КТЖ Жаратылыстану 4 сынып Күнтізбелік тақырыптық жоспары

«ЖАРАТЫЛЫСТАНУ» ПӘНІ БОЙЫНША 4 СЫНЫПҚА АРНАЛҒАН ҮЛГІ КҮНТІЗБЕЛІК-ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАР

(БАРЛЫҒЫ 68 САҒАТ, АПТАСЫНА 2 САҒАТ)

Ортақ тақырып Бөлімше Сабақ реті Оқу мақсаттары Сағат саны мерзімі
1-тоқсан
«Менің Отаным – Қазақстан» 1.1 Ғылым мен зерттеушілердің рөлі

1.2 Табиғатты тану әдістері

1 – бөлім. Мен зерттеушімін
1 4.1.1.1 зерттеудің өзекті бағытын өз пайымдауы негізінде анықтау

4.1.2.1 зерттеу әдісін (бақылау мен эксперимент) таңдау себебін оның артықшылығы мен кемшілігіне байланысты негіздеу

4.1.2.2 алынған нәтижені оқушы таңдаған формада ұсыну

«Менің Отаным – Қазақстан» 2.1 Өсімдіктер 2-бөлім. Жанды табиғат
2 4.2.1.5 төменгі және жоғарғы сатыдағы өсімдіктерді ажырату
4.1.2.2 алынған нәтижені оқушы таңдаған формада ұсыну
3 4.2.1.5 төменгі және жоғарғы сатыдағы өсімдіктерді ажырату

4.1.2.2 алынған нәтижені оқушы таңдаған формада ұсыну

4 4.2.1.2 өсімдіктің тіршілік циклін сипаттау

4.1.2.1 зерттеу әдісін (бақылау мен эксперимент) таңдау себебін оның артықшылығы мен кемшілігіне байланысты негіздеу

4.1.2.2 алынған нәтижені оқушы таңдаған формада ұсыну

5 4.2.1.2 өсімдіктің тіршілік циклін сипаттау

4.1.2.1 зерттеу әдісін (бақылау мен эксперимент) таңдау себебін оның артықшылығы мен кемшілігіне байланысты негіздеу

4.1.2.2 алынған нәтижені оқушы таңдаған формада ұсыну

6 4.2.1.3 тозаңдану нәтижесінде тұқымның түзілуін сипаттау

4.1.2.2 алынған нәтижені оқушы таңдаған формада ұсыну

7 4.2.1.3 тозаңдану нәтижесінде тұқымның түзілуін сипаттау

4.1.2.2 алынған нәтижені оқушы таңдаған формада ұсыну

8 4.2.1.4 тұқым таралу жолдарын сипаттау

4.1.2.2 алынған нәтижені оқушы таңдаған формада ұсыну

9 4.2.1.6 өсімдіктерді қорғау жолдарын ұсыну

4.1.2.1 зерттеу әдісін (бақылау мен эксперимент) таңдау себебін оның артықшылығы мен кемшілігіне байланысты негіздеу

4.1.2.2 алынған нәтижені оқушы таңдаған формада ұсыну

«Құндылық тар» 2.2 Жануарлар 2-бөлім. Жанды табиғат
10 4.2.2.4 симбиоздық қарым-қатынасқа мысал келтіру

4.1.2.1 зерттеу әдісін (бақылау мен эксперимент) таңдау себебін оның артықшылығы мен кемшілігіне байланысты негіздеу

4.1.2.2 алынған нәтижені оқушы таңдаған формада ұсыну

11 4.2.2.2 бунақденелілердің тіршілік циклін сипаттау

4.1.2.2 алынған нәтижені оқушы таңдаған формада ұсыну

12 4.2.2.3 өсімдікқоректі және жыртқыш жануарларды ажырату

4.1.2.2 алынған нәтижені оқушы таңдаған формада ұсыну

13 4.2.1.1 қоректік тізбектегі өсімдіктердің рөлін анықтау
4.2.2.5 қоректік тізбектің құрылымын түсіндіру4.1.2.2 алынған нәтижені оқушы таңдаған формада ұсыну
14 4.2.1.1 қоректік тізбектегі өсімдіктердің рөлін анықтау
4.2.2.5 қоректік тізбектің құрылымын түсіндіру
44.2.2.6 белгілі бір тіршілік ортасындағы қоректік тізбектің моделін құрастыру4.1.2.2 алынған нәтижені оқушы таңдаған формада ұсыну
15 4.2.2.1 өз өлкесіндегі жануарларды жіктеу
4.2.2.6 белгілі бір тіршілік ортасындағы қоректік тізбектің моделін құрастыру4.1.2.2 алынған нәтижені оқушы таңдаған формада ұсыну
16 4.2.2.7 жойылу шегінде тұрған жануарларға мысал келтіру

4.1.2.2 алынған нәтижені оқушы таңдаған формада ұсыну

17 4.2.2.8 ұлттық саябақтар мен қорықтарды құру мақсатын түсіндіру

4.1.2.2 алынған нәтижені оқушы таңдаған формада ұсыну

2-тоқсан
«Мәдени мұра» 2.3 Адам 2-бөлім. Жанды табиғат
18 4.2.3.1 зәр шығару жүйесі мен оның адам ағзасындағы рөлін сипаттау

4.1.2.2 алынған нәтижені оқушы таңдаған формада ұсыну

19 4.2.3.2 жүйке жүйесі мен оның адам ағзасындағы рөлін сипаттау

4.1.2.2 алынған нәтижені оқушы таңдаған формада ұсыну

20 4.2.3.2 жүйке жүйесі мен оның адам ағзасындағы рөлін сипаттау

4.1.2.2 алынған нәтижені оқушы таңдаған формада ұсыну

«Мәдени мұра»;

«Мамандықтар әлемі»

3.1 Заттардың типтері 3-бөлім. Заттар және олардың қасиеттері
21 4.3.1.1 заттың қасиетіне байланысты қолдану аясын анықтау
4.1.2.2 алынған нәтижені оқушы таңдаған формада ұсыну
22 4.3.1.1 заттың қасиетіне байланысты қолдану аясын анықтау
4.1.2.2 алынған нәтижені оқушы таңдаған формада ұсыну
23 4.3.1.2 құрылған эксперимент жоспарына сәйкес жаңа зат алу

4.1.2.2 алынған нәтижені оқушы таңдаған формада ұсыну

24 4.3.1.2 құрылған эксперимент жоспарына сәйкес жаңа зат алу

4.1.2.1 зерттеу әдісін (бақылау мен эксперимент) таңдау себебін оның артықшылығы мен кемшілігіне байланысты негіздеу

4.1.2.2 алынған нәтижені оқушы таңдаған формада ұсыну

3.2 Ауа 25 4.3.2.4 ауаның табиғаттағы орын ауыстыру процесін түсіндіру

4.1.2.2 алынған нәтижені оқушы таңдаған формада ұсыну

26 4.3.2.5 желдің пайдасы мен зияны туралы мысал келтіру
4.1.2.2 алынған нәтижені оқушы таңдаған формада ұсыну
27 4.3.2.1 адам тіршілігінің түрлі салаларында ауаны қолдану жолдарын анықтау

4.1.2.2 алынған нәтижені оқушы таңдаған формада ұсыну

28 4.3.2.2 ауаның ластану көздерін анықтау

4.3.2.3 ауа тазалығын сақтау жолдарын және оны тазарту шараларын ұсыну

4.1.2.2 алынған нәтижені оқушы таңдаған формада ұсыну

3.3 Су 29 4.3.3.1 табиғаттағы су айналымын сипаттау

4.1.2.1 зерттеу әдісін (бақылау мен эксперимент) таңдау себебін оның артықшылығы мен кемшілігіне байланысты негіздеу

4.1.2.2 алынған нәтижені оқушы таңдаған формада ұсыну

30 4.3.3.5 түрлі заттардың судағы ерігіштігін зерттеу

4.1.2.2 алынған нәтижені оқушы таңдаған формада ұсыну

31 4.3.3.2 атмосферада жауын-шашын түзілу процесін сипаттау

4.1.2.2 алынған нәтижені оқушы таңдаған формада ұсыну

32 4.3.3.3 судың ластану көздерін анықтау

4.3.3.4 судың ластануының түрлі ағзаларға әсерін түсіндіру

4.1.2.2 алынған нәтижені оқушы таңдаған формада ұсыну

3-тоқсан
«Табиғат құбылыстары» 5.2

Жарық

5.3

Дыбыс

5.4

Жылу

5.5

Электрлік

5-бөлім. Табиғат физикасы
33 4.5.2.2 жарықтың шағылуы, жұтылуы сияқты қасиеттерін зерттеу және түсіндіру

4.1.2.2 алынған нәтижені оқушы таңдаған формада ұсыну

34 4.5.2.2 жарықтың шағылуы, жұтылуы сияқты қасиеттерін зерттеу және түсіндіру

4.1.2.2 алынған нәтижені оқушы таңдаған формада ұсыну

35 4.5.2.1 көлеңкенің кедергі өлшеміне және жарық көзінен кедергіге дейінгі қашықтыққа тәуелділігін зерттеу және түсіндіру

4.1.2.1 зерттеу әдісін (бақылау мен эксперимент) таңдау себебін оның артықшылығы мен кемшілігіне байланысты негіздеу

4.1.2.2 алынған нәтижені оқушы таңдаған формада ұсыну

36 4.5.3.1 белгілі бір кедергілердің дыбыстың қаттылығы мен таралуына әсерін зерттеу және түсіндіру

4.1.2.1 зерттеу әдісін (бақылау мен эксперимент) таңдау себебін оның артықшылығы мен кемшілігіне байланысты негіздеу

4.1.2.2 алынған нәтижені оқушы таңдаған формада ұсыну

37 4.5.3.1 белгілі бір кедергілердің дыбыстың қаттылығы мен таралуына әсерін зерттеу және түсіндіру

4.1.2.2 алынған нәтижені оқушы таңдаған формада ұсыну

38 4.5.4.1 түрлі материалдардың жылуөткізгіштігін зерттеу

4.1.2.2 алынған нәтижені оқушы таңдаған формада ұсыну

39 4.5.4.1 түрлі материалдардың жылуөткізгіштігін зерттеу

4.1.2.2 алынған нәтижені оқушы таңдаған формада ұсыну

40 4.5.5.1 түрлі материалдардың электрөткізгіштігін зерттеу

4.1.2.1 зерттеу әдісін (бақылау мен эксперимент) таңдау себебін оның артықшылығы мен кемшілігіне байланысты негіздеу

4.1.2.2 алынған нәтижені оқушы таңдаған формада ұсыну

41 4.5.5.1 түрлі материалдардың электрөткізгіштігін зерттеу

4.1.2.2 алынған нәтижені оқушы таңдаған формада ұсыну

3.4

Табиғат ресурстары

3-бөлім. Заттар және олардың қасиеттері
«Қоршаған ортаны қорғау» 42 4.3.4.1 кейбір пайдалы қазбалардың (бор, тұз, әктас, саз, мұнай, гранит, көмір, табиғи газ) қолданылу саласын анықтау

4.3.4.2 Қазақстанның негізгі пайдалы қазбалары өндірілетін кен орындарын картадан көрсету

4.1.2.2 алынған нәтижені оқушы таңдаған формада ұсыну

43 4.3.4.1 кейбір пайдалы қазбалардың (бор, тұз, әктас, саз, мұнай, гранит, көмір, табиғи газ) қолданылу саласын анықтау

4.3.4.2 Қазақстанның негізгі пайдалы қазбалары өндірілетін кен орындарын картадан көрсету

4.1.2.2 алынған нәтижені оқушы таңдаған формада ұсыну

44 4.3.4.1 кейбір пайдалы қазбалардың (бор, тұз, әктас, саз, мұнай, гранит, көмір, табиғи газ) қолданылу саласын анықтау

4.3.4.2 Қазақстанның негізгі пайдалы қазбалары өндірілетін кен орындарын картадан көрсету

4.1.2.2 алынған нәтижені оқушы таңдаған формада ұсыну

45 4.3.4.1 кейбір пайдалы қазбалардың (бор, тұз, әктас, саз, мұнай, гранит, көмір, табиғи газ) қолданылу саласын анықтау

4.3.4.2 Қазақстанның негізгі пайдалы қазбалары өндірілетін кен орындарын картадан көрсету

4.1.2.2 алынған нәтижені оқушы таңдаған формада ұсыну

46 4.3.4.1 кейбір пайдалы қазбалардың (бор, тұз, әктас, саз, мұнай, гранит, көмір, табиғи газ) қолданылу саласын анықтау

4.3.4.2 Қазақстанның негізгі пайдалы қазбалары өндірілетін кен орындарын картадан көрсету

4.1.2.2 алынған нәтижені оқушы таңдаған формада ұсыну

47 4.3.4.1 кейбір пайдалы қазбалардың (бор, тұз, әктас, саз, мұнай, гранит, көмір, табиғи газ) қолданылу саласын анықтау

4.3.4.2 Қазақстанның негізгі пайдалы қазбалары өндірілетін кен орындарын картадан көрсету

4.1.2.2 алынған нәтижені оқушы таңдаған формада ұсыну

48 4.3.4.1 кейбір пайдалы қазбалардың (бор, тұз, әктас, саз, мұнай, гранит, көмір, табиғи газ) қолданылу саласын анықтау

4.3.4.2 Қазақстанның негізгі пайдалы қазбалары өндірілетін кен орындарын картадан көрсету

4.1.2.2 алынған нәтижені оқушы таңдаған формада ұсыну

49 4.3.4.3 пайдалы қазбаларды сақтау және үнемді қолданудың жолдарын ұсыну

4.1.2.2 алынған нәтижені оқушы таңдаған формада ұсыну

50 4.3.4.3 пайдалы қазбаларды сақтау және үнемді қолданудың жолдарын ұсыну 4.1.2.2 алынған нәтижені оқушы таңдаған формада ұсыну
51 4.3.4.3 пайдалы қазбаларды сақтау және үнемді қолданудың жолдарын ұсыну 4.1.2.2 алынған нәтижені оқушы таңдаған формада ұсыну
52 4.3.4.3 пайдалы қазбаларды сақтау және үнемді қолданудың жолдарын ұсыну 4.1.2.2 алынған нәтижені оқушы таңдаған формада ұсыну
4-тоқсан
«Ғарышқа саяхат» 4.1

Жер

4-бөлім. Жер және ғарыш
53 4.4.1.1 жер бетінің ірі элементтерін атау және сипаттау

4.1.2.2 алынған нәтижені оқушы таңдаған формада ұсыну

54 4.4.1.1 жер бетінің ірі элементтерін атау және сипаттау

4.1.2.2 алынған нәтижені оқушы таңдаған формада ұсыну

55 4.4.1.1 жер бетінің ірі элементтерін атау және сипаттау

4.1.2.2 алынған нәтижені оқушы таңдаған формада ұсыну

4.2

Ғарыш

4.3

Кеңістік және уақыт

56 4.4.2.1 жекелеген ғарыш денелерін сипаттау

4.4.2.2 Жердегі тіршілікке ғарыштың әсерін анықтау

4.1.2.2 алынған нәтижені оқушы таңдаған формада ұсыну

57 4.4.2.1 жекелеген ғарыш денелерін сипаттау

4.4.2.2 Жердегі тіршілікке ғарыштың әсерін анықтау

4.1.2.1 зерттеу әдісін (бақылау мен эксперимент) таңдау себебін оның артықшылығы мен кемшілігіне байланысты негіздеу

4.1.2.2 алынған нәтижені оқушы таңдаған формада ұсыну

58 4.4.2.1 жекелеген ғарыш денелерін сипаттау

4.4.2.2 Жердегі тіршілікке ғарыштың әсерін анықтау

4.1.2.1 зерттеу әдісін (бақылау мен эксперимент) таңдау себебін оның артықшылығы мен кемшілігіне байланысты негіздеу

4.1.2.2 алынған нәтижені оқушы таңдаған формада ұсыну

59 4.4.3.1 Жердің орбиталық айналуының салдарын түсіндіру

4.1.2.2 алынған нәтижені оқушы таңдаған формада ұсыну

60 4.4.3.1 Жердің орбиталық айналуының салдарын түсіндіру
4.1.2.2 алынған нәтижені оқушы таңдаған формада ұсыну
61 4.4.3.2 жыл мезгілдерін сипаттау

4.1.2.2 алынған нәтижені оқушы таңдаған формада ұсыну

«Болашаққа саяхат» 5.1

Күш және қозғалыс

5-бөлім. Табиғат физикасы
62 4.5.1.1 Архимед күшін сипаттау және оның білінуіне мысал келтіру

4.5.1.2 судағы әр түрлі денелерге әсер ететін Архимед күшін бақылау және болжау

4.1.2.2 алынған нәтижені оқушы таңдаған формада ұсыну

63 4.5.1.1 Архимед күшін сипаттау және оның білінуіне мысал келтіру

4.5.1.2 судағы әр түрлі денелерге әсер ететін Архимед күшін бақылау және болжау

4.1.2.1 зерттеу әдісін (бақылау мен эксперимент) таңдау себебін оның артықшылығы мен кемшілігіне байланысты негіздеу

4.1.2.2 алынған нәтижені оқушы таңдаған формада ұсыну

64 4.5.1.1 Архимед күшін сипаттау және оның білінуіне мысал келтіру

4.1.2.2 алынған нәтижені оқушы таңдаған формада ұсыну

65 4.5.1.1 Архимед күшін сипаттау және оның білінуіне мысал келтіру

4.5.1.2 судағы әр түрлі денелерге әсер ететін Архимед күшін бақылау және болжау

4.1.2.2 алынған нәтижені оқушы таңдаған формада ұсыну

66 4.5.1.1 Архимед күшін сипаттау және оның білінуіне мысал келтіру;

4.5.1.2 судағы әр түрлі денелерге әсер ететін Архимед күшін бақылау және болжау

4.1.2.2 алынған нәтижені оқушы таңдаған формада ұсыну

Білімді бекіту. Өткенді қайталау 67 4.1.1.1 зерттеудің өзекті бағытын өз пайымдауы негізінде анықтау

4.1.2.1 зерттеу әдісін (бақылау мен эксперимент) таңдау себебін оның артықшылығы мен кемшілігіне байланысты негіздеу

4.1.2.2 алынған нәтижені оқушы таңдаған формада ұсыну

68 4.1.2.1 зерттеу әдісін (бақылау мен эксперимент) таңдау себебін оның артықшылығы мен кемшілігіне байланысты негіздеу

4.1.2.2 алынған нәтижені оқушы таңдаған формада ұсыну

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *