КТЖ Қазақ тілі 1-сынып Көкжиек-Горизонт баспасы Күнтізбелік тақырыптық жоспар орыс мектеп

КТЖ Қазақ тілі 1-сынып Көкжиек-Горизонт баспасы Күнтізбелік тақырыптық жоспар

КТП Казахский язык 1 класс для русской школы издательство Кокжиек Горизонт Календарно-тематическое планирование

«Қазақ тілі» (Т2) пәні бойынша ұзақ мерзімді жоспар

Оқу жылындағы барлық сағат саны – 66 сағат

Ортақ тақы-рып С\р Сабақтың тақырыбы Оқыту мақсаттары Сағат Мерзі-мі Ескер-ту
I тоқсан-16
1-тарау

Өзім туралы

1 Сәлем! Сенің атың кім?
    1. Сөзді зейін қойып тыңдау, түсіну және оған сәй-

кес дұрыс әрекет ету (қимыл, ым-ишараны қолдану, іс-әрекет жасау)

1.1.2.1 Күнделікті өмірде қолданылатын таныс сөздер-

дің мағынасын түсіну

1.2.3.1 Сұхбаттасын түсіну және түрлі тәсілмен әрекет жасау, этика нормаларын сақтап жауап беру

1.5.1.2 Сөйлеу барысында тәуелдік жалғауын мұғалім-

нің көмегі (құрылымдық үлгі) бойынша қолдану

1 4.09
2 Бұл кім?
1.1.1.1 Сөзді зейін қойып тыңдау, түсіну және оған сәйкес дұрыс әрекет ету (қимыл, ым-ишараны қолдану, іс-әрекет жасау)

1.1.2.1 Күнделікті өмірде қолданылатын таныс сөздер-

дің мағынасын түсіну

1.2.3.1 Сұхбаттасын түсіну және түрлі тәсілмен әрекет жасау, этика нормаларын сақтап жауап беру.

1 7.09
3 Бұл не?
    1. Сөзді зейін қойып тыңдау, түсіну және оған

сәйкес дұрыс әрекет ету (қимыл, ым-ишараны қолдану, іс-әрекет жасау)

1.1.2.1 Күнделікті өмірде қолданылатын таныс сөздер-

дің мағынасын түсіну

1.1.3.1 Хабарламаны тыңдау және мұғалімнің көмегімен мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беру, сәйкес затты таңдау

1 11.09
4 Қандай доп?
1.1.1.1 Сөзді зейін қойып тыңдау, түсіну және оған сәйкес дұрыс әрекет ету (қимыл, ым-ишараны қолдану, іс-әрекет жасау)

1.1.2.1 Күнделікті өмірде қолданылатын таныс сөздер-

дің мағынасын түсіну

1.2.3.1 Сұхбаттасын түсіну және түрлі тәсілмен әрекет жасау, этика нормаларын сақтап жауап беру.

1 14.09
5 Неше доп? 1.1.1.1 Сөзді зейін қойып тыңдау, түсіну және оған сәйкес дұрыс әрекет ету (қимыл, ым-ишараны қолдану, іс-әрекет жасау)

1.1.2.1 Күнделікті өмірде қолданылатын таныс сөздердің мағынасын түсіну

1.2.3.1 Сұхбаттасын түсіну және түрлі тәсілмен әрекет жасау, этика нормаларын сақтап жауап беру

1 18.09
6 Мынау-көйлек 1.1.1.1 Сөзді зейін қойып тыңдау, түсіну және оған сәйкес дұрыс әрекет ету (қимыл, ым-ишараны қолдану, іс-әрекет жасау)

1.1.2.1 Күнделікті өмірде қолданылатын таныс сөздердің мағынасын түсіну.

1.1.3.1 Хабарламаны тыңдау және мұғалімнің көмегімен мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беру, сәйкес иллюстрация/заттық сурет/сызба таңдау

1.2.3.1 Сұхбаттасын түсіну және түрлі тәсілмен әрекет 25.09жасау, этика нормаларын сақтап жауап беру

1 21.09
7 Сен не киесің?
    1. Сөзді зейін қойып тыңдау, түсіну және оған сәй-

кес дұрыс әрекет ету (қимыл, ым-ишараны қолдану, іс-әрекет жасау)

1.1.2.1 Күнделікті өмірде қолданылатын таныс сөздер-

дің мағынасын түсіну.

1.2.3.1 Сұхбаттасын түсіну және түрлі тәсілмен әрекет жасау, этика нормаларын сақтап жауап беру

1 25.09
8 Кел, қайталайық! 1.1.1.1 Сөзді зейін қойып тыңдау, түсіну және оған сәйкес дұрыс әрекет ету (қимыл, ым-ишараны қолдану, іс-әрекет жасау)

1.1.2.1 Күнделікті өмірде қолданылатын таныс сөздердің мағынасын түсіну

1.2.3.1 Сұхбаттасын түсіну және түрлі тәсілмен әрекет жасау, этика нормаларын сақтап жауап беру

1.5.1.1 Мұғалімнің көмегімен заттың атын, санын, түсін білдіретін сөздердің мағынасын түсіну, ауызекі тілде қолдану

1 28.09
9 Менің кітапшам №3 жұмыс дәптері 1 2.10
2-тарау

Менің мектебім

1 Мынау-мектеп 1.1.1.1 Сөзді зейін қойып тыңдау, түсіну және оған сәйкес дұрыс әрекет ету (қимыл, ым-ишараны қолдану, іс-әрекет жасау)

1.1.2.1 Күнделікті өмірде қолданылатын таныс сөздердің мағынасын түсіну

1.2.3.1 Сұхбаттасын түсіну және түрлі тәсілмен әрекет жасау, этика нормаларын сақтап жауап беру

1.3.2.1 Мәтіндегі таныс сөздердің мағынасын түсіну

1 5.10
2 Менің сыныбым 1.1.1.1 Сөзді зейін қойып тыңдау, түсіну және оған сәйкес дұрыс әрекет ету (қимыл, ым-ишараны қолдану, іс-әрекет жасау)

1.2.3.1 Сұхбаттасын түсіну және түрлі тәсілмен әрекет жасау, этика нормаларын сақтап жауап беру

1.3.3.1 Өлеңді ажырату

1.5.1.1 Мұғалімнің көмегімен заттың атын, санын, сынын, қимылын білдіретін сөздердің мағынасын түсіну, ауызекі тілде қолдану

1 9.10
3 Оқу құралдары 1.1.1.1 Сөзді зейін қойып тыңдау, түсіну және оған сәйкес дұрыс әрекет ету (қимыл, ым-ишараны қолдану, іс-әрекет жасау)

1.2.3.1 Сұхбаттасын түсіну және түрлі тәсілмен әрекет жасау, этика нормаларын сақтап жауап беру

1.3.2.1 Мәтіндегі таныс сөздердің мағынасын түсіну

1.5.1.1 Мұғалімнің көмегімен заттың атын, санын, сынын, қимылын білдіре

1 12.10
4 Мен жеті жастамын 1.1.1.1 Сөзді зейін қойып тыңдау, түсіну және оған сәйкес дұрыс әрекет ету (қимыл, ым-ишараны қолдану, іс-әрекет жасау)

1.2.3.1 Сұхбаттасын түсіну және түрлі тәсілмен әрекет жасау, этика нормаларын сақтап жауап беру

1.5.1.2 Сөйлеу барысында жіктік жалғауын мұғалімнің көмегі/үлгісі бойынша қолдану

1 16.10
5 Алмабек мектепте 1.1.1.1 Сөзді зейін қойып тыңдау, түсіну және оған сәйкес дұрыс әрекет ету (қимыл, ым-ишараны қолдану, іс-әрекет жасау)

1.2.3.1 Сұхбаттасын түсіну және түрлі тәсілмен әрекет жасау, этика нормаларын сақтап жауап беру

1.3.2.1 Мәтіндегі таныс сөздердің мағынасын түсіну

1.5.1.2 Сөйлеу барысында жіктік жалғауын мұғалімнің көмегі/үлгісі бойынша қолдану

1 19.10
6 Мектепте 1.1.2.1 Күнделікті өмірде қолданылатын таныс сөздердің мағынасын түсіну

1.1.3.1 Хабарламаны тыңдау және мұғалімнің көмегімен мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беру, сәйкес иллюстрация/заттық сурет/сызба таңдау

1.2.3.1 Сұхбаттасын түсіну және түрлі тәсілмен әрекет жасау, этика нормаларын сақтап жауап беру

1.5.1.2 Сөйлеу барысында жіктік жалғауын мұғалімнің көмегі/үлгісі бойынша қолдану

1 23.10
7 Мен қаламмен жазамын 1.1.1.1 Сөзді зейін қойып тыңдау, түсіну және оған сәйкес дұрыс әрекет ету (қимыл, ым-ишараны қолдану, іс-әрекет жасау)

1.2.3.1 Сұхбаттасын түсіну және түрлі тәсілмен әрекет жасау, этика нормаларын сақтап жауап беру

1.5.1.2 Сөйлеу барысында септік жалғауын мұғалімнің көмегі/үлгісі бойынша қолдану

1.5.1.5 Мұғалім көмегімен сөйлемдегі сөздердің орын тәртібін сақтап құрастыру

1 26.10
II тоқсан-16
8 Кел, қайталайық! 1.1.2.1 Күнделікті өмірде қолданылатын таныс сөздердің мағынасын түсіну

1.2.3.1 Сұхбаттасын түсіну және түрлі тәсілмен әрекет жасау, этика нормаларын сақтап жауап беру

1.2.6.1 Тыңдаған/оқыған материал туралы өзінің қарапайым пікірін білдіру

1.1.3.1 Хабарламаны тыңдау және мұғалімнің көмегімен мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беру, сәйкес иллюстрация/заттық сурет/сызба таңдау

1.5.1.5 Мұғалім көмегімен сөйлемдегі сөздердің орын тәртібін сақтап құрастыру.

1 6.11
9 Менің кітапшам №3 жұмыс дәптері 1 9.11
3-тарау

Менің отбасым және достарым

1 Бұл кім? 1.1.2.1 Күнделікті өмірде қолданылатын таныс сөздердің мағынасын түсіну

1.2.1.1 Танысу, өзі туралы айту, затты сипаттау үшін таныс сөз және сөз тіркестерін қолдану

1.3.2.1 Мәтіндегі таныс сөздердің мағынасын түсіну

1.5.1.2 Сөйлеу барысында тәуелдік жалғауын мұғалімнің көмегі/үлгісі бойынша қолдану

1 13.11
2 Менің анам 1.2.2.1 Сурет бойынша 2-3 сөйлем сөйлем құрастыру

1.3.2.1 Мәтіндегі таныс сөздердің мағынасын түсіну

1.3.4.1 Мұғалімнің көмегімен мәтіннің мазмұны немесе иллюстрация бойынша қарапайым (кім? қандай?) сұрақ қоя білу.

1.5.1.2 Сөйлеу барысында тәуелдік жалғауын мұғалімнің көмегі/үлгісі бойынша қолдану.

1 16.11
3 Сенің досың 1.1.2.1 Күнделікті өмірде қолданылатын таныс сөздердің мағынасын түсіну

1.1.5.1 Тыңдаған шағын мәтінді қаншалықты түсінгенін қимыл мен қысқа жауап арқылы білдіру және сұрақ қою

1.2.5.1 Тыңдалым материалдың мазмұнын өз сөзімен сипаттау

1.3.2.1 Мәтіндегі таныс сөздердің мағынасын түсіну

1 20.11
4 Сен не істейсің? 1.1.2.1 Күнделікті өмірде қолданылатын таныс сөздердің мағынасын түсіну

1.2.5.1 Тыңдалым материалдың мазмұнын өз сөзімен сипаттау

1.3.2.1 Мәтіндегі таныс сөздердің мағынасын түсіну

1.5.1.1 Мұғалімнің көмегімен қимыл, іс-әрекетті білдіретін сөздердің мағынасын түсіну, ауызекі тілде қолдану

1 23.11
5 Менің достарым 1.1.2.1 Күнделікті өмірде қолданылатын таныс сөздердің мағынасын түсіну

1.1.5.1 Тыңдаған шағын мәтінді қаншалықты түсінгенін қимыл мен қысқа жауап арқылы білдіру және сұрақ қою

1.3.2.1 Мәтіндегі таныс сөздердің мағынасын түсіну

1.2.5.1 Тыңдалым материалдың мазмұнын өз сөзімен сипаттау

1.5.1.1 Мұғалімнің көмегімен қимыл, іс-әрекетті білдіретін сөздердің мағынасын түсіну, ауызекі тілде қолдану

1 27.11
6 Кел, қайталайық! 1.1.2.1 Күнделікті өмірде қолданылатын таныс сөздердің мағынасын түсіну

1.1.5.1 Тыңдаған шағын мәтінді қаншалықты түсінгенін қимыл мен қысқа жауап арқылы білдіру және сұрақ қою

1.3.2.1 Мәтіндегі таныс сөздердің мағынасын түсіну

1.2.5.1 Тыңдалым материалдың мазмұнын өз сөзімен сипаттау

1.5.1.1 Мұғалімнің көмегімен қимыл, іс-әрекетті білдіретін

1 30.11
7 Менің кітапшам №3 жұмыс дәптері 1 4.12
4-тарау

Бізді қоршаған әлем

1 Үй жануарлары 1.1.3.1 Хабарламаны тыңдау және мұғалімнің көмегімен мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беру, сәйкес иллюстрация/заттық сурет/сызба таңдау

1.2.2.1 Сурет бойынша 2-3 сөйлем сөйлем құрастыру

1.3.4.1 Мұғалімнің көмегімен мәтіннің мазмұны немесе иллюстрация бойынша қарапайым (не? қандай? қанша?) сұрақ қоя білу

1.5.1.1 Мұғалімнің көмегімен заттың атын, санын, сынын, қимылын білдіретін сөздердің мағынасын түсіну, ауызекі тілде қолдану

1 7.12
2 Аңдар 1.1.2.1 Күнделікті өмірде қолданылатын таныс сөздердің мағынасын түсіну

1.1.3.1 Хабарламаны тыңдау және мұғалімнің көмегімен мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беру, сәйкес иллюстрация/заттық сурет/сызба таңдау

1.1.4.1 Мұғалімнің көмегімен тыңдалған материал не туралы екенін түсіну

1.2.6.1 Тыңдаған/оқыған материал туралы өзінің қарапайым пікірін білдіру

1.5.1.4 Мұғалімнің көмегімен сөйлеу барысында сілтеу есімдіктерін дұрыс қолдану

1 11.12
3 Біздің аула 1.1.4.1 Мұғалімнің көмегімен тыңдалған материал не туралы екенін түсіну

1.3.4.1 Мұғалімнің көмегімен мәтіннің мазмұны немесе иллюстрация бойынша қарапайым (не? қандай? не істейсің?) сұрақ қоя білу

1.3.2.1 Мәтіндегі таныс сөздердің мағынасын түсіну

1.2.2.1 Сурет бойынша 2-3 сөйлем сөйлем құрастыру

1.5.1.2 Сөйлеу барысында жіктік/көптік жалғауларын мұғалімнің көмегі/үлгісі бойынша қолдану

1 14.12
4 Аулада 1.1.4.1 Мұғалімнің көмегімен тыңдалған материал не

туралы екенін түсіну

1.2.2.1 Сурет бойынша 2-3 сөйлем сөйлем құрастыру

1.3.2.1 Мәтіндегі таныс сөздердің мағынасын түсіну

1.3.4.1 Мұғалімнің көмегімен мәтіннің мазмұны немесе иллюстрация бойынша қарапайым (не? қандай? не істейсің?) сұрақ қоя білу

1.5.1.2 Сөйлеу барысында жіктік жалғауын мұғалімнің көмегі/үлгісі бойынша қолдану

1 18.12
5 Менің елім 1.1.2.1 Күнделікті өмірде қолданылатын таныс сөздердің мағынасын түсіну

1.1.4.1 Мұғалімнің көмегімен тыңдалған материал не туралы екенін түсіну

1.3.4.1 Мұғалімнің көмегімен мәтіннің мазмұны немесе иллюстрация бойынша қарапайым (кім? не? қандай? қанша?) сұрақ қоя білу

1.2.2.1 Сурет бойынша 2-3 сөйлем сөйлем құрастыру

1.5.1.4 Мұғалімнің көмегімен сөйлеу барысында тәуелдік/жіктік жалғауларын дұрыс қолдану.

1 21.12
6 Кел, қайталайық! 1.1.2.1 Күнделікті өмірде қолданылатын таныс сөздердің мағынасын түсіну

1.2.3.1 Сұхбаттасын түсіну және түрлі тәсілмен әрекет жасау, этика нормаларын сақтап жауап беру

1.2.6.1 Тыңдаған/оқыған материал туралы өзінің қарапайым пікірін білдіру

1.1.3.1 Хабарламаны тыңдау және мұғалімнің көмегімен мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беру, сәйкес иллюстрация/заттық сурет/сызба таңдау

1.5.1.5 Мұғалім көмегімен сөйлемдегі сөздердің орын тәртібін сақтап құрастыру

1 25.12
7 Менің кітапшам №3 жұмыс дәптері 1 28.12
III тоқсан-19
5-тарау

Саяхат

1 Мен мектепке барамын 1.2.3.1 Сұхбаттасын түсіну және түрлі тәсілмен әрекет жасау, этика нормаларын сақтап жауап беру

1.2.4.1 Қарапайым оқиғаларды (мәтінді) мазмұндау

1.3.4.1 Мұғалімнің көмегімен мәтіннің мазмұны немесе иллюстрация бойынша қарапайым (кім? не? қандай? неше?) сұрақ қоя білу

1.5.1.2 Сөйлеу барысында септік жалғауларын мұғалімнің көмегі/үлгісі бойынша қолдану

1 8.01
2 Ол қайда барады? 1.2.4.1 Қарапайым оқиғаларды (мәтінді) мазмұндау 1.3.1.1 Таныс сөздерді тұтас оқу

1.3.4.1 Мұғалімнің көмегімен мәтіннің мазмұны немесе иллюстрация бойынша қарапайым (кім? не? қандай? қанша/неше?) сұрақ қоя білу

1.5.1.2 Сөйлеу барысында септік /жіктік жалғауларын мұғалімнің көмегі/үлгісі бойынша қолдану

1.5.2.1 Әріп пен дыбысты ажырата білу, дыбыстардың дыбысталу ерекшелігін ескере отырып, сөздерді дұрыс жазу

1 11.01
3 Мен анаммен барамын 1.2.3.1 Сұхбаттасын түсіну және түрлі тәсілмен әрекет жасау, этика нормаларын сақтап жауап беру

1.2.4.1 Қарапайым оқиғаларды (мәтінді) мазмұндау

1.3.1.1 Таныс сөздерді тұтас оқу

1.4.4.1 Бас әріптер мен кіші әріптерді бір-бірімен дұрыс байланыстырып, гигиеналық талаптарға сай жазу

1.5.1.2 Сөйлеу барысында жіктік, септік жалғауларын мұғалімнің көмегі/үлгісі бойынша қолдану

1 15.01
4 Мынау-автобус 1.2.3.1 Сұхбаттасын түсіну және түрлі тәсілмен әрекет жасау, этика нормаларын сақтап жауап беру

1.3.1.1 Таныс сөздерді тұтас оқу

1.3.4.1 Мұғалімнің көмегімен мәтіннің мазмұны немесе иллюстрация бойынша қарапайым (кім? не? қандай? неше?) сұрақ қоя білу

1.5.2.1 Әріп пен дыбысты ажырата білу, дыбыстардың дыбысталу ерекшелігін ескере отырып, сөздерді дұрыс жазу

1 18.01
5 Мен автобуспен барамын 1.2.3.1 Сұхбаттасын түсіну және түрлі тәсілмен әрекет жасау, этика нормаларын сақтап жауап беру

1.3.1.1 Таныс сөздерді тұтас оқу

1.3.4.1 Мұғалімнің көмегімен мәтіннің мазмұны немесе иллюстрация бойынша қарапайым (кім? не? қандай? неше?) сұрақ қоя білу

1.4.4.1 Бас әріптер мен кіші әріптерді бір-бірімен дұрыс байланыстырып, гигиеналық талаптарға сай жазу

1.5.1.2 Сөйлеу барысында жіктік, септік жалғауларын мұғалімнің көмегі/үлгісі бойынша қолдану

1 22.01
6 Саяхат 1.2.4.1 Қарапайым оқиғаларды (мәтінді) мазмұндау

1.3.1.1 Таныс сөздерді тұтас оқу

1.3.4.1 Мұғалімнің көмегімен мәтіннің мазмұны немесе иллюстрация бойынша қарапайым (кім? не? қандай? қанша/неше?) сұрақ қоя білу

1.5.1.2 Сөйлеу барысында жіктік, септік жалғауларын мұғалімнің көмегі/үлгісі бойынша қолдану

1.5.2.1 Әріп пен дыбысты ажырата білу, дыбыстардың дыбысталу ерекшелігін ескере отырып, сөздерді дұрыс жазу

1 25.01
7 Біз Медеуге барамыз 1.2.4.1 Қарапайым оқиғаларды (мәтінді) мазмұндау

1.5.1.2 Сөйлеу барысында жіктік, септік жалғауларын мұғалімнің көмегі/үлгісі бойынша қолдану

1.3.4.1 Мұғалімнің көмегімен мәтіннің мазмұны немесе иллюстрация бойынша қарапайым (кім? не? қандай? неше?) сұрақ қоя білу

1.4.4.1 Бас әріптер мен кіші әріптерді бір-бірімен дұрыс байланыстырып, гигиеналық талаптарға сай жазу

1 29.01
8 Кел, қайталайық! 1.2.3.1 Сұхбаттасын түсіну және түрлі тәсілмен әрекет жасау, этика нормаларын сақтап жауап беру

1.3.4.1 Мұғалімнің көмегімен мәтіннің мазмұны немесе иллюстрация бойынша қарапайым (кім? не? қандай? неше?) сұрақ қоя білу

1.2.4.1 Қарапайым оқиғаларды (мәтінді) мазмұндау

1.5.1.3 Мұғалім көмегімен болымды, болымсыз етістікті қолдану

1 1.02 БЖБ
9 Менің кітапшам №3 жұмыс дәптері 1 12.02
6-тарау

Салт-дәстүр және ауыз әдебиеті

1 Мақта қыз бен мысық 1.1.4.1 Мұғалімнің көмегімен тыңдалған материал не туралы екенін түсіну

1.2.4.1 Қарапайым оқиғаларды (мәтінді) мазмұндау

1.3.3.1 Өлең, жұмбақ және ертегілерді ажырату

1.3.5.1 Мұғалімнің көмегімен қажетті ақпараттарды иллюстрациялы шағын мәтіндерден тауып алу

1.5.1.5 Мұғалім көмегімен сөйлемдегі сөздердің орын тәртібін сақтап құрастыру

1 15.02
2 Мен ертегі білемін 1.2.4.1 Қарапайым оқиғаларды (мәтінді) мазмұндау

1.3.1.1 Таныс сөздерді тұтас оқу

1.3.3.1 Өлең, жұмбақ және ертегілерді ажырату

1.3.5.1 Мұғалімнің көмегімен қажетті ақпараттарды иллюстрациялы шағын мәтіндерден тауып алу

1.5.1.5 Мұғалім көмегімен сөйлемдегі сөздердің орын тәртібін сақтап құрастыру

1 19.02
3 Менің туған жерім 1.2.2.1 Сурет бойынша 2-3 сөйлем сөйлем құрастыру

1.3.3.1 Өлең, жұмбақ және ертегілерді ажырату

1.3.2.1 Мәтіндегі таныс сөздердің мағынасын түсіну

1.3.4.1 Мұғалімнің көмегімен мәтіннің мазмұны немесе иллюстрация бойынша қарапайым (кім? не? қандай? қанша/неше?) сұрақ қоя білу

1.5.2.1 Әріп пен дыбысты ажырата білу, дыбыстардың дыбысталу ерекшелігін ескере отырып, сөздерді дұрыс жазу

1 22.09
4 Ою 1.2.2.1 Сурет бойынша 2-3 сөйлем сөйлем құрастыру

1.3.5.1 Мұғалімнің көмегімен қажетті ақпараттарды иллюстрациялы шағын мәтіндерден тауып алу

1.4.2.1 Мұғалімнің көмегімен оқыған/ тыңдаған/аудиовизуалды материалдар бойынша таныс заттардың атауын жазу

1.4.4.1 Бас әріптер мен кіші әріптерді бір-бірімен дұрыс байланыстырып, гигиеналық талаптарға сай жазу

1 26.02
5 Не дәмді? 1.2.2.1 Сурет бойынша 2-3 сөйлем сөйлем құрастыру

1.3.3.1 Өлең, жұмбақ және ертегілерді ажырату

1.3.4.1 Мұғалімнің көмегімен мәтіннің мазмұны немесе иллюстрация бойынша қарапайым (кім? не? қандай? қанша/неше?) сұрақ қоя білу

1.5.2.1 Әріп пен дыбысты ажырата білу, дыбыстардың дыбысталу ерекшелігін ескере отырып, сөздерді дұрыс жазу.

1 1.03
6 Аңдар 1.2.2.1 Сурет бойынша 2-3 сөйлем сөйлем құрастыру

1.3.3.1 Өлең, жұмбақ және ертегілерді ажырату

1.3.2.1 Мәтіндегі таныс сөздердің мағынасын түсіну

1.4.4.1 Бас әріптер мен кіші әріптерді бір-бірімен дұрыс байланыстырып, гигиеналық талаптарға сай жазу.

1 5.02
7 Көктем сәні 1.2.2.1 Сурет бойынша 2-3 сөйлем сөйлем құрастыру

1.3.3.1 Өлең, жұмбақ және ертегілерді ажырату

1.3.5.1 Мұғалімнің көмегімен қажетті ақпараттарды иллюстрациялы шағын мәтіндерден тауып алу

1.3.4.1 Мұғалімнің көмегімен мәтіннің мазмұны немесе иллюстрация бойынша қарапайым (кім? не? қандай? қанша/неше?) сұрақ қоя білу

1.5.2.1 Әріп пен дыбысты ажырата білу, дыбыстардың дыбысталу ерекшелігін ескере отырып, сөздерді дұрыс жазу

1 8.03
8 Кел, қайталайық! 1.2.3.1 Сұхбаттасын түсіну және түрлі тәсілмен әрекет жасау, этика нормаларын сақтап жауап беру

1.3.2.1 Мәтіндегі таныс сөздердің мағынасын түсіну

1.4.4.1 Бас әріптер мен кіші әріптерді бір-бірімен дұрыс байланыстырып, гигиеналық талаптарға сай жазу

1.5.1.5 Мұғалім көмегімен сөйлемдегі сөздердің орын тәртібін сақтап құрастыру

1.5.1.2 Сөйлеу барысында жіктік, септік жалғауларын мұғалімнің көмегі/үлгісі бойынша қолдану

1 12.03 БЖБ
9 Тоқсандық жиынтық бағалау 1.1.4.1 Мұғалімнің көмегімен тыңдаған материалдың кім/не туралы екенін түсіну. 1.2.4.1 Шағын мәтінді/

қарапайым оқиғаларды мазмұндау.

1.3.3.1 Мәтіннің жанрын (өлең, ертегі, жұмбақ,

жаңылтпаш, санамақ және т.б.) ажырату.

1.3.5.1 Мұғалімнің көмегімен иллюстрациялы шағын мәтіннен қажетті ақпаратты табу.

1.4.1.1 Суретте берілген заттардың сынын білдіретін

сөздерді жазу.

1.4.2.1 Мұғалімнің көмегімен оқыған немесе тыңдаған / тыңдау-көру материалдары бойынша таныс заттардың атауларын жазу.

15.03 ТЖБ
10 Менің кітапшам №3 жұмыс дәптері 1 19.03
IV тоқсан-15
7-тарау

Тағам және сусын

1 Сен не аласың? 1.1.2.1 Күнделікті өмірде қолданылатын таныс сөздердің мағынасын түсіну

1.2.3.1 Сұхбаттасын түсіну және түрлі тәсілмен әрекет жасау, этика нормаларын сақтап жауап беру

1.3.1.1 Таныс сөздерді тұтас оқу

1.5.1.2 Сөйлеу барысында жіктік жалғауын мұғалімнің көмегі/үлгісі бойынша қолдану

1 5.04
2 Таңғы ас 1.2.3.1 Сұхбаттасын түсіну және түрлі тәсілмен әрекет жасау, этика нормаларын сақтап жауап беру

1.3.1.1 Таныс сөздерді тұтас оқу

1.3.4.1 Мұғалімнің көмегімен мәтіннің мазмұны немесе иллюстрация бойынша қарапайым (кім? не? қандай? қанша?) сұрақ қоя білу

1.5.2.1 Әріп пен дыбысты ажырата білу, дыбыстардың дыбысталу ерекшелігін ескере отырып, сөздерді дұрыс жазу

1 9.04
3 Ас мәзірі 1.1.4.1 Мұғалімнің көмегімен тыңдалған материал не туралы екенін түсіну

1.2.3.1 Сұхбаттасын түсіну және түрлі тәсілмен әрекет жасау, этика нормаларын сақтап жауап беру

1.3.1.1 Таныс сөздерді тұтас оқу

1.5.1.2 Сөйлеу барысында жіктік /септік жалғауларын мұғалімнің көмегі/үлгісі бойынша қолдану

1.5.2.1 Әріп пен дыбысты ажырата білу, дыбыстардың дыбысталу ерекшелігін ескере отырып, сөздерді дұрыс жазу

1 12.04
4 Мен шырын ішемін 1.2.3.1 Сұхбаттасын түсіну және түрлі тәсілмен әрекет жасау, этика нормаларын сақтап жауап беру

1.2.5.1 Тыңдалым материалдарының сюжетін өз сөзімен сипаттау

1.3.2.1 Мәтіндегі таныс сөздердің мағынасын түсіну

1.3.4.1 Мұғалімнің көмегімен мәтіннің мазмұны немесе иллюстрация бойынша қарапайым (кім? не? қандай? қанша /неше?) сұрақ қоя білу

1.5.2.1 Әріп пен дыбысты ажырата білу, дыбыстардың дыбысталу ерекшелігін ескере отырып, сөздерді дұрыс жазу

1 16.04
5 Мен алма жеймін 1.2.4.1 Қарапайым оқиғаларды (мәтінді) мазмұндау

1.2.3.1 Сұхбаттасын түсіну және түрлі тәсілмен әрекет жасау, этика нормаларын сақтап жауап беру

1.3.2.1 Мәтіндегі таныс сөздердің мағынасын түсіну

1.3.4.1 Мұғалімнің көмегімен мәтіннің мазмұны немесе иллюстрация бойынша қарапайым (кім? не? қандай? неше?) сұрақ қоя білу

1.5.2.1 Әріп пен дыбысты ажырата білу, дыбыстардың дыбысталу ерекшелігін ескере отырып, сөздерді дұрыс жазу

1 19.04
6 Мен салат жасаймын 1.2.4.1 Қарапайым оқиғаларды (мәтінді) мазмұндау

1.2.3.1 Сұхбаттасын түсіну және түрлі тәсілмен әрекет жасау, этика нормаларын сақтап жауап беру

1.3.2.1 Мәтіндегі таныс сөздердің мағынасын түсіну

1.3.2.1 Мәтіндегі таныс сөздердің мағынасын түсіну

1 23.04
7 Балмұздақ 1.2.3.1 Сұхбаттасын түсіну және түрлі тәсілмен әрекет жасау, этика нормаларын сақтап жауап беру

1.2.4.1 Қарапайым оқиғаларды (мәтінді) мазмұндау

1.3.2.1 Мәтіндегі таныс сөздердің мағынасын түсіну

1.3.5.1 Мұғалімнің көмегімен қажетті ақпараттарды иллюстрациялы шағын мәтіндерден тауып алу

1.5.2.2 Мұғалімнің көмегімен ә, ө, ү, ұ, і, ң, қ, ғ, һ әріптері кездесетін сөздерді анықтау және жазу

1 26.04
8 Менің кітапшам 1.1.3.1 Тыңдаған мәтін мазмұны бойынша мұғалімнің көмегімен сұрақтарға жауап беру, сәйкес иллюстрация/суреттер/сызбалар таңдау.

1.2.4.1 Шағын мәтінді/ қарапайым оқиғаларды мазмұндау.

№3 жұмыс дәптері

1 30.04 БЖБ
8-тарау

Дені саудың-жаны сау

1 Оң қолымда бес саусақ 1.1.4.1 Мұғалімнің көмегімен тыңдалған материал не туралы екенін түсіну

1.2.3.1 Сұхбаттасын түсіну және түрлі тәсілмен әрекет жасау, этика нормаларын сақтап жауап беру

1.3.3.1 Өлең, жұмбақ және ертегілерді ажырату

1.3.4.1 Мұғалімнің көмегімен мәтіннің мазмұны немесе иллюстрация бойынша қарапайым (кім? не? қандай? қанша/неше?) сұрақ қоя білу

1.3.5.1 Мұғалімнің көмегімен қажетті ақпараттарды иллюстрациялы шағын мәтіндерден тауып алу.

1 3.05
2 Сен таңертең не істейсің? 1.1.3.1 Хабарламаны тыңдау және мұғалімнің көмегімен мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беру, сәйкес иллюстрация/заттық сурет/сызба таңдау

1.1.5.1 Тыңдаған шағын мәтінді қаншалықты түсінгенін қимыл мен қысқа жауап арқылы білдіру және сұрақ қою

1.2.3.1 Сұхбаттасын түсіну және түрлі тәсілмен әрекет жасау, этика нормаларын сақтап жауап беру

1.5.1.2 Сөйлеу барысында жіктік жалғауын мұғалімнің көмегі/үлгісі бойынша қолдану

1.4.4.1 Бас әріптер мен кіші әріптерді бір-бірімен дұрыс байланыстырып, гигиеналық талаптарға сай жазу

1 7.05
3 Мамандықтар 1.1.4.1 Мұғалімнің көмегімен тыңдалған материал не туралы екенін түсіну

1.1.5.1 Тыңдаған шағын мәтінді қаншалықты түсінгенін қимыл мен қысқа жауап арқылы білдіру және сұрақ қою

1.1.3.1 Хабарламаны тыңдау және мұғалімнің көмегімен мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беру, сәйкес иллюстрация/заттық сурет/сызба таңдау

1.3.1.1 Таныс сөздерді тұтас оқу

1.3.4.1 Мұғалімнің көмегімен мәтіннің мазмұны немесе иллюстрация бойынша қарапайым (кім? не? не істейді?) сұрақ қоя білу

1 10.05
4 Дәрігерде

Аурухана

1.1.4.1 Мұғалімнің көмегімен тыңдалған материал не туралы екенін түсіну

1.2.4.1 Қарапайым оқиғаларды (мәтінді) мазмұндау

1.3.1.1 Таныс сөздерді тұтас оқу

1.4.4.1 Бас әріптер мен кіші әріптерді бір-бірімен дұрыс байланыстырып, гигиеналық талаптарға сай жазу

1.5.1.2 Сөйлеу барысында тәуелдікжалғауын мұғалімнің көмегі/үлгісі бойынша қолдану

1 14.05
5 Спортзалда 1.1.4.1 Мұғалімнің көмегімен тыңдалған материал не туралы екенін түсіну

1.1.3.1 Хабарламаны тыңдау және мұғалімнің көмегімен мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беру, сәйкес иллюстрация/заттық сурет/сызба таңдау

1.2.2.1 Сурет бойынша 2-3 сөйлем құрастыру

1.2.3.1 Сұхбаттасын түсіну және түрлі тәсілмен әрекет жасау, этика нормаларын сақтап жауап беру

1.3.1.1 Таныс сөздерді тұтас оқу

1 17.05
6 Кел, қайталайық! 1.2.3.1 Сұхбаттасын түсіну және түрлі тәсілмен әрекет жасау, этика нормаларын сақтап жауап беру

1.2.4.1 Қарапайым оқиғаларды (мәтінді) мазмұндау

1.4.1.1 Берілген суретке қатысты сипаттау сөздерін жазу

1.4.2.1 Мұғалімнің көмегімен оқыған/ тыңдаған/аудиовизуалды материалдар бойынша таныс заттардың атауын жазу

1.3.4.1 Мұғалімнің көмегімен мәтіннің мазмұны немесе иллюстрация бойынша қарапайым (кім? не? қайда? неге? не істейді? ) сұрақ қоя білу

1 21.05 БЖБ
7 Тоқсандық жиынтық бағалау 1.1.3.1 Тыңдаған мәтін мазмұны бойынша мұғалімнің

көмегімен сұрақтарға жауап беру, сәйкес иллюстрация/

суреттер/сызбалар таңдау.

1.2.4.1 Шағын мәтінді/ қарапайым оқиғаларды мазмұндау.

1.3.5.1 Мұғалімнің көмегімен иллюстрациялы шағын

мәтіннен қажетті ақпаратты табу.

1.4.2.1 Мұғалімнің көмегімен оқыған немесе тыңдаған/

тыңдау-көру материалдары бойынша заттардың таныс

атауларын жазу.

24.05 ТЖБ
Барлығы: 66 сағат

«Қазақ тілі» (Т2) пәні бойынша ұзақ мерзімді жоспар

Оқу жылындағы барлық сағат саны – 66 сағат

Ортақ тақырып Сабақ-тың реті Сабақтың тақырыбы Оқыту мақсаттары Сағат саны Мерзімі Ескерту
1-тарау

Өзім туралы

1 Сәлем! Сенің атың кім?
1.1.1.1

1.1.2.1

1.2.3.1

1.5.1.2

1
2 Бұл кім?
1.1.1.1

1.1.2.1

1.2.3.1

1.5.1.2

1
3 Бұл не?
1.1.1.1

1.1.2.1

1.1.3.1

1
4 Қандай доп?
1.1.1.1

1.1.2.1

1.2.3.1

1
5 Неше доп? 1.1.1.1

1.1.2.1

1.2.3.1

1
6 Мынау-көйлек 1.1.1.1

1.1.2.1

1.1.3.1

1.2.3.1

1
7 Сен не киесің?
1.1.1.1

1.1.2.1

1.2.3.1

1
8 Кел, қайталайық! 1.1.1.1

1.1.2.1

1.2.3.1

1.5.1.1

1
9 Менің кітапшам №3 жұмыс дәптері 1
2-тарау

Менің мектебім

1 Мынау-мектеп 1.1.1.1

1.1.2.1

1.2.3.1

1.3.2.1

1
2 Менің сыныбым 1.1.1.1

1.2.3.1

1.3.3.1

1.5.1.1

1
3 Оқу құралдары 1.1.1.1

1.2.3.1

1.3.2.1

1.5.1.1

1
4 Мен жеті жастамын 1.1.1.1

1.2.3.1

1.5.1.2

1
5 Алмабек мектепте 1.1.1.1

1.2.3.1

1.3.2.1

1.5.1.2

1
6 Мектепте 1.1.2.1

1.1.3.1

1.2.3.1

1.5.1.2

1
7 Мен қаламмен жазамын 1.1.1.1

1.2.3.1

1.5.1.2

1.5.1.5

1
8 Кел, қайталайық! 1.1.2.1

1.2.3.1

1.2.6.1

1.1.3.1

1.5.1.5

1
9 Менің кітапшам №3 жұмыс дәптері 1
3-тарау

Менің отбасым және достарым

1 Бұл кім? 1.1.2.1

1.2.1.1

1.3.2.1

1.5.1.2

1
2 Менің анам 1.2.2.1

1.3.2.1

1.3.4.1

1.5.1.2

1
3 Сенің досың 1.1.2.1

1.1.5.1

1.2.5.1

1.3.2.1

1
4 Сен не істейсің? 1.1.2.1

1.2.5.1

1.3.2.1

1.5.1.1

1
5 Менің достарым 1.1.2.1

1.1.5.1

1.3.2.1

1.2.5.1

1.5.1.1

1
6 Кел, қайталайық! 1.1.2.1

1.1.5.1

1.3.2.1

1.2.5.1

1.5.1.1

1
7 Менің кітапшам №3 жұмыс дәптері 1
4-тарау

Бізді қоршаған әлем

1 Үй жануарлары 1.1.3.1

1.2.2.1

1.3.4.1

1.5.1.1

1
2 Аңдар 1.1.2.1

1.1.3.1

1.1.4.1

1.2.6.1

1.5.1.4

1
3 Біздің аула 1.1.4.1

1.3.4.1

1.3.2.1

1.2.2.1

1.5.1.2

1
4 Аулада 1.1.4.1

1.2.2.1

1.3.2.1

1.3.4.1

1.5.1.2

1
5 Менің елім 1.1.2.1

1.1.4.1

1.3.4.1

1.2.2.1

1.5.1.4

1
6 Кел, қайталайық! 1.1.2.1

1.2.3.1

1.2.6.1

1.1.3.1

1.5.1.5

1
7 Менің кітапшам №3 жұмыс дәптері 1
5-тарау

Саяхат

1 Мен мектепке барамын 1.2.3.1

1.2.4.1

1.3.4.1

1.5.1.2

1
2 Ол қайда барады? 1.2.4.1

1.3.4.1

1.5.1.2

1.5.2.1

1
3 Мен анаммен барамын 1.2.3.1

1.2.4.1

1.3.1.1

1.4.4.1

1.5.1.2

1
4 Мынау-автобус 1.2.3.1

1.3.1.1

1.3.4.1

1.5.2.1

1
5 Мен автобуспен барамын 1.2.3.1

1.3.1.1

1.3.4.1

1.4.4.1

1.5.1.2

1
6 Саяхат 1.2.4.1

1.3.1.1

1.3.4.1

1.5.1.2

1.5.2.1

1
7 Біз Медеуге барамыз 1.2.4.1

1.5.1.2

1.3.4.1

1.4.4.1

1
8 Кел, қайталайық! 1.2.3.1

1.3.4.1

1.2.4.1

1.5.1.3

1
9 Менің кітапшам №3 жұмыс дәптері 1
6-тарау

Салт-дәстүр және ауыз әдебиеті

1 Мақта қыз бен мысық 1.1.4.1

1.2.4.1

1.3.3.1

1.3.5.1

1.5.1.5

1
2 Мен ертегі білемін 1.2.4.1

1.3.1.1

1.3.3.1

1.3.5.1

1.5.1.5

1
3 Менің туған жерім 1.2.2.1

1.3.3.1

1.3.2.1

1.3.4.1

1.5.2.1

1
4 Ою 1.2.2.1

1.3.5.1

1.4.2.1

1.4.4.1

1
5 Не дәмді? 1.2.2.1

1.3.3.1

1.3.4.1

1.5.2.1

1
6 Аңдар 1.2.2.1

1.3.3.1

1.3.2.1

1.4.4.1

1
7 Көктем сәні 1.2.2.1

1.3.3.1

1.3.5.1

1.3.4.1

1.5.2.1

1
8 Кел, қайталайық! 1.2.3.1

1.3.2.1

1.4.4.1

1.5.1.5

1.5.1.2

1
9 Менің кітапшам №3 жұмыс дәптері 1
7-тарау

Тағам және сусын

1 Сен не аласың? 1.1.2.1

1.2.3.1

1.3.1.1

1.5.1.2

2 Таңғы ас 1.2.3.1

1.3.1.1

1.3.4.1

1.5.2.1

1
3 Ас мәзірі 1.1.4.1

1.2.3.1

1.3.1.1

1.5.1.2

1.5.2.1

1
4 Мен шырын ішемін 1.2.3.1

1.2.5.1

1.3.2.1

1.3.4.1

1.5.2.1

1
5 Мен алма жеймін 1.2.4.1

1.2.3.1

1.3.2.1

1.3.4.1

1.5.2.1

1
6 Мен салат жасаймын 1.2.4.1

1.2.3.1

1.3.2.1

1.3.2.1

1
7 Балмұздақ 1.2.3.1

1.2.4.1

1.3.2.1

1.3.5.1

1.5.2.2

1
8 Менің кітапшам №3 жұмыс дәптері 1
8-тарау

Дені саудың-жаны сау

1 Оң қолымда бес саусақ 1.1.4.1

1.2.3.1

1.3.3.1

1.3.4.1

1.3.5.1

1
2 Сен таңертең не істейсің? 1.1.3.1

1.1.5.1

1.2.3.1

1.5.1.2

1.4.4.1

1
3 Мамандықтар 1.1.4.1

1.1.5.1

1.1.3.1

1.3.1.1

1.3.4.1

1
4 Дәрігерде 1.1.4.1

1.2.4.1

1.3.1.1

1.4.4.1

1.5.1.2

1
5 Аурухана 1.1.4.1

1.1.3.1

1.3.1.1

1.3.4.1

1
6 Спортзалда 1.1.4.1

1.1.3.1

1.2.2.1

1.2.3.1

1.3.1.1

1
7 Кел, қайталайық! 1.2.3.1

1.2.4.1

1.4.1.1

1.4.2.1

1.3.4.1

1

Комментарии 2

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *