КТЖ Математика 4 сынып күнтізбелік-тақырыптық жоспарлау Алматыкітап баспасы издательство Алматыкитап

4-сыныпқа «Математика» пәні бойынша күнтізбелік-тақырыптық жоспарлау

«Математика» пәні бойынша оқу жүктемесінің көлемі аптасына 5 сағат, оқу жылына 170 сағатты құрайды.

2019-2020 оқу жылына арналған.

Математика: мұғалімдеріне арналған/ Ә.Б. Ақпаева, Л.А. Лебедева, М.Ж. Мыңжасарова, Т.В. Лихобабенко.

– Алматы: АЛМАТЫКІТАП БАСПАСЫ, 2019. – 595

Сабақтың реті к № Сабақтың тақырыптары Тақырыпты меңгертуге арналған оқу мақсаттары Сағат саны Күні
«Көптаңбалы сандар нумерациясы және олармен амалдар орындау» тақырыптары аясында
1-тоқсан  40 сағат
Менің Отаным – Қазақстан. Көптаңбалы сандардың нумерациясы және оларға амалдар қолдану.
1 1 3-сыныпта өткенді қайталау/ Қазақстанның аумағы

 

1
2 2 3-сыныпта өткенді қайталау/ Қазақстанның аумағы

 

1
3 3 Көптаңбалы сандар. Сандардың реті/

Қазақстан сандармен

4.1.1.1 көптаңбалы сандардың құрылу жолын түсіну, натурал сандар қатарындағы 1 000 000 көлеміндегі санның орнын анықтау;

4.1.1.2 көптаңбалы сандарды оқу, жазу және салыстыру/сандарды берілген разрядқа дейін дөңгелектеу;

4.4.3.1** 1 000 000-ға дейінгі сандар тізбектерінің заңдылықтарын анықтау

1
4 4 Миллиондар класы. Сандарды дөңгелектеу. / Қазақстан сандармен

 

 4.1.1.2 көптаңбалы сандарды оқу, жазу және салыстыру/сандарды берілген разрядқа дейін дөңгелектеу;

4.4.3.1** 1 000 000-ға дейінгі сандар тізбектерінің заңдылықтарын анықтау 4.1.1.4 санаудың ірі бірлігі–миллионды құрастыру; жүз миллион көлемінде санау, жазу, салыстыру

1
5 5 Көптаңбалы сандармен арифметикалық амалдар орындау / Қазақстан сандармен

 

4.1.2.2 көптаңбалы сандармен арифметикалық амалдарды орындауда 0 мен 1 сандарының қасиеттерін қолдану;

4.1.2.3 көптаңбалы сандармен есептеулер жүргізгенде қосу және көбейтудің қасиеттерін қолдану;

1
6 6 Көптаңбалы сандармен арифметикалық амалдар орындау / Менің елім сандармен

 

Көптаңбалы сандармен арифметикалық амалдар орындау / Менің елім сандармен

 

1
7 7  

Көптаңбалы сандарды жазбаша қосу және азайту. / Елімізге саяхат жасау

 

4.1.2.8 көптаңбалы сандарды жазбаша қосу және азайту алгоритмдерін қолдану

 

1
8 8 Көптаңбалы сандарды жазбаша қосу және азайту. / Қазақстандағы күз мезгілі

 

4.1.2.8 көптаңбалы сандарды жазбаша қосу және азайту алгоритмдерін қолдану

 

1
9 9 Миллиграмм.

/ Қазақстандағы күз мезгілі

4.1.3.3** шамалар мәндерін мм, см, дм, м, км/мг, г, кг, ц, т/см2, дм2, м2 , га, ар / мл, л, см3, дм3, м3өлшем бірліктерін салыстыру;

4.1.2.8 көптаңбалы сандарды жазбаша қосу және азайту алгоритмдерін қолдану;

4.1.2.5 көптаңбалы сандарды ондық құрамы негізінде ауызша қосу және азайтуды орындау, микрокалькулятордың көмегімен есептеулер жүргізу;

1
10 10 Кеңістіктік геометриялық фигуралар. Көлемді өлшеу/ Аңыз

 

4.1.3.1 кеңістіктік геометриялық фигураларды атау, көлемді өлшеуге арналған өлшемдер мен құралдарды таңдау, текшелермен (1см3) өлшеу;

 

1
11 11 Ар, гектар – ауданның өлшем бірліктері / Қазақстан – ауылшаруашылық бағытындағы ел

 

4.1.3.2** (см3, дм3, м3, га, ар) өлшем бірліктерін қолданып өлшеу;

 

1
12 12 Шамалардың өлшем бірліктерін түрлендіру және оларға амалдар қолдану/ Қазақстанның әлемдегі орны

 

4.1.3.3** шамалар мәндері ұзындық (мм, см, дм, м, км)/масса

(г, кг, ц, т)/көлем (сыйымдылық)

(л, мм3, см3, дм3, м3)/аудан

(мм2, см2, дм2, м2, га, а) бірліктерін салыстыру;

 

1
13 13  

Уақыт өлшем бірлігінің үлесі/ Айтыс

 

4.1.3.5 уақыт өлшем бірлігінің үлесін табу (1/60 сағ═1 мин, 1/2 сағ═30 мин,

1/7 апта═1 күн);

4.1.3.3** шамалар мәндері ұзындық (мм, см, дм, м, км) /масса

(г, кг, ц, т) /көлем (сыйымдылық)

(л, мм3, см3, дм3, м3)/аудан (мм2, см2, дм2, м2, га, а) бірліктерін салыстыру;

4.1.3.4** ұзындық (мм, см, дм, м, км)/масса (мг, г, кг, ц, т)/аудан (мм2, см2, дм2, м2, га, а)/ көлем (мм3 , см3, дм3, м3)/уақыт (сек, мин, сағ, тәул.) өлшем бірліктерін олардың арақатысына сүйеніп түрлендіру;

1
14 14 Евро (€), доллар ($). Валютамен орындалатын операциялар / Қазақстан әлемде

 

4.1.3.6 10 000 тг, 20 000 тг купюраларды және түрлі

мемлекеттің валюталарын (рубль, евро, доллар) ажырату және түрлі төлем жасау

1
15 15 Рубль. Валютамен орындалатын операциялар / Қазақстан әлемде

 

4.1.3.6 10 000 тг, 20 000 тг купюраларды және түрлі

мемлекеттің валюталарын (рубль, евро, доллар) ажырату және түрлі төлем жасау

1
16 16 Өткенді қорытындылау / Қазақстан әлемде

 

4.1.3.6 10 000 тг, 20 000 тг купюраларды және түрлі

мемлекеттің валюталарын (рубль, евро, доллар) ажырату және түрлі төлем жасау;

4.1.3.5 уақыт өлшем бірлігінің үлесін табу (1/60 сағ═1 мин, 1/2 сағ═30 мин,

1/7 апта═1 күн);

1
17 17 Өзіңді тексер

1(А) бөлімі бойынша жиынтық жұмыс

БЖБ

1
ҚҰНДЫЛЫҚТАР. БІР ТАҢБАЛЫ САНҒА КӨБЕЙТУ ЖӘНЕ БӨЛУ.
18 18 Көптаңбалы сандарды ауызша есептеу тәсілдері/ Құндылықтар

туралы түсінік

 

4.1.2.3 көптаңбалы сандармен есептеулер жүргізгенде қосу және

көбейтудің қасиеттерін қолдану;

4.1.2.5 көптаңбалы сандарды ондық құрамы негізінде ауызша қосу және азайтуды орындау

1
19 19 Көптаңбалы санды бір таңбалы санға көбейту және бөлу / Білім – өмірлік құндылық

 

4.1.2.3 көптаңбалы сандармен есептеулер жүргізгенде қосу және көбейтудің қасиеттерін қолдану;

4.1.2.10** көптаңбалы сандарды бір таңбалы сандарға қалдықпен бөлуді орындау

1
20 20 Көптаңбалы санды бір таңбалы санға көбейту және бөлу / Білім – өмірлік құндылық

 

4.1.2.3 көптаңбалы сандармен есептеулер жүргізгенде қосу және көбейтудің қасиеттерін қолдану;

4.1.2.10** көптаңбалы сандарды бір таңбалы сандарға қалдықпен бөлуді орындау

1
21 21 2-ге, 5-ке, 10-ға бөлінгіштік белгілері/ Достық

 

4.1.2.4 2-ге, 5-ке, 10-ға бөлінгіштік белгілерге сүйеніп, натурал сандарды топтастыру;

 

1
22 22  

2-ге, 5-ке, 10-ға бөлінгіштік белгілері/ Отбасы

 

4.1.2.4 2-ге, 5-ке, 10-ға бөлінгіштік белгілерге сүйеніп, натурал сандарды топтастыру;

4.1.2.5 көптаңбалы сандарды ондық құрамы негізінде ауызша қосу және азайтуды орындау, калькулятордың көмегімен есептеулер жүргізу;

1  
23 23 10, 100, 1000 сандарына көбейту және бөлу/ Отбасы және еңбек

 

4.1.2.6 10, 100, 1000 сандарына қалдықсыз және қалдықпен бөлу;

 

1
24 24 10, 100, 1000 сандарына қалдықпен бөлу/ Отбасылық демалыс

 

4.1.2. 6 10, 100, 1000 сандарына қалдықсыз және қалдықпен бөлу;

 

1
25 25 Жиындар арасындағы қатынас/ Отбасылық демалыс

 

4.4.1.1 жиындар арасындағы қатынастың (тең, қиылысатын, қиылыспайтын жиындар, ішкі жиын) сипатын анықтай білу

 

1
26 26 Пысықтау / Білім – өмірлік құндылық

 

4.4.1.1 жиындар арасындағы қатынастың (тең, қиылысатын, қиылыспайтын жиындар, ішкі жиын) сипатын анықтай білу

4.1.2.3 көптаңбалы сандармен есептеулер жүргізгенде қосу және көбейтудің қасиеттерін қолдану;

1
27 27 Өзіңді тексер

 

1( В) бөлімі бойынша жиынтық жұмыс

 

 

 
1(С) — бөлім. Жылдамдық. Уақыт. Арақашықтық.

Ортақ тақырып: «Құндылықтар»

28 28 Қозғалысқа берілген есептер / Адамдардың қауіпсіздігі және оларға қамқорлық жасау

 

4.2.1.8** бір қалыпты түзу сызықты қозғалыстағы арақашықтық формулаларын көрсету және қолдану

s=v∙t, t=s: v, v=s:t

1  
29 29 Қозғалысқа берілген есептер / Денсаулық – өмірлік құндылық.

 

4.5.1.2** есептерді шығару үдерісінде жылдамдық, арақашықтық шамаларының өзара тәуелділігін пайдалану

 

1
30 30 Пысықтау және қорытындылау. /Денсаулық және спорт.

 

4.5.1.2- есептерді шығару үдерісінде жылдамдық, арақашықтық шамаларының өзара тәуелділігін пайдалану4.2.1.8 — бірқалыпты түзу сызықты қозғалыстағы арақашықтық формулаларынкөрсету және қолдану(s=v∙t, t=s: v,   v=s:t) 1
31 31 Есептерді шығаруда жиындардың қиылысуы мен бірігуінің ауыстырымдылық және терімділік қасиеттерін қолдану / Денсаулық – өмірлік құндылық.

 

4.5.1.2- есептерді шығару үдерісінде жылдамдық, арақашықтық шамаларының өзара тәуелділігін пайдалану4.2.1.8 — бірқалыпты түзу сызықты қозғалыстағы арақашықтық формулаларынкөрсету және қолдану(s=v∙t, t=s: v,   v=s:t) 1
32 32 Пысықтау және қорытындылау./ Еңбек

 

4.4.1.3- есептерді шешу үдерісінде жиындардың қиылысуы мен бірігуінің ауыстырымдылық және терімділік қасиеттерін қолдану 1
33 33 Өткенді қайталау және қорытындылау / Еңбек және оның адам үшін маңызы

 

4.4.1.3- есептерді шешу үдерісінде жиындардың қиылысуы мен бірігуінің ауыстырымдылық және терімділік қасиеттерін қолдану

 

1
34 34

 

Өзіңді тексер

1(С) бөлімі бойыншаБЖБ

жиынтық жұмыс

1
1(D) — бөлім. Геометриялық фигуралар

Ортақ тақырып: «Құндылықтар»

35 35 Геометриялық фигуралар: текше, тікбұрышты параллелепипед. Тікбұрышты параллелепипедтің көлемін табу /

Менің үйім

4.3.1.1 — тікбұрышты үшбұрышты, текше, тікбұрышты параллелепипед және олардың элементтерін (төбесі, қабырғалары, қырлары) бір бірінен ажырату және атау 1
36 36 Есеп шығару кезіндегі шамалар арасындағы тәуелділік / Менің үйім

 

4.5.1.2** есептерді шығару процесінде биіктік, ені, ұзындығы, көлемі ұғымдарының өзара тәуелділігін пайдалану

 

1
37 37 Құрама фигуралардың ауданы / Еңбек пен оқу барысындағы өзара көмек

 

4.3.1.4 — суретте бейнеленген құрастырылған фигуралардың, қоршаған ортадағы жазық фигуралардың ауданын анықтау 1
38 38 Қорытындылау/ Еңбек пен оқу барысындағы өзара көмек

 

Өзіңді тексер. БЖБ 3

 

Өткенді қорытындылау

 

 

 

 

 

1
39 39  

Өзіңдітекср.
 

 

 

1
40 40  «Жылдамдық, уақыт, арақашықтық», «Геометриялық фигуралар» бөлімдері бойынша жиынтық бағалау. ТЖБ

 

1
2-тоқсан  40 сағат
2(А) — бөлім. Көбейту және бөлу.

Ортақ тақырып: «Мәдени мұра»

41 1 Санды көбейтіндіге көбейту және бөлу /Ұлы Жібек жолы – әлемдік мәдени мұраның бір бөлігі

 

4.1.2.9 сандықосындығакөбейту, сандыкөбейтіндігекөбейтужәнебөлуережелерінқолдану 1
42 2 Нөлдермен аяқталатын сандарды ауызша көбейту және бөлу тәсілдері /Ұлы Жібек жолы – әлемдік мәдени мұраның бір бөлігі

 

4.1.2.9 сандықосындығакөбейту, сандыкөбейтіндігекөбейтужәнебөлуережелерінқолдану 1
43 3 Нөлдермен аяқталатын көптаңбалы сандарды жазбаша көбейту тәсілдері /Ұлы Жібек жолы – әлемдік мәдени мұраның бір бөлігі

 

 

4.1.2.12-   нөлменаяқталатынкөптаңбалысандардыбіртаңбалы/екітаңбалы/үштаңбалысанғакөбейтужәнебөлуалгоритмдерінқолдану 1
44 4 Нөлдермен аяқталатын көптаңбалы сандарды жазбаша бөлу /Ерте замандағы тарих пен мәдениет

 

4.1.2.12-   нөлменаяқталатынкөптаңбалысандардыбіртаңбалы/екітаңбалы/үштаңбалысанғакөбейтужәнебөлуалгоритмдерінқолдану 1
45 5 Пысықтау /Тарихи олжалар

 

4.1.2.12 —   нөлменаяқталатынкөптаңбалысандардыбіртаңбалы/екітаңбалы/үштаңбалысанғакөбейтужәнебөлуалгоритмдерінқолдану 1
46 6 Көптаңбалы санды екі таңбалы санға жазбаша көбейту /Көрнекті тарихи тұлғалар және мәдениет қайраткерлері

 

4.1.2.11 —  екітаңбалы/үштаңбалысанғажазбашакөбейтужәнебөлуалгоритмдерінқолдану 1
47 7 Көптаңбалы сандарды екі таңбалы санға жазбаша бөлу /Көрнекті тарихи тұлғалар және мәдениет қайраткерлері

 

4.1.2.11-екітаңбалы/үштаңбалысанғажазбашакөбейтужәнебөлуалгоритмдерінқолдану 1
48 8 Көптаңбалы сандарды екі таңбалы санға жазбаша бөлу /Көрнекті тарихи тұлғалар және мәдениет қайраткерлері

 

4.1.2.10көптаңбалы сандардыбіртаңбалы/екітаңбалы /үштаңбалысандарғақалдықпенбөлудіорындау 1
49 9 Көптаңбалы сандарды екі таңбалы санға жазбаша бөлу /Көрнекті тарихи тұлғалар және мәдениет қайраткерлері

 

4.1.2.9 санды қосындыға көбейту, санды көбейтіндіге көбейту және бөлу ережелерін қолдану 1
50 10 Бөліндінің мәнінде нөлдер болатындай көптаңбалы сандарды екі таңбалы санға жазбаша бөлу/ Қазақ халқының музыкалық мәдени мұрасы

 

4.1.2.12** нөлмен аяқталатын көптаңбалы сандарды үштаңбалы санға жазбаша көбейту және бөлу алгоритмін қолдану;

 

1
51 11 Көптаңбалы сандарды екі таңбалы санға жазбаша бөлу / Көрнекті тарихи тұлғалар және мәдениет қайраткерлері

 

4.1.2.10** көптаңбалы сандарды үш таңбалы сандарға қалдықпен бөлуді орындау;

4.1.2.11** үш таңбалы санға жазбаша көбейту және бөлу алгоритмдерін қолдану;

1
52 12 Көптаңбалы сандарды жазбаша бөлу / Көрнекті тарихи тұлғалар және мәдениет қайраткерлері

 

4.1.2.10** көптаңбалы сандарды үш таңбалы сандарға қалдықпен бөлуді орындау;

4.1.2.11** үш таңбалы санға жазбаша көбейту және бөлу алгоритмдерін қолдану;

1
53 13 Үш таңбалы санға көбейту алгоритмі/ Мәдени ескерткіштерді қорғау

 

4.1.2.11** үш таңбалы санға жазбаша көбейту және бөлу алгоритмдерін қолдану;

 

1
54 14 Үш таңбалы санға көбейту және бөлу алгоритмі / Мәдени ескерткіштерді қорғау

 

4.1.2.11 —  екітаңбалы/үштаңбалы санға жазбаша көбейту және бөлу алгоритмдерін қолдану 1
55 15 Үш таңбалы санға бөлу алгоритмі / Мәдени ескерткіштерді қорғау

 

4.1.2.11-екітаңбалы/үштаңбалы санға жазбаша көбейту және бөлу алгоритмдерін қолдану 1
56 16 Үш таңбалы санға бөлу алгоритмі / Әлем музейлері

 

4.1.2.10көптаңбалы сандарды біртаңбалы/екітаңбалы /үштаңбалы сандарға қалдықпен бөлуді орындау 1
57 17 Үш таңбалы санға көбейту және бөлу алгоритмі / Әлем музейлері

 

4.1.2.12** нөлмен аяқталатын көптаңбалы сандарды үш таңбалы санға жазбаша көбейту және бөлу алгоритмін қолдану;

4.1.2.13 бөлінді мәнінде нөлдер болатын жағдайда көптаңбалы санды екітаңбалы/үштаңбалы санға бөлу алгоритмін және кері амал алгоритмін қолдану;

1
58 18 Үш таңбалы санға бөлу алгоритмі / Әлем музейлері

 

4.1.2.12** нөлмен аяқталатын көптаңбалы сандарды үш таңбалы санға жазбаша көбейту және бөлу алгоритмін қолдану;

4.1.2.13 бөлінді мәнінде нөлдер болатын жағдайда көптаңбалы санды екітаңбалы/үштаңбалы санға бөлу алгоритмін және кері амал алгоритмін қолдану;

1
59 19 Үш таңбалы санға көбейту және бөлу

алгоритмі /Қазақстанның музейлері

4.1.2.12-   нөлмен аяқталатын көптаңбалы сандарды біртаңбалы/екі таңбалы/үштаңбалы санға көбейту және бөлу алгоритмдерін қолдану 1
60 20 Өткенді қорытындылау/

Ежелгі қалалар

4.1.2.12-   нөлмен аяқталатын көптаңбалы сандарды біртаңбалы/екітаңбалы/үштаңбалы санға көбейту және бөлу алгоритмдерін қолдану 1
61 21 Өзіңді тексер

2(А) бөлімі бойынша жиынтық жұмыс БЖБ 1

 

1
 
2(В) — бөлім. Есеп шығару.

Ортақ тақырып: «Мамандықтар әлемі» .

62 22 Өнімділік / Кім боламын?

 

4.5.1.2** есептерді шығаруда жұмысқа жіберілген уақыт, атқарылған жұмыс, өнімділік/егіннің түсімділігі, ауданы мен массасы/ жылдамдық, арақашықтық, уақыт шамалары арасындағы тәуелділігін пайдалану;

 

1
63 23 Өнімділік / Кім боламын?

 

4.5.1.2 есептерді шығаруда жұмысқа жіберілген уақыт, атқарылған жұмыс, өнімділік/ егіннің түсімділігі, ауданы мен массасы/ жылдамдық, арақашықтық, уақыт/ биіктік, ені, ұзындық, көлемі шамаларырының өзара тәуелділігін пайдалану 1
64 24 Өнімділік. Бірлескен жұмыс/ Кәсіби мерекелер

 

4.5.1.2 есептерді шығаруда жұмысқа жіберілген уақыт, атқарылған жұмыс, өнімділік/ егіннің түсімділігі, ауданы мен массасы/ жылдамдық, арақашықтық, уақыт/ биіктік, ені, ұзындық, көлемі шамаларырының өзара тәуелділігін пайдалану 1
65 25 Бірлескен жұмыс./Қала мен ауылдағы мамандық түрлері

 

4.5.1.4 шамалар арасындағы тәуелділікке/пропорционал бөлуге/ белгісізді екі айырым бойынша табуға берілген есептерді талдау және шығару;

 

1
66 26 Пропорционал бөлуге берілген есептер /Табиғи жағдайлар және олардың мамандықтар үшін маңызы

 

4.5.1.4  шамалар арасындағы тәуелділікке, пропорционал бөлуге, белгісізді екі айырым бойынша табуға берілген есептерді талдау және шығару 1
67 27 Пропорционал бөлуге берілген есептер /Табиғи жағдайлар және олардың мамандықтар үшін маңызы

 

4.5.1.4  шамалар арасындағы тәуелділікке, пропорционал бөлуге, белгісізді екі айырым бойынша табуға берілген есептерді талдау және шығару 1
68 28 Екі айырма бойынша белгісізді табуға берілген есептер/Өз өлкеңнің экономикалық қызметі

 

4.5.1.4  шамалар арасындағы тәуелділікке, пропорционал бөлуге, белгісізді екі айырым бойынша табуға берілген есептерді талдау және шығару 1
69 29 Екі айырма бойынша белгісізді табуға берілген есептер/Өз өлкеңнің экономикалық қызметі

 

4.5.1.4  шамалар арасындағы тәуелділікке, пропорционал бөлуге, белгісізді екі айырым бойынша табуға берілген есептерді талдау және шығару 1
70 30 Екі айырма бойынша белгісізді табуға берілген есептер/Өз өлкеңнің экономикалық қызметі

 

4.5.1.4  шамалар арасындағы тәуелділікке, пропорционал бөлуге, белгісізді екі айырым бойынша табуға берілген есептерді талдау және шығару 1
71 31 Қарама-қарсы бағыттағы қозғалысқа берілген есептер/ Мамандықтар

 

4.5.1.9** кездесу қозғалысына, қарама-қарсы бағыттағы қозғалысқа берілген есептерді арифметикалық және алгебралық әдіспен

шешу;

1
72 32 Кездесу қозғалысына берілген есептер/Көрнекті мамандық иелері

 

4.5.1.4  шамалар арасындағы тәуелділікке, пропорционал бөлуге, белгісізді екі айырым бойынша табуға берілген есептерді талдау және шығару 1
73 33 Кездесу қозғалысына берілген есептер/Көрнекті мамандық иелері

 

4.5.1.9 бір-біріне кездесу және қарама-қарсы бағыттағы қозғалыс, артынан қуып жету, бір бағыттағы қалып қою қозғалысына берілген есептерді арифметикалық және алгебралық әдіспен шешу 1
74 34 Қарама-қарсы бағыттағы қозғалысқа берілген есептер /Көрнекті мамандық иелері

 

4.5.1.9 бір-біріне кездесу және қарама-қарсы бағыттағы қозғалыс, артынан қуып жету, бір бағыттағы қалып қою қозғалысына берілген есептерді арифметикалық және алгебралық әдіспен шешу 1
75 35 Қарама-қарсы бағыттағы қозғалысқа берілген есептер /Көрнекті мамандық иелері

 

4.5.1.9 бір-біріне кездесу және қарама-қарсы бағыттағы қозғалыс, артынан қуып жету, бір бағыттағы қалып қою қозғалысына берілген есептерді арифметикалық және алгебралық әдіспен шешу 1
76 36 Қарама-қарсы бағыттағы қозғалысқа берілген есептер /Жойылып бара жатқан мамандықтар

 

4.5.1.9 бір-біріне кездесу және қарама-қарсы бағыттағы қозғалыс, артынан қуып жету, бір бағыттағы қалып қою қозғалысына берілген есептерді арифметикалық және алгебралық әдіспен шешу 1  
77 37 Қозғалысқа берілген есептер / Мамандықтың барлығы маңызды

 

Әртүрлі есептерді шығаруды қайталау

 

 

1  
78 38 Өзіңді тексер

2(В) бөлімі бойынша жиынтық жұмыс  БЖБ

 

 

 

 

1  
79 39 Өткен материалдарды қайталау

 

 

 

Өткен материалдарды қайталау

 

 

1  
80 40 Біз не оқып үйрендік! № 5 Бөлім бойынша жиынтық бағалау.ТЖБ 1  
 
                                        3(А)-БӨЛІМ
3-тоқсан  50 сағат
Қозғалысқа, түсімділікке берілген есептер.

Ортақ тақырып: «Табиғат құбылыстары»

81 1 Шамалар арасындағы тәуелділікке есептер шығару. Дөңгелек диаграмма /

Табиғат және адам

4.5.1.1 есептісызба, алгоритм, дөңгелек диаграмма, график түріндемодельдеу

4.5.1.2 есептердішығарудажұмысқажіберілгенуақыт, атқарылғанжұмыс; өнімділік/ егінніңтүсімділігі; ауданы мен массасы/ жылдамдық, арақашықтық, уақытшамаларырыныңөзаратәуелділігінпайдалану

 

1  
82 2 Түсімділік/ Ауа райының түсімге әсері

 

4.5.1.1 есептісызба, алгоритм, дөңгелек диаграмма, график түріндемодельдеу

4.5.1.2 есептердішығарудажұмысқажіберілгенуақыт, атқарылғанжұмыс; өнімділік/ егінніңтүсімділігі; ауданы мен массасы/ жылдамдық, арақашықтық, уақытшамаларырыныңөзаратәуелділігінпайдалану

1  
83 3 Түсімділік/ Сабантой

 

4.5.1.2 есептердішығарудажұмысқажіберілгенуақыт, атқарылғанжұмыс; өнімділік/ егінніңтүсімділігі; ауданы мен массасы/ жылдамдық, арақашықтық, уақытшамаларырыныңөзаратәуелділігінпайдалану 1  
84 4 Графиктер / Ауа райының ауылшаруашылық іс-

әрекеттеріне әсері

 

 

4.5.1.1 есептісызба, алгоритм, дөңгелек диаграмма, график түріндемодельдеу

4.5.1.2 есептердішығарудажұмысқажіберілгенуақыт, атқарылғанжұмыс; өнімділік/ егінніңтүсімділігі; ауданы мен массасы/ жылдамдық, арақашықтық, уақытшамаларырыныңөзаратәуелділігінпайдалану

1  
85 5 Есеп шығару/ Ауа райының ауылшаруашылық іс-әрекеттеріне әсері

 

4.5.1.2 есептердішығарудажұмысқажіберілгенуақыт, атқарылғанжұмыс; өнімділік/ егінніңтүсімділігі; ауданы мен массасы/ жылдамдық, арақашықтық, уақытшамаларырыныңөзаратәуелділігінпайдалану 1  
86 6 Бір бағыттағы қуып жету қозғалысы / Табиғат өзгерістері. Су тасқыны.

 

4.5.1.1 есептісызба, алгоритм, дөңгелек диаграмма, график түріндемодельдеу

4.5.1.2 есептердішығарудажұмысқажіберілгенуақыт, атқарылғанжұмыс; өнімділік/ егінніңтүсімділігі; ауданы мен массасы/ жылдамдық, арақашықтық, уақытшамаларырыныңөзаратәуелділігінпайдалану

1  
87 7 Бір бағыттағы қуып жету қозғалысы / Табиғат өзгерістері. Су тасқыны.

 

4.4.2.2 кеңістіктік ойлау қабілетін дамытуға арналған логикалық есептерді шығару

4.3.3.2 нысандардың бастапқы орны мен қозғалыс бағытын (бір-біріне қарама қарсы, бірінен бірі қарама-қарсы бағытта) анықтау

4.5.2.5 ақпаратты түсіндіру, салыстыру және мәліметтерді жиынтықтау, қозғалыс графиктерін құру, қозғалысқа арналған есептерге сызба құрастыру

1  
88 8 Бір бағыттағы қуып жету қозғалысына берілген есептер. Қозғалыс графиктері./ Табиғат өзгерістері. Көшкін және сырғыма

 

4.2.1.8 — қуып жету қозғалысы мен қалып қою қозғалысына байланысты формулаларды шығарып алу және қолдану 1  
89 9 Бір бағыттағы қалып қою қозғалысы /Көктайғақ

 

4.2.1.8 — қуып жету қозғалысы мен қалып қою қозғалысына байланысты формулаларды шығарып алу және қолдану 1  
90 10 Бір бағыттағы қалып қою қозғалысы / Аяз. Қар жауу.

 

4.2.1.8 — қуып жету қозғалысы мен қалып қою қозғалысына байланысты формулаларды шығарып алу және қолдану

4.3.3.2 нысандардың бастапқы орны мен қозғалыс бағытын (бір-біріне қарама қарсы, бірінен — бірі қарама-қарсы бағытта) анықтау

1  
91 11 Бір бағыттағы қуып жету және қалып қою қозғалысы/ Табиғаттағы өзгерістердің алдын алу

 

4.5.1.9 артынан қуып жету, бір бағыттағы қалып қою қозғалысына берілген есептерді арифметикалық және алгебралық әдіспен шешу

4.3.3.2 нысандардың бастапқы орны мен қозғалыс бағытын (бір-біріне қарама қарсы, бірінен — бірі қарама-қарсы бағытта) анықтау

1  
92 12 Бір бағыттағы қуып жету және қалып қою қозғалыстарына берілген есептерді салыстыру/ Төтенше жағдайлар кезіндегі іс-әрекеттер.

 

4.3.3.2 нысандардың бастапқы орны мен қозғалыс бағытын (бір-біріне қарама қарсы, бірінен — бірі қарама-қарсы бағытта) анықтау

4.3.3.1 қозғалыстың басталуы мен бағытын пайдалана отырып, нысандар қозғалысы сызбасын құру, сәйкес есептеулер жүргізу

1  
93 13 Математикалық мазмұндағы пікірлер. Ақиқат және жалған / Төтенше жағдайлар кезіндегі іс-әрекеттер.

 

 

4.4.2.1 математикалық мазмұндағы пікірлер құру, олардың ақиқаттығын немесе жалғандығын анықтау;

 

1  
94 14 Пікір. Пікірлердің ақиқаттығы және жалғандығы / Өрт кезіндегі іс-әрекеттер

 

4.4.2.1 математикалық мазмұндағы пікірлер құру, олардың ақиқаттығын немесе жалғандығын анықтау;

 

1  
95 15 Қорытындылау. Пікір / Жергілікті жерде бағдарлау

 

4.4.2.1 математикалық мазмұндағы пікірлер құру, олардың ақиқаттығын немесе жалғандығын анықтау;

 

1  
96 16 Логикалық есептер / Сағым — айрықша табиғат құбылысы

 

4.4.2.2 кеңістіктік ойлау қабілетін дамытуға арналған логикалық есептерді шығару

 

1  
97 17 Логикалықесептер. /Айрықша табиғи құбылыстар – Солтүстік Полярлық шұғыла, гало

 

4.4.2.2 кеңістіктік ойлау қабілетін дамытуға арналған логикалық есептерді шығару

 

1  
98 18 Логикалық есептер / Алдамшы сағым

 

4.4.2.2 кеңістіктік ойлау қабілетін дамытуға арналған логикалық есептерді шығару

 

1  
99 19 Логикалық есептер / Найзағай

 

4.4.2.2 кеңістіктік ойлау қабілетін дамытуға арналған логикалық есептерді шығару

 

1  
100 20 Таңдап алу тәсілімен шығарылатын комбинаторлық есептер / Кемпірқосақ

 

4.4.2.2 кеңістіктік ойлау қабілетін дамытуға арналған логикалық есептерді шығару 1  
101 21 «Таңдап алу» тәсілімен шығарылатын комбинаторлық есептер / Табиғатты бақылау

 

4.4.2.2 кеңістіктік ойлау қабілетін дамытуға арналған логикалық есептерді шығару 1  
102 22 «Таңдап алу» тәсілімен шығарылатын комбинаторлық есептер / Ерекше жануарлар

 

4.4.4.1 «таңдап алу» әдісімен комбинаторлық есептерді шығару

 

1  
103 23 Қорытындылау / Ерекше өсімдіктер

 

4.4.4.1 «таңдап алу» әдісімен комбинаторлық есептерді шығару

4.5.1.9  Артынан қуып жету,бір бағыттағы қалып қою қозғалысына берілген есептерді арифметикалық және алгебралық әдіспен шешу

1  
104 24 Қорытындылау /

Адам және табиғат

Өткен материалдарды қайталау

 

1  
105 25 Өзіңді тексер

3(А) бөлімі бойынша жиынтық жұмыс

«Қозғалысқа, өнімділікке берілген есептер»бөлімі бойынша жиынтық бағалау. БЖБ

 

 

 

1  
106 26 Пайыздар / Қазақстан Республикасының экологиялық мәселелері

 

4.1.1.5 пайыз бүтіннің жүзден бір бөлігі екенін түсіну;

4.5.2.4** (10 %, 20 %, 25 %, 50 %, 75% , 100 %) пайызды % символымен белгілеуді қолдану

1  
3(В) — бөлім.

Бөлшектер және пайыздар. Есептер.

Ортақ тақырып: «Қоршаған ортаны қорғау»

107 27 Пайыздар / Қазақстан Республикасының экологиялық мәселелері

 

4.1.1.5 пайыз бүтіннің жүзден бір бөлігі екенін түсіну;

4.5.2.4** (10 %, 20 %, 25 %, 50 %, 75% , 100 %) пайызды % символымен белгілеуді қолдану

1  
108 28 Пайыздар. Пысықтау/ Қазақстан Республикасының экологиялық мәселелері

 

4.1.1.6 бөлімдері бірдей және алымдары бірдей жай бөлшектерді сан сәулесінде салыстыру, дұрыс бөлшек, бұрыс

бөлшек, аралассандардыажырату

1  
109 29 Бөлшектер. Бөлшектерді салыстыру/ Қазақстан Республикасының экологиялық мәселелері

 

4.4.3.1** жай бөлшектермен өрнектелген сандар тізбектерінің заңдылықтарын анықтау 1  
110 30 Бөлшектерді қосу және азайту / «Жасыл технологиялар» — қоршаған ортаны қорғау

 

4.2.1.4 бөлімдері бірдей жай бөлшектерді қосу және азайту алгоритмін әріптік теңдік түрінде:

+ = , — = көрсету және қолдану;

1  
111 31 Бөлшектерді қосу және азайту. / Су ресурстарын қорғау.

 

 4.2.1.4 бөлімдері бірдей жай бөлшектерді қосу және азайту алгоритмін әріптік теңдік түрінде:

+ = , — = көрсету және қолдану;

1  
112 32 Дұрыс және бұрыс бөлшектер/ Су ресурстарын қорғау

 

4.1.1.6 дұрыс бөлшек, бұрыс бөлшек, аралас сандарды ажырату

 

1  
113 33 Бөлшектер. Аралас сандар/ Су ресурстарын қорғау

 

4.1.1.6 дұрыс бөлшек, бұрыс бөлшек, аралас сандарды ажырату

 

1  
114 34 Бөлшектер. Пысықтау / Су ресурстарын қорғау

 

4.1.1.6 бөлімдері бірдей және алымдары бірдей жай бөлшектерді салыстыру/ сан сәулесінде салыстыру, дұрыс бөлшек, бұрыс бөлшек, аралас сандарды ажырату;

 

1  
115 35 Бүтіннің бөлігін табуға берілген есептер /Ауаны қорғау

 

4.5.1.3 бүтіннің бөлігін табуға берілген есептерді талдау және шығару, кері есеп құрастыру, шығару

 

1  
116 36 Бөлігі бойынша бүтінді табуға берілген есептер / Ауаны қорғау

 

4.5.1.3 бүтіннің бөлігін табуға берілген есептерді талдау және шығару, кері есеп құрастыру, шығару

 

1  
117 37 Есеп құрастыру және

шығар / Қалдықты жинау және өндеу мәселелері

 

 

4.5.1.3 бүтіннің бөлігін табуға берілген есептерді талдау және шығару, кері есеп құрастыру, шығару

 

1  
118 38 Пысықтау. Есеп шығару / Қалдықты жинау және өндеу мәселелері

 

4.5.1.3 бүтіннің бөлігін табуға берілген есептерді талдау және шығару, кері есеп құрастыру, шығару

 

1  
119 39 Қорытындылау / Өсімдіктер мен жануарларды қорғау

 

4.5.1.3 бүтіннің бөлігін табуға берілген есептерді талдау және шығару, кері есеп құрастыру, шығару

 

1  
120 40 Қорытындылау / Өсімдіктер мен жануарларды қорғау

 

4.5.1.3 бүтіннің бөлігін табуға берілген есептерді талдау және шығару, кері есеп құрастыру, шығару

 

1  
121 41 Өзіңді тексер

3(В) бөлімі бойынша жиынтық жұмыс БЖБ

 

 

1  
122 42 Қорытындылау / Өсімдіктер мен жануарларды қорғау

 

1  
3(С)-БӨЛІМ

Шеңбер және дөңгелек.

Ортақ тақырып: «Қоршаған ортаны қорғау»

123 43 Шеңбер және дөңгелек / Экологиялық таза көлік

 

4.3.2.2 дөңгелекті радиусы бойыншасызу.

 

1  
124 44 Шеңбер және дөңгелек / Экологиялық таза көлік

 

4.3.2.2 дөңгелекті радиусы бойыншасызу.

 

1  
125 45 Шеңбер және дөңгелек / Экологиялық таза көлік

БЖБ

4.3.2.2 дөңгелекті радиусы бойыншасызу.

 

 

1  
126 46 Қорытындылау /Абаттандыру және көгалдандыру

 

4.3.2.2 дөңгелекті радиусы бойыншасызу.

 

 

 

   
127 47 Өзіңді тексер

 

Өткен материалдарды қайталау

 

 

 

   
128

 

48 Қорытындылау /Абаттандыру және көгалдандыру

 

Өткен материалдарды қайталау

 

 

 

 

   
129 49 Қорытындылау /Абаттандыру және көгалдандыру

 

 

Өткен материалдарды қайталау

 

 

 

   
130 50 Біз не оқып үйрендік! № 7 Бөлім бойынша жиынтық бағалау.

ТЖБ

 

Өткен материалдарды қайталау

 

 

 

   
4-тоқсан 40 сағат

4(А)-БӨЛІМ

Теңдеу және теңсіздік. Өрнек.

Ортақ тақырыптар: «Ғарышқа саяхат»

 

131 1 Қос теңсіздіктер /Астрономия

 

4.2.2.1 — қос теңсіздіктердің шешімдер  жиынын табу 1  
132 2 Қос теңсіздіктер /Астрономия

 

4.2.2.1 — қос теңсіздіктердің шешімдер  жиынын табу 1  
133 3 Қос теңсіздіктер /Астрономия

 

4.2.2.1 — қос теңсіздіктердің шешімдер  жиынын табу

4.2.2.2 —39 + 490 : k  = 46;түріндегі теңдеулерді шешу

1  
134 4 Теңдеулер / Күн жүйесі

 

4.2.2.1 — қос теңсіздіктердің шешімдер  жиынын табу

4.2.2.2 — 230 ×а +40=1000:2;түріндегі теңдеулерді шешу

1  
135 5 Санды және әріпті өрнектер. Өрнектерді түрлендіру / Күн мен ай

 

4.2.1.1 санды және әріпті өрнектерді түрлендіру;

4.2.1.2 әріптердің берілген мәніндегі бірнеше айнымалысы бар өрнектің мәнін табу;

 

1  
136 6 Теңдеулер.Теңдеулерді түрлендіру тәсілімен шешу. / Күн жүйесі

 

4.2.1.2 әріптердің берілген мәніндегі бірнеше айнымалысы бар өрнектің мәнін табу;

 

1  
137 7 Санды және әріпті өрнектер. / Күн мен Ай

 

4.2.1.2 — әріптердің берілген мәніндегі бірнеше айнымалысы бар өрнектің мәнін табу 1  
138 8 Есепке айнымалысы бар өрнектерқұру / Астероидтар мен құйрықты жұлдыздар

 

4.2.1.3 — айнымалысы бар өрнектерді құру және есептер шығару барысында қолдану 1

 

 

 

 

 
139 9 Есепті шығаруда санды және әріпті өрнектерді қолдану / Астероидтар мен құйрықты жұлдыздар

 

4.4.1.3 — есептерді, теңдеулер мен теңсіздіктерді шешу үдерісінде жиындардың қиылысуы мен бірігуінің ауыстырымдылық және терімділік қасиеттерін қолдану 1  
140 10 Бөлімдері бірдей жай бөлшектері бар өрнектерді салыстыру / Жұлдыздар және галактикалар

 

4.2.1.7 төрт амалдан артық жақшалы және жақшасыз өрнектерде арифметикалық амалдардың орындалу тәртібін анықтау, олардың мәнін табу 1  
141 11 Бөлімдері бірдей жай бөлшектері бар өрнектерді салыстыру / Жұлдыздар және галактикалар

 

4.2.1.6 — бөлшектері бар сандық өрнектерді салыстыру 1  
142 12 Қорытындылау / Расытханалар

 

Өткен материалдарды қайталау

 

1  
143 13 Өзіңді тексер

«Теңдеу, теңсіздік, өрнектер» бөлімі бойынша жиынтық бағалау.

БЖБ № 8

Өткен материалдарды қайталау

 

   
4(В)-БӨЛІМ

Есептер.

Ортақ тақырыптар: «Ғарышқа саяхат»

144 14 Есептеудің және есептерді шығарудың тиімді тәсілдері. / Ғарышкер болғым келеді

 

4.1.2.5**- микрокалькулятордың көмегімен есептеулерді орындау 1  
145 15 Есептеудің және есептерді шығарудың тиімді тәсілдері. / Жұлдыздар

 

4.1.2.5**- микрокалькулятордың көмегімен есептеулерді орындау 1  
146 16 Есептер шығару / Ғарыш аппараттары мен ғарышайлақ

 

4.5.1.4 — шамалар арасындағы тәуелділікке; пропорционал бөлуге табуға берілген есептерді талдау және шығару 1  
147 17 Тікбұрышты

параллелепипедтің көлемі мен қырының ұзындығын табуға берілген есептерді шығару /Жер серіктері

 

 

4.5.1.4 — шамалар арасындағы тәуелділікке; пропорционал бөлуге табуға берілген есептерді талдау және шығару 1  
148 18 Тікбұрышты

параллелепипедтің көлемі мен қырының ұзындығын табуға берілген есептерді шығару /Жер серіктері

 

4.5.1.5 тікбұрышты параллелепипедтің (кубтың) көлемі мен қырының ұзындығын табуға берілген есептерді талдау және шығару;

 

1  
149 19 Құрама есептер / Ғарышайлақ

 

4.5.1.7 — үш-төрт амалмен шығарылатын есептерді модельдеу және түрлі әдіспен шығару, ең тиімді әдісті анықтау 1  
150 20 Құрама есептер / Ғарыш кемесінде өмір сүру жағдайы

 

4.5.1.7 — үш-төрт амалмен шығарылатын есептерді модельдеу және түрлі әдіспен шығару, ең тиімді әдісті анықтау 1  
151 21 Құрама есептер. / «Байқоңыр» ғарышайлағы

 

4.5.1.7 — үш-төрт амалмен шығарылатын есептерді модельдеу және түрлі әдіспен шығару, ең тиімді әдісті анықтау 1  
152 22 Құрама есептер. / Ғарышайлақ

 

4.5.1.8 — барлық арифметикалық амалдарға берілген жай есептердің шешуін санды өрнектер  және теңдеулер түрінде модельдеу 1  
153 23 Өзіңді тексер «Есептер» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

БЖБ № 9

 

  1  
4(С)-БӨЛІМ

Үшбұрыш. Симметрия.

Ортақ тақырыптар: «Болашаққа саяхат»

154 24 Үшбұрыштар. / Уақыт таспасы

 

4.3.1.5 — фигуралар салуды жазық фигураларға оське қатысты симметриялы болатын фигуралармен    толықтыру; бұрыштың шамасын табу 1  
155 25 Бұрыштарды өлшеу / Болашақ.

 

4.3.1.5 — фигуралар салуды жазық фигураларға оське қатысты симметриялы болатын фигуралармен    толықтыру; бұрыштың шамасын табу 1  
156 26 Бұрыш салу / Болашаққа көз тастаған фантаст-жазушылар

 

4.3.2.2** бұрыштың градустық өлшемі бойынша бұрыштар; екі қабырғасы бойынша тікбұрышты үшбұрыш; тікбұрышты сызғыштың көмегімен түзуге перпендикуляр түзу сызу;

4.5.2.4 пайызды % символымен, бұрыштың градустық өлшемін 0 символымен, белгілеуді қолдану

1  
157 27 Бұрыштарды өлшеу және салу / Болашаққа көз тастаған фантаст-жазушылар.

 

4.3.2.2** — бұрыштың градустық өлшемі бойынша бұрыштар; екі қабырғасы бойынша тікбұрышты үшбұрыш; тікбұрышты сызғыштың көмегімен түзуге перпендикуляр түзу сызу 1  
158 28 Құрама фигуралардың ауданы/Болашаққа көз тастаған фантаст-жазушылар.

 

4.3.2.2** — бұрыштың градустық өлшемі бойынша бұрыштар; екі қабырғасы бойынша тікбұрышты үшбұрыш; тікбұрышты сызғыштың көмегімен түзуге перпендикуляр түзу сызу 1  
159 29 Симметриялы фигуралар /Болашаққа көз тастаған фантаст-жазушылар.

 

4.3.2.2** — бұрыштың градустық өлшемі бойынша бұрыштар; екі қабырғасы бойынша тікбұрышты үшбұрыш; тікбұрышты сызғыштың көмегімен түзуге перпендикуляр түзу сызу 1  
160 30 Симметриялы фишуралар. Пысықтау. /Болашақтың мектебі

 

4.3.1.1** — тікбұрышты үшбұрышты тану және атау

4.3.1.2 — үшбұрыштарды жіктеу

1  
161 31 Геометриялық фигуралардың жазбасы /Болашақтың қаласы

 

4.3.2.4 — симметриялы және симметриялы емес жазық фигураларды бір бірінен ажырату және оларды қоршаған ортадағы заттармен сәйкестендіру 1  
162 32 Жазба /Болашақтың көлігі 4.3.2.4 — симметриялы және симметриялы емес жазық фигураларды бір бірінен ажырату және оларды қоршаған ортадағы заттармен сәйкестендіру 1  
163 33 Тізбектер /Ғылыми фантастика

 

4.3.2.4 — симметриялы және симметриялы емес жазық фигураларды бір бірінен ажырату және оларды қоршаған ортадағы заттармен сәйкестендіру 1  
164 34 Тізбектер /Табиғатты болашақ ұрпақ үшін сақтаймыз

 

4.3.2.4 — симметриялы және симметриялы емес жазық фигураларды бір бірінен ажырату және оларды қоршаған ортадағы заттармен сәйкестендіру 1  
165 35 Қорытындылау / Болашақты өзіміз тұрғызамыз

 

Өткен материалдарды қайталау

 

 

 

 

   
166 36 Қорытындылау / Болашақты өзіміз тұрғызамыз

 

 

Өткен материалдарды қайталау

 

 

 

 

   
167   Өзіңді тексер

4(С) бөлімі

БЖБ

Өткен материалдарды қайталау

 

   
 
168 38 Қорытындылау / Болашақты өзіміз құрамыз

 

Өткен материалдарды қайталау

 

1  
169 39 4 тоқсан бойынша жиынтық жұмыс

Біз не оқып үйрендік! № 10  Бөлім бойынша жиынтық бағалау.

ТЖБ № 4

1  
170 40 Қорытындылау / Болашақты өзіміз құрамыз

 

Өткен материалдарды қайталау

 

1  
Біз не оқып үйрендік! № 10  Бөлім бойынша жиынтық бағалау.

ТЖБ № 4

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *