалар мәндерін: ұзындық (см, дм)/ масса (кг)/ көлем (сыйымдылық) (л)өлшем бірліктерін салыстыру және амалдар орындау

1.1.3.4 ұзындық өлшем бірліктерін (см, дм) олардың арақатысына сүйеніп түрлендіру

2А бөлім: 20-ға дейінгі сандарды қосу жəне азайту
1 37-сабақ Қосу кестесін құрастырамыз. 1 14.11 1.1.2.4 бір таңбалы сандарды ондықтан аттамай қосу кестесін құру, білу және қолдану

1.1.2.3 қосудың ауыстырымдылық қасиетін; 0 және 1-дің қасиетін қолдану.

2 38-сабақ Қосу кестесі 1 16.11 1.1.2.5** ондықтан аттамай 20 көлеміндегі сандарды/ ондықтарды ауызша қосу және азайтуды орындау

1.1.2.1 қосу амалын ортақ элементтері жоқ жиындардың бірігуі, азайтуды жиынның бөлігін ажыратып алу ретінде түсіну;

3 39-сабақ Қосудың шаршы түріндегі кестесі 1 17.11 1.1.2.4 бір таңбалы сандарды ондықтан аттамай қосу кестесін құру, білу және қолдану

1.1.2.3 қосудың ауыстырымдылық қасиетін; 0 және 1-дің қасиетін қолдану

4 40-сабақ Қосу мен азайтудың байланысы 1 18.11 1.1.2.4 бір таңбалы сандарды ондықтан аттамай қосу кестесін құру, білу және қолдану

1.1.2.3 қосудың ауыстырымдылық қасиетін; 0 және 1-дің қасиетін қолдану

5 41-сабақ Қосу кестесімен шығарамыз 1 21.11 1.1.2.5** ондықтан аттамай 20 көлеміндегі сандарды/ ондықтарды ауызша қосу және азайтуды орындау

1.1.2.1 қосу амалын ортақ элементтері жоқ жиындардың бірігуі, азайтуды жиынның бөлігін ажыратып алу ретінде түсіну;

6 42-сабақ Қосудың ауыстырымдылық қасиеті 1 23.11 1.1.2.4 бір таңбалы сандарды ондықтан аттамай қосу кестесін құру, білу және қолдану

1.1.2.3 қосудың ауыстырымдылық қасиетін; 0 және 1-дің қасиетін қолдану

7 43-сабақ Екі таңбалы сандар 1 24.11 1.1.1.3** 20 көлемінде сандардың разрядтық құрамын анықтау, разрядтық қосылғыштарға жіктеу

1.1.1.4 cанның жаңа бірлігі — ондық туралы түсінігі болу, 100-ге дейін ондықтармен санау, жазу, салыстыру

8 44-сабақ Екі таңбалы сандарды салыстыру 1 25.11 1.1.1.3** 20 көлемінде сандардың разрядтық құрамын анықтау, разрядтық қосылғыштарға жіктеу

1.1.1.4 cанның жаңа бірлігі — ондық туралы түсінігі болу, 100-ге дейін ондықтармен санау, жазу, салыстыру

9 45-сабақ Ондықпен санау 1 28.11 1.4.3.1** 20- ға дейінгі сандар тізбегін/ ондықтармен 100-ге дейінгі сандар тізбегін құрастыру; 100 көлеміндегі сандар, суреттер, фигуралар, символдардан тұратын тізбектердің заңдылықтарын анықтау
10 46-сабақ Дөңгелек сандарды қосамыз және азайтамыз 1 29.11 1.5.2.2 «+», «-», «=», «≠», «>», «<» таңбаларын/ цифрларды, (?) белгісіз сан символын пайдалану
11 47-сабақ Сандық сәуленің көмегімен қосу және азайту 1 30.11 1.3.3.1 сан сәулесінде белгіленген нүктелердің бір-біріне қатысты орналасу қалпын анықтау

1.4.3.1** 10-ға дейінгі сандар тізбегін құрастыру

12 48-сабақ 20-ға дейінгі сандарды қосу 1 02.12 1.2.3.1 1-ден 20- ға дейінгі сандар тізбегін жəне ондықтармен 100-ге дейінгі сандар тізбегін білу, суреттер, фигуралар, символдардан тұратын тізбектердің заңдылықтарын білу
13 49-сабақ 20-ға дейінгі сандарды азайту 1 05.12 1.2.3.1 1-ден 20- ға дейінгі сандар тізбегін жəне ондықтармен 100-ге дейінгі сандар тізбегін білу, суреттер, фигуралар, символдардан тұратын тізбектердің заңдылықтарын білу
14 50-сабақ Санды өрнек 1 07.12 1.2.1.1** санды өрнектерді (қосынды, айырма ) құрастыру, жазу, оқу және ажырату
2А бөлім: Сандар жəне заңдылықтар
1 51-сабақ Екі-екіден сана 1 08.12 1.1.1.5 20-ға дейінгі сандарды 2-ден топтап тура және кері санау; тәжірибе арқылы 2, 4, 6, 8, 10 заттың жартысын табу
2 52-сабақ Екі-екіден қосып және азайтып санаймыз 1 09.12 1.1.1.5 20-ға дейінгі сандарды 2-ден топтап тура және кері санау; тәжірибе арқылы 2, 4, 6, 8, 10 заттың жартысын табу
3 53-сабақ Санның жартысы 1 12.12
4 54-сабақ Заңдылықтар 1 13.12 1.2.3.2 Берілген заңдылықтарды жалғастыру, заңдылықтың неліктен орындалмауынанықтау (фигуралар, ойыншықтар, түрлі-түсті моншақтар жəне т.б. көмегімен)
5 55-сабақ Заңдылықтар 1 14.12 1.2.3.2 Берілген заңдылықтарды жалғастыру, заңдылықтың неліктен орындалмауынанықтау (фигуралар, ойыншықтар, түрлі-түсті моншақтар жəне т.б. көмегімен)
6 56-сабақ Басқатырғыш тапсырмалар 1 15.12 1.4.2.2** бірдей цифрлар мен фигуралардан тұратын басқатырғыш есептер, ребустар шешу
7 57-сабақ Басқатырғыштар,ребустар 1 19.12 1.4.2.2** бірдей цифрлар мен фигуралардан тұратын басқатырғыш есептер, ребустар шешу
2С бөлім: Шамаларды өлшеу
1 58-сабақ Ұзындықты өлшеу 1 21.12 1.1.3.2** өлшем бірліктерді (см, дм/ кг/л) қолданып өлшеу

1.1.3.3** шамалар мәндерін: ұзындық (см, дм\

1.1.3.4 ұзындық өлшем бірліктерін (см, дм) олардың арақатысына сүйеніп түрлендіру

2 59-сабақ Тіктөртбұрыштың қабырғаларын өлшеу 1 22.12 1.3.1.3 геометриялық фигуралардың (үшбұрыш, шаршы, тіктөртбұрыш) қабырғаларын өлшеу және салыстыру
3 60-сабақ Шаршының қабырғаларын өлшеу 1 23.12 1.3.1.3 геометриялық фигуралардың (үшбұрыш, шаршы, тіктөртбұрыш) қабырғаларын өлшеу және салыстыру
4 61-сабақ Шамалар.Масса 1 26.12 1.1.3.1 ұзындық/ масса/ көлем (сыйымдылық)/уақыт шамаларын ажырату; оларды өлшеу үшін өлшемдер мен құралдарды таңдау, өлшемдер жүргізу
5 62-сабақ Шамалар.Көлем 1 27.12 1.1.3.3 шамалар мәндерін: ұзындық (см, дм)/ масса (кг)/ көлем (сыйымдылық) (л)/ уақыт (сағ) өлшем бірліктерін салыстыру және амалдар орындау
6 63-сабақ Біздің айналамыздағы өлшемдер 1 28.12 1.3.2.1 түзу, тұйықталған және тұйықталмаған және қисық, сынық сызықты жазықтықта/ қарапайым жазық геометриялық фигураларды (үшбұрыш, төртбұрыш) нүктелі қағазда кескіндеу
7 64-сабақ Қысқы математикалық ойындар 1 29.12 1.5.1.1 есепті сызба, сурет, қысқаша жазба түрінде модельдеу; есепті шешу үшін тірек сұлбаны таңдау
ІІІ тоқсан ( 36 сағат)
3А бөлімі: Сандармен амалдар орындау
1 65-сабақ 20-ға дейінгі сандарды салыстыру 1 09.01 1.5.1.1 есепті сызба, сурет, қысқаша жазба түрінде модельдеу; есепті шешу үшін тірек сұлбаны таңдау

1.5.1.3**қосынды және қалдықты табуға берілген есептерді талдау және шығару, кері есеп құрастыру және шығару

2 66-сабақ Екі амалды өрнектер 1 11.01 1.2.1.6 екі амалды жақшалы және жақшасыз өрнектере арифметикалық амалдардың орындалу тәртібін анықтау, олардың мәнін табу

1.1.2.2 қосу және азайту — өзара кері амалдар екенін түсіну, қосу және азайту амалдары компоненттері мен нәтижелері арасындағы байланысты анықтау

3 67-сабақ Жақшасы бар өрнектегі амалдар реті 1 12.01 1.2.1.6 екі амалды жақшалы және жақшасыз өрнектере арифметикалық амалдардың орындалу тәртібін анықтау, олардың мәнін табу

1.1.2.2 қосу және азайту — өзара кері амалдар екенін түсіну, қосу және азайту амалдары компоненттері мен нәтижелері арасындағы байланысты анықтау

4 68-сабақ Өзара кері амалдар 1 13.01 1.4.1.10 Берілген саннан бірнеше бірлік артық немесе кем санды табуға берілген есептерді талдау, шығару жəне кері есеп құрастыра білу
3А бөлімі: Шамалар. Уақытта бағдарлану
1 69-сабақ Оқиғаларды өту кезеңіне қарай орналастыру 1 16.01 1.4.3.2 іс-әрекет және табиғат күйінің тізбектілігін анықтау, сандар, фигуралар, ойыншықтар, түрлі-түсті моншақтар т.б. тізбектерін құру және тізбектегі заңдылықтың бұзылуын табу
2 70-сабақ Минут 1 18.01 1.1.3.2 Уақыт аралықтары туралы (минут, сағат, апта, ай) түсінігі болу, уақыттың өлшем бірліктерін қолдану
3 71-сабақ Өзіндік жұмыс 1 19,01
4 72-сабақ Сағат 1 20,01 1.1.3.2 Уақыт аралықтары туралы (минут, сағат, апта, ай) түсінігі болу, уақыттың өлшем бірліктерін қолдану
5 73-сабақ Уақытты анықтау 1 23,01 1.1.3.3 Уақытты циферблат арқылы анықтау: сағат1.1.3.2 Уақыт аралықтары туралы (минут, сағат, апта, ай) түсінігі болу, уақыттың өлшем бірліктерін қолдану
6 74-сабақ Апта күндеріАй 1 25,01 1.1.3.2 Уақыт аралықтары туралы (минут, сағат, апта, ай) түсінігі болу, уақыттың өлшем бірліктерін қолдану
7 75-сабақ Ұзындық. Масса. Көлем 1 26,01 1.1.3.5Өлшем бірліктері жəне құралдарды таңдау арқылы ұзындық/масса/сыйымдылық ты анықтау жəне іс əрекетін түсіндіру
8 76-сабақ Бақылау жұмысы 1 27,01
3C Бөлім: Теңдіктер жəне теңсіздіктер. Теңдеулер
1 77-сабақ Теңдік және теңсіздік 1 30.01 1.2.2.1 теңдік және теңсіздікті, теңдеуді, тура және тура емес теңдік пен теңсіздікті айыра білу

1.2.2.2 таңдау әдісімен және қосу мен азайту амалдарының байланысы негізінде теңдеулерді шешу

2 78-сабақ Тура және тура емес теңдіктер 1 08.02 1.2.2.1 Теңдік жəне теңсіздікті, тура жəне тура емес теңдіктер мен теңсіздіктерді ажырата білу;
3 79-сабақ Белгісізі бар теңдік 1 09.02 1.2.2.2 Қосу мен азайтудың белгісіз компоненттерін табу ережелері негізінде теңдеулерді шешу, теңдеудің түбірін табу
4 80-сабақ Бөліктер және бүтін 1 10.02 1.1.1.1 натурал сандар және нөл санының құрылу жолын түсіну; 10/11-20 көлемінде тура және кері санау; натурал сандар қатарындағы орнын анықтау

1.1.1.2** 11-ден 20-ға дейінгі сандарды оқу, жазу және

5 81-сабақ Әріпті өрнек 1 13.02 1.2.1.1санды және әріпті өрнектерді (қосынды, айырма)/ теңдік, теңсіздіктерді ажырату, құрастыру, жазу және оқу 1.2.1.2 әріптің берілген мәніндегі бір амалды әріпті өрнектің мәнін табу

1.2.1.3 қосу мен азайту арасындағы байланыстар негізінде теңдік құру үшін әріпті өрнектер түрінде көрсету және қолдану:

а +b = c, c -a= b, c -b =a

6 82-сабақ Әріпті өрнектегі әріптің мәні 1 15.02 1.2.1.1санды және әріпті өрнектерді (қосынды, айырма)/ теңдік, теңсіздіктерді ажырату, құрастыру, жазу және оқу 1.2.1.2 әріптің берілген мәніндегі бір амалды әріпті өрнектің мәнін табу

1.2.1.3 қосу мен азайту арасындағы байланыстар негізінде теңдік құру үшін әріпті өрнектер түрінде көрсету және қолдану:

а +b = c, c -a= b, c -b =a

7 83-сабақ Санды өрнектерді салыстыру 1 16.02 1.2.1.1санды және әріпті өрнектерді (қосынды, айырма)/ теңдік, теңсіздіктерді ажырату, құрастыру, жазу және оқу 1.2.1.2 әріптің берілген мәніндегі бір амалды әріпті өрнектің мәнін табу
8 84-сабақ Өзіндік жұмыс 1 17.02
9 -85сабақ Әріпті өрнектерді салыстыру 1 20.02 1.2.1.1санды және әріпті өрнектерді (қосынды, айырма)/ теңдік, теңсіздіктерді ажырату, құрастыру, жазу және оқу 1.2.1.2 әріптің берілген мәніндегі бір амалды әріпті өрнектің мәнін табу

1.2.1.3 қосу мен азайту арасындағы байланыстар негізінде теңдік құру үшін әріпті өрнектер түрінде көрсету және қолдану:

а +b = c, c -a= b, c -b =a

10 86-сабақ Теңдеу 1 22.02 1.2.2.1 Теңдік жəне теңсіздікті, тура жəне тура емес теңдіктер мен теңсіздіктерді ажырата білу;
11 87-сабақ Белгісіз қосылғышы бар теңдеуді шешу 1 23.02 1.2.2.2 Қосу мен азайтудың белгісіз компоненттерін табу ережелері негізінде теңдеулерді шешу, теңдеудің түбірін табу
12 88-сабақ Бақылау жұмысы 1 24.02
13 89-сабақ Белгісіз азайтқышы бар теңдеуді шешу 1 27.02 1.2.2.2 Қосу мен азайтудың белгісіз компоненттерін табу ережелері негізінде теңдеулерді шешу, теңдеудің түбірін табу
14 90-сабақ Белгісіз азайғышы бар теңдеу 1 01.03 1.2.2.2 Қосу мен азайтудың белгісіз компоненттерін табу ережелері негізінде теңдеулерді шешу, теңдеудің түбірін табу
15 91-сабақ Теңдеуді шешу 1 02.03 1.2.2.2 Қосу мен азайтудың белгісіз компоненттерін табу ережелері негізінде теңдеулерді шешу, теңдеудің түбірін табу
16 92-сабақ Есеп дегеніміз не? 1 03.03 1.5.2.4 қосу мен азайту амалдарының компоненттері атауларын өрнектерді оқу мен жазуда пайдалану
17 93-сабақ Есептің графикалық моделі 1 06,03 1.5.1.1 есепті сызба, сурет, қысқаша жазба түрінде модельдеу; есепті шешу үшін тірек сұлбаны таңдау
18 94-сабақ Қосу амалына берілген есептер 1 09,03 1.5.1.5 қосу мен азайтудың белгісіз компоненттерін табуға берілген есептерді талдау және шығару; кері есептер құрастыру және шығару
19 95-сабақ Азайту амалына берілген есептер 1 10,03 1.5.1.6 қосу мен азайтуға берілген есептерге қатысты таңдаған амалдарын негіздеу, шығару әдісін түсіндіру
20 96-сабақ Өзіндік жұмыс 1 13,03
21 97-сабақ Кері есепті құрастыру және шығару 1 15,03 1.5.1.4 санды бірнеше бірлікке арттыру, кеміту, айырмалық салыстыруға берілген есептерді талдау және шығару; кері есептер құрастыру және шығару

1.5.1.3 қосынды және қалдықты табуға берілген есептерді талдау және шығару, кері есеп құрастыру және шығару

22 98-сабақ Санды бірнеше бірлікке арттыруға және кемітуге

арналған есептер

1 16,03 1.5.1.4 санды бірнеше бірлікке арттыру, кеміту, айырмалық салыстыруға берілген есептерді талдау және шығару; кері есептер құрастыру және шығару

1.5.1.5 қосу мен азайтудың белгісіз компоненттерін табуға берілген есептерді талдау және шығару; кері есептер құрастыру және шығару

23 99-сабақ Бақылау жұмысы 1 17,03
24 100-сабақ Айырмалық салыстыруға арналған есептер 1 20,03 1.5.1.4 санды бірнеше бірлікке арттыру, кеміту, айырмалық салыстыруға берілген есептерді талдау және шығару; кері есептер құрастыру және шығару
4-тоқсан 32 сағат
4A Бөлім: Күнделікті өмірдегі есептеулер
1 101-сабақ Ақша. Теңге 1 03.04 1.1.2.11 1 тг, 2 тг, 5 тг,10 тг, 20 тг теңгелік монеталарды тану, белгілі бір соманы монеталармен төлеу жəне айыра білу;
2 102-сабақ Монеталар 1 04,04 1.1.3.6 1 тг, 2 тг, 5 тг,10 тг, 20 теңгелік монеталармен түрліше төлем жасау
3 103-сабақ Баға 1 05,04 1.4.1.12 «Баға», «мөлшер» ұғымдары туралы түсінігі болу
4 104-сабақ Ақшаны ұсақтау 1 06,04 1.1.2.11 1 тг, 2 тг, 5 тг,10 тг, 20 тг теңгелік монеталарды тану, белгілі бір соманы монеталармен төлеу жəне айыра білу;
5 105-сабақ Монеталармен төлеу 1 07,04 1.1.3.6 1 тг, 2 тг, 5 тг,10 тг, 20 теңгелік монеталармен түрліше төлем жасау
6 106-сабақ Өзіндік жұмыс 1 10,04
7 107-сабақ Есеп шығару. Ақшаны қалай төлейміз? 1 11,04 1.5.1.2 сандарды, заттарды, тауар бағаларын салыстыру кезінде қолданылатын ұғымдарды/ заттардың орналасуын, бағыттарын және ара қашықтықтарын анықтайтын терминдерді пайдалану
8 108-сабақ Саудаға қатысты есептер 1 12,04 1.5.1.2**заттарды, тауар бағаларын салыстыру кезінде қолданылатын ұғымдарды пайдалану
9 109-сабақ Қымбат — арзан 1 13,04 1.5.1.2**заттарды, тауар бағаларын салыстыру кезінде қолданылатын ұғымдарды пайдалану
4B Бөлім: Жиындар. Логика элементтері
1 110-сабақ Пиктограмма 1 14,04 1.5.2.5 деректерді жинақтау, жүйелеу және толықтыру/ қолда бар құралдарды пайдаланып, кесте, диаграмма (пиктограмма, гистограмма) құрастыру
2 111-сабақ Диаграмма және пиктограмма құру 1 17,04 1.4.1.7 Деректерді жинақтау, жүйелеу жəне толықтыру/ кесте, диаграмма (пиктограмма, гистограмма) құрастыру
3 112-сабақ Бақылау жұмысы 1 19,04
4 113-сабақ Логикалық есеп шығару 1 20.04 1.4.2.1 тұжырымдардың ақиқаттығын немесе ақиқат еместігін анықтау

1.4.2.2** сәйкестік пен ақиқаттықтыанықтауға берілген қарапайым логикалық есептерді шығару

5 114-сабақ Кестенің көмегімен есеп шығару 1 21,04 1.4.1.8 Есептерді шешу үшін тірек схемаларын таңдау
6 115-сабақ Логикалық есептер шығарамыз 1 24.04 1.4.2.1 тұжырымдардың ақиқаттығын немесе ақиқат еместігін анықтау

1.4.2.2** сәйкестік пен ақиқаттықтыанықтауға берілген қарапайым логикалық есептерді шығару

7 116-сабақ Жиын дегеніміз не? 1 25.04 1.4.1.2 жиындарды элементерінің белгілері (нысандардың түсі, пішіні, өлшемі, материалы, әрекеті) бойынша құру және жіктеу

1.4.1.3 жұп құру арқылы нысандар жиындарын салыстыру; тең жиындарды, бос жиындарды анықтауу

8 117-сабақ Жиындарды салыстыру. Тең жиындар 1 26.04 1.4.1.3 жұп құру арқылы нысандар жиындарын салыстыру; тең жиындарды, бос жиындарды анықтауу

1.4.1.1 екі жиынның бірігуін және жиыннан оның бөлігін айырып алуды көрнекі түрде кескіндеу

9 118-сабақ Жиын. Бос жиын 1 27.04 1.4.1.3 жұп құру арқылы нысандар жиындарын салыстыру; тең жиындарды, бос жиындарды анықтауу

1.4.1.1 екі жиынның бірігуін және жиыннан оның бөлігін айырып алуды көрнекі түрде кескіндеу

10 119-сабақ Комбинациялау 1 28.04 1.4.4.1 қоршаған ортадағы заттардан «екі — екіден» комбинациялар жиынын құрастыру
11 120-сабақ Өзіндік жұмыс 1 03.05
12 121-сабақ Ұзындық. Өлшеу және салыстыру 1 04.05 1.1.3.1** ұзындық/ масса/ көлем (сыйымдылық) шамаларын ажырату; оларды өлшеу үшін құралдарды таңдау, өлшемдер жүргізу;

1.1.3.2** өлшем бірліктерді (см/ кг/л ) қолданып өлшеу

13 122-сабақ Масса. Өлшеу және салыстыру 1 05.05 1.1.3.1** ұзындық/ масса/ көлем (сыйымдылық) шамаларын ажырату; оларды өлшеу үшін құралдарды таңдау, өлшемдер жүргізу;

1.1.3.2** өлшем бірліктерді (см/ кг/л ) қолданып өлшеу

14 123-сабақ Көлем. Өлшеу және салыстыру 1 10.05 1.1.3.3** шамалар мәндерін: ұзындық (см / масса (кг)/ көлем (сыйымдылық) (л) өлшем бірліктерін салыстыру және амалдар орындау
4C Бөлім: Объектілердің орналасуы мен бағыты
1 124-сабақ Қисық сызық. Тұйықталған және тұйықталмаған сызықтар 1 11.05 1.3.2.1 түзу, тұйықталған және тұйықталмаған және қисық, сынық сызықты жазықтықта/ қарапайым жазық геометриялық фигураларды (үшбұрыш, төртбұрыш) нүктелі қағазда кескіндеу

1.3.2.2 берілген ұзындығы бойынша кесінді сызу

2 125-сабақ Бақылау жұмысы 1 12.05
3 126-сабақ Түзу. Кесінді. Сынық сызық 1 15.05 1.3.1.2 Геометриялық фигураларды (нүкте, түзу, қисықтар, сынық сызықтар, тұйықталған жəне тұйықталмаған сызықтар, кесінді, сəуле) туралы түсінігі болу жəне оларды ажырата білу
4 127-сабақ Кесінділерді өлшеу. Фигураларды салу 1 17.05 1.3.2.1 Жазықтықта (қағаз бетінде) түзу жəне қисық сызық, сынық сызық, тұйықталған жəне тұйықталмаған сызық, кесінділерді, геометриялық фигураларды сызу
5 128-сабақ Өзіндік жұмыс 1 18.05
6 129-сабақ Нүктелі қағазға фигураларды сызамыз 1 19.05 1.3.2.4 Қарапайым жазық фигураларды (үшбұрыш, төртбұрыш) бейнелеу үшін нүктелі қағазды қолдану
7 130-сабақ Фигураларды салыстыру 1 22.05 1.3.2.4 геометриялық фигуралар арасындағы негізгі қатынастарды анықтау (үлкен-кіші, жоғары-төмен, кең-тар, жуан-жіңішке, қалың-жұқа)
8 131-сабақ Заттардың орналасуы 1 24.05 1.5.1.2** заттардың орналасуын, арақашықтығын, бағытын анықтайтын терминдерді қолдану
9 132-сабақ Бақылау жұмысы

Математикалық марафон

1 25.05

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *